Eva Trinkūnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Trinkūnienė Eva; Podvezko Valentinas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Jokšienė Izolda; Vinogradova Irina; Trinkūnas Vaidotas. Evaluation of quality assurance in contractor contracts by multi-attribute decision-making methods. Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 30, no. 1 (2017), p. 1152-1180. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 2.071]
2010 - Podvezko Valentinas; Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. Complex evaluation of contracts for construction. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no 2 (2010), p. 287-297. [M.kr.:N 001; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. Reasoned decisions in construction contracts evaluation. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 3 (2008), p. 402-416. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Trinkūnienė Eva; Trinkūnas Vaidotas. Information system for construction contracts structural analysis. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 1226-1234. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. Decision support in analysis of construction contracts. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 604-609. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Trinkūnienė Eva. Calculators, analyzers, experts and decision support systems in construction contracting. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 422-428. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. A model of criteria system for evaluation of rationality of construction contraction agreements. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 317-322. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. A model for evaluation of rationality of construction contract. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 261-266. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas; Trinkūnienė Eva. Model of construction e-business system. Modelling and simulation of business systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094206, p. 359-363. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Trinkūnienė Eva; Trinkūnas Vaidotas. Knowledge management in composition of construction contracts. Entrepreneurial business and economics review (EBER). New developments in international business and economics in CEEs. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. vol. 2, no. 4 (2014), p. 101-112. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Trinkūnas Vaidotas; Lepkova Natalija; Trinkūnienė Eva. Distance learning organization at Vilnius Gediminas technical university (Lithuania). Advanced learning technologies, ALTA’2014, conference proceedings = Pažangios mokymosi technologijos, ALTA’2014, konferencijos pranešimų medžiaga [Balandžio 16d., Kaunas]. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014. ISSN 2335-2140, p. 92-99. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. Statybos rangos sutarčių racionalumo įvertinimo rodiklių sistemos modelis. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 4 (2007), p. 221-229. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. Hierarchinis statybos rangos sutarties sąlygų modelis. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 3 (2007), p. 244-252. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Trinkūnienė Eva. Current issues and perspectives in construction contracts evaluation. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2007, Nr. 2(9), p. 294-302. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. Models of indicator systems of construction contraction agreements. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 12, no. 4 (2006), p. 327-335. [M.kr.:S 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Trinkūnienė Eva. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą. Verslas, vadyba ir studijos'2004 : mokslo darbai = Business, management and education'2004 : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2005, p. 149-157. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas; Trinkūnienė Eva. Innovations in construction e-business systems: improving materials selection. Foundations of civil and environmental engineering. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology. ISSN 1642-9303. 2004, No. 5, p. 47-56. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Trinkūnienė Eva. Calculators, analyzers, experts and decision support systems in construction contracting. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 618-624. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. A model of criteria system for evaluation of rationality of construction contraction agreements. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. A model for evaluation of rationality of construction contract. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Trinkūnienė Eva. Intelektualių agentų vaidmuo prekyboje nekilnojamuoju turtu. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-3. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Trinkūnienė Eva; Zemlickienė Vaida. Elektroninio parašo teisinio reglamentavimo aspektai. Verslas XXI amžiuje : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. vasario 9 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955281085, p. 151-158. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Trinkūnienė Eva. Nuosavybės teisės doktrina ir nekilnojamasis turtas kaip nuosavybės teisės objektas. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 69-74. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Trinkūnienė Eva. Intelektualių agentų vaidmuo prekyboje nekilnojamuoju turtu. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 88-93. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Trinkūnienė Eva. Calculators, analyzers, experts and decision support systems in construction contracting. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 209-210. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. A model of criteria system for evaluation of rationality of construction contraction agreements. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. 153-154. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Mitkus Sigitas; Trinkūnienė Eva. A model for evaluation of rationality of construction contract. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 215-216. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Trinkūnienė Eva. Intellectual agents and real estate commerce. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 117-118. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas; Trinkūnienė Eva. Innovations in construction e-business systems : improving materials selection. 9th German-Lithuanian-Polish Colloquium "Planning Instruments in Construction Management". Poznan-Kolobrzeg, 28-31 May 2003 : program and abstracts. Poznan: 2003, p. 9. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Trinkūnienė Eva. Statybos rangos sutarčių vertinimo sprendimų paramos sistema internete. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.357]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė Violeta; Matulienė Jurga; Nedzinskaitė Vaida; Radzevičius Egidijus; Romaškevičienė Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė Eva; Varno. Teisės pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 25.370]

Mokomosios knygos

2012 - Trinkūnienė Eva. Statybos ir nekilnojamojo turto sandoriai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.600]
2009 - Trinkūnienė Eva; Bublienė Raimonda. Komercinės ir darbo teisės uždavinynas = : Comercial and labour law task book : [mokomoji knyga]. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 18.643]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Trinkūnienė Eva; Bublienė Raimonda. Komercinės ir darbo teisės uždavinynas = Commercial and labour law task book. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 18.214]
2007 - Trinkūnienė Eva. Nekilnojamojo turto sandoriai. Vilnius: VGTU, 2007. [M.kr.:S 001; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 12.857]