Aja Tumavičė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Tumavičė Aja; Jasiūnienė Vilma; Kravcovas Igoris. Identification and analysis of problems in the implementation of Road Safety Audit in Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 15, iss. 2 (2020), p. 111-126. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas; Vaitkus Audrius; Mikaliūnas Šarūnas; Perveneckas Zigmantas; Čiuprinskas Kęstutis. Effectiveness analysis of railway noise mitigation measures. Gradevinar. Zagreb: Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. Vol. 69, iss. 1 (2017), p. 41-51. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Šaulys Valentinas; Survilė Oksana; Klimašauskas Mindaugas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Stankevičienė Rasa; Tumavičė Aja. Assessing the hydraulic conductivity of open drainage for surface water in road safety zones. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 174-180. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Vaitkus Audrius; Vorobjovas Viktoras; Gražulytė Judita; Kleizienė Rita; Šernas Ovidijus; Tumavičė Aja. Design solutions for pavements structure affected by static and impact load. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 9, no. 4 (2014), p. 269-275. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Tumavičė Aja; Vitkienė Jūratė; Kaniušėnienė Svaja; Kravcovas Igoris; Lingytė Ineta. The key issues of road design found from road safety inspections and road safety audits. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas; Jagniatinskis Aleksandras; Vaitkus Audrius. Environmental noise mitigation measures for Lithuanian railway network. Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016, April 18-21, 2016 / Edited by Leszek Rafalski, Adam Zofka. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 2352-1465. Vol. 14 (2016), p. 2704-2713. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Tumavičė Aja; Kravcovas Igoris; Juodvalkienė Edita. Requirements for installation of pedestrian crossings in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Vaitkus Audrius; Vorobjovas Viktoras; Gražulytė Judita; Tumavičė Aja. Performance of pavements affected by static and impact load. Applied mechanics and materials. Selected, peer reviewed papers from the International Conference on Machinery, Electronics and Control Simulation (ICMECS 2014), September 27-28, 2014, Weihai, Shandong Province, China. Zurich: Trans Tech Publications. ISSN 1660-9336. vol. 614 (2014), p. 627-630. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Tumavičė Aja; Kaniušėnienė Svaja; Šiukščius Aurimas. Methodical guidelines for the design of roundabouts in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas. Geležinkelių skleidžiamo akustinio triukšmo mažinimo priemonių efektyvumas. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 200-204. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas. Mažesnę fizinę aplinkos taršą keliančių geležinkelių įrengimo galimybės Lietuvoje : geležinkelių kelių įrengimą reglamentuojančių dokumentų analizė. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys.. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 188-196. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas. Geležinkelių plėtros galimybės Lietuvoje: geležinkelių keliams projektuoti skirtų norminių techninių dokumentų analizė akustinio triukšmo mažinimo aspektu. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 557-563. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Vitkienė Jūratė; Ramūnas Vaidas; Tumavičė Aja. Визуальная оценка качества проектных решений в продольном профиле автомобильных дорог. Автомобильные дороги и мосты: научно-технический журнал. Минск: Белорусский дорожный научно-исследовательский институт "БелдорНИИ". ISSN 2225-9082. 2016, № 1(17), p. 67-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Vaitkus Audrius; Vorobjovas Viktoras; Šernas Ovidijus; Gražulytė Judita; Tumavičė Aja; Kleizienė Rita. The algorithm for selection of asphalt mixture resistant to plastic deformation. Автомобильные дороги и мосты: научно-технический журнал / Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Белорусский дорожный научно-исследовательский институт. Минск: РУП "БелдорНИИ". ISSN 2225-9082. 2016, № 1(17), p. 36-42. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas. Traukinių greičio ir bėgių kelio geometrinių parametrų priežastinio ryšio analizė teisės aktuose, susijusiuose su geležinkelių transporto valstybine priežiūra Lietuvoje. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 66-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Tumavičė Aja; Kravcovas Igoris; Juodvalkienė Edita. Requirements for installation of pedestrian crossings in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Tumavičė Aja; Kaniušėnienė Svaja; Šiukščius Aurimas. Methodical guidelines for the design of roundabouts in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Andriejauskas Tadas; Vaitkus Audrius; Tumavičė Aja. Traffic monitoring and weigh-in-motion system for Lithuanian road network. XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva. Vilnius: Baltic Road Association, 2013. ISBN 9786099552606, p. [1-8]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Vaitkus Audrius; Tumavičė Aja. Atpažįstama ir sauganti pėsčiųjų perėja. Lietuvos keliai. Vilnius: Ex arte. ISSN 1392-8678. 2013, Nr. 2, p. 52-55. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Tumavičė Aja; Kleizienė Rita; Žiliūtė Laura. Кольцевые перекрестки. Преимущества, типы и критерии пользования. Наука - образованию, производству, экономике : материалы Десятой международной научно-технической конференции (26 января 2012 г.). В 4 томах. Том 3 / Белорусский национальный технический университет. Минск: БНТУ, 2012. ISBN 9789855501283, p. 111. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Tumavičė Aja. Увеличение безопасности пешеходных переходов. Инновации в технике и технологии дорожно-транспортного комплекса: материалы Республиканской научно-технической конференции аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 11-12 апреля 2013 г.) Белорусский национальный технический университет. Минск: БНТУ, 2013. ISBN 9789855501771, p. 67-69. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2016 - Vaitkus Audrius; Vorobjovas Viktoras; Šernas Ovidijus; Kleizienė Rita; Gražulytė Judita; Tumavičė Aja. Ilgalaikėms statinėms apkrovoms atsparus asfalto mišinys : LT 6258 (B) : patentas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2016. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Vaitkus Audrius; Vorobjovas Viktoras; Šernas Ovidijus; Kleizienė Rita; Gražulytė Judita; Tumavičė Aja. Ilgalaikėms statinėms apkrovoms atsparus asfaltbetonio mišinys : LT 6257 (B) : patentas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2016. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Vaitkus Audrius; Čygas Donatas; Laurinavičius Alfredas; Tumavičė Aja. Automobilių kelių tiesybos medžiagos (I). Bitumas, bituminiai rišikliai ir mišiniai. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 11.429]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2016 - Vaitkus Audrius; Vorobjovas Viktoras; Tumavičė Aja. Automobilių kelių tiesybos medžiagos (II). Gruntai, užpildai, birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 5.680]