Inga Tumasonienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Bansevičius R.; Mazeika D.; Kulvietis G.; Tumasoniene I.; Drukteinienė A.; Jurenas V.; Bakanauskas V.. Investigation of sphere trajectories of a rotational type piezoelectric deflector. Mechanical Systems and Signal Processing. London: Elsevier. ISSN 0888-3270. vol. 136 (2020), p. 1-8. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta; Tumasonienė Inga; Bakanauskas Vytautas. The synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites. Journal of vibration engineering & technologies. Chennai: Krishtel eMaging Solutions Pvt. Ltd. ISSN 2321-3558. Vol. 3, no. 3 (2015), p. 345-353. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Baurienė Genovaitė; Mamčenko Jelena; Kulvietis Genadijus; Grigoravičius Artūras; Tumasonienė Iinga. The ring type piezoelectric actuator generating elliptical movement. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 19, iss. 6 (2013), p. 688-693. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Bansevičius Ramutis. New cylindrical piezoelectric actuator based on traveling wave. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier Science Ltd. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013). [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Bansevičius Ramutis; Drukteinienė Asta; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga. Design of a mobile microrobot based on standing and travelling waves. International Journal of Advanced Robotic Systems. Rijeka: InTech. ISSN 1729-8806. vol. 10, article 219 (2013), p. 1-7. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bansevičius Ramutis; Navickaitė Sigita; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga. Design and dynamic modeling of piezoelectric laser beam shutters. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 15, iss.1 (2013), p. 100-105. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Tumasonienė Inga; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis. The eigenvalue problem and its relevance to the optimal configuration of electrodes for ultrasound actuators. Journal of sound and vibration. Oxford: Elsevier. ISSN 0022-460X. Vol. 308, iss. 3-5 (2007), p. 683-691. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Kulvietienė Regina; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga. A symbolic-numeric vibrations analysis of systems with many degrees of freedom = : Simbolno-številčno analiziranje nihanj sistemov z velikim številom stopenj prostosti. Strojniški vestnik. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia. ISSN 0039-2480. Vol. 52, no. 5 (2006), p. 309-316. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Šerėjienė Svetlana; Goranin Nikolaj; Tumasonienė Inga. TOPSIS metodo pritaikomumas šalies ypatingos svarbos infrastruktūros objektams. Mokslas – Lietuvos ateitis. Informacinės technologijos ir multimedija = Science – Future of Lithuania. Information technologies and multimedia. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Duomenų saugyklų ir agentinių technologijų panaudojimas nuotolinio mokymo sistemos duomenims paruošti duomenų gavybai. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. Vol. 14, no. 1 (2009), p. 115-121. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Mažeika Dalius. The design of the multicomponent ultrasonic actuators on the basis of mode - frequency analysis. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 5 (2006), p. 924-929. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. Eigenfrequency identification for optimization on multicomponent ultrasonic actuators. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 3 (2006), p. 558-564. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. The identification of rezonance eigenfrequencies for multicomponent ultrasonic actuators. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. Vol. 4, iss. 12 (2005), p. 2300-2306. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė I.; Bansevičius Ramutis Petras; Grigoravicius A.; Jūrėnas Vytautas; Navickaitė Sigita. Geometry optimization of piezoceramic laser shutter. International Journal of Mechanics. North Atlantic: North Atlantic University Union. ISSN 1998-4448. Vol. 4, iss. 3 (2010), p. 63-70. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta; Tumasonienė Inga; Bakanauskas Vytautas. Synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites. ICOVP 2013 [elektroninis išteklius] : 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013, Lisbon, Portugal. Lisbon: [s.n.], 2013, p. 1-10. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Bansevičius Ramutis; Drukteinienė Asta; Kulvietis Genadijus; Lučun Andžej; Mačerauskas Eugenijus; Tumasonienė Inga. Judantys Pjezomechaniniai robotai ir jų valdymo uždaviniai. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : VI respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2013. Vilnius: Vilniaus kolegija. ISSN 2029-2279. , Nr. 1(6), p. 5-14. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Bansevičius Ramutis; Grigoravičius Artūras; Jūrėnas Vytautas; Navickaitė Sigita. Determining geometrical parameters at laser shutter. Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, September 15-17, 2010 / Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics. Malta: WSEAS Press, 2010. ISBN 9789604742257, p. 375-379. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių modeliavimas. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus : VII mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Alytus: Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045, p. 73-77. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Grupinio darbo sistemos duomenų paruošimas duomenų gavybos technologijoms. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus : VII mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Alytus: Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045, p. 43-47. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Duomenų gavybos technologijų taikymas dokumentų valdymo sistemoje. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2009. ISSN 2029-2279, p. 58-62. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Tumasonienė Inga; Mamčenko Jelena. BEM programinių paketų tobulinimo galimybės. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2009. ISSN 2029-2279, p. 90-95. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Mažeika Dalius. The identification of eigenfrequencies for cylinder-shaped piezo actuators. The 5th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering (AEE '06) Prague, Czech Republic, March 12-14, 2006 [CD]. WSEAS: Athenes, 2006. ISBN 9608457424, p. 176-180. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. The optimisation of electrodes configuration for multicomponent ultrasonic actuators. Proceedings of the WSEAS International Conferences [Elektroninis išteklius] : MATH'05, ISCOCO'05, ICOSSSE'05, POWER'05, EDUTE'05: Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005 [CD]. Athens: WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457394, p. 200-204. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. Multi ultrasonic actuators with some degree of freedom. Proceedings of the WSEAS International Conferences [Elektroninis išteklius] : 2005 WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE'05) : 2005 WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED"05) : 2005 WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control (Control'05) : Venice, Italy, November 2-4, 2005. Venice: WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457378, p. 609-613. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Tumasonienė Inga. Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių savųjų formų atpažinimo problema. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 8.143]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Lučinskis Raimundas; Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga; Valentinavičius Saulius. Programavimas C++ : nuotolinių studijų modulio medžiaga. Vilnius: VGTU Informaciniu technologiju katedra, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.143]