Vaidotas Trinkūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Trinkūnas Vaidotas; Tupėnaitė Laura; Raslanas Saulius; Siniak Nikolai; Kaklauskas Artūras; Gudauskas Renaldas; Naimavičienė Jurga; Binkytė Arūnė; Prialgauskas Darius; Tunčikienė Živilė. Sustainable development of real estate: decision support model and recommendations for the period of crisis. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 22, iss. 4 (2018), p. 252-264. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Tupėnaitė Laura; Kaklauskas Artūras; Voitov Igor; Trinkūnas Vaidotas; Siniak Nikolai; Gudauskas Renaldas; Naimavičienė Jurga; Kanapeckienė Loreta. Multiple criteria assessment of apartment building performance for refurbishment purposes. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 22, iss. 4 (2018), p. 236-251. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Trinkūnienė Eva; Podvezko Valentinas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Jokšienė Izolda; Vinogradova Irina; Trinkūnas Vaidotas. Evaluation of quality assurance in contractor contracts by multi-attribute decision-making methods. Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 30, no. 1 (2017), p. 1152-1180. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 2.071]
2012 - Kaklauskas Artūras; Daniūnas Alfonsas; Amaratunga Dilanthi; Urbonas Vilius; Lill Irene; Gudauskas Renaldas; D‘Amato Maurizio; Trinkūnas Vaidotas; Jackutė Ieva. Life cycle process model of a market-oriented and student centered higher education. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 4 (2012), p. 414-430. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2007 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas. A multiple criteria decision support on-line system for construction. Engineering applications of artificial intelligence. .. ISSN 0952-1976. Vol. 20, iss. 2 (2007), p. 163-175. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Trinkūnienė Eva; Trinkūnas Vaidotas. Information system for construction contracts structural analysis. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 1226-1234. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas; Tupėnaitė Laura; Čerkauskas Justas; Kazokaitis Paulius. Recommender system to research students’ study efficiency. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2012, p. 980-984. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas. Reasoned decisions in construction materials selection. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 528-532. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas. Model for an integrated analysis of distance learning quality: the case of Lithuania. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 849-853. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Vainiūnas Povilas; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Assesment methodology of institutions evaluating competency. 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008 / The Association of European Civil Engineering Faculties, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Civil Engineering of VGTU. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282891, p. 179-188. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas; Trinkūnienė Eva. Model of construction e-business system. Modelling and simulation of business systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094206, p. 359-363. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents. Construction Innovation and Global Competitiveness. The Organization and Management of Construction. Vol. 1, 2 : 10th International Symposium on Construction Innovation and Global Competitiveness. Cincinnati, Ohio, September 9th-13th, 2002. Cincinnati: Crc Press Inc, Boca Ration, 2003. ISBN 0849314496, p. 611-625. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Kliukas Romualdas; Vinogradova Irina; Ulinskaitė Dovilė; Trinkūnas Vaidotas. Student oriented bachelor degree engineering studies. Istanbul journal of innovation in education. Special iss. No. 2 “Future Learning 2014”: 5th International Conference on Innovation in Learning for the Future 2014: e-Learning. Istanbul: Istanbul University. Institute of Educational Sciences. Vol. 1, iss. 2 (2015), p. 63-77. [M.kr.:N 009; S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Trinkūnienė Eva; Trinkūnas Vaidotas. Knowledge management in composition of construction contracts. Entrepreneurial business and economics review (EBER). New developments in international business and economics in CEEs. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. vol. 2, no. 4 (2014), p. 101-112. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Trinkūnas Vaidotas; Lepkova Natalija; Trinkūnienė Eva. Distance learning organization at Vilnius Gediminas technical university (Lithuania). Advanced learning technologies, ALTA’2014, conference proceedings = Pažangios mokymosi technologijos, ALTA’2014, konferencijos pranešimų medžiaga [Balandžio 16d., Kaunas]. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014. ISSN 2335-2140, p. 92-99. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Banaitis Audrius; Trinkūnas Vaidotas. System for real time support in construction materials selection. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 9, no. 2 (2005), p. 99-109. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Trinkūnas Vaidotas; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Kompiuterinių technologijų taikymas prekiaujant statybos produktais. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 9, Suppl. 1 (2003), p. 25-31. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Многокритериальная система электронного бизнеса в области недвижимости. Недвижимость: экономика, управление : международный научно-технический журнал. .. 2004, No. 7-8, p. 119-122. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Kaklauskienė Jūratė; Trinkūnas Vaidotas; Krutinis Mindaugas. Web-based multiple criteria analysis of ethical and trust problems. Foundations of civil and environmental engineering. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology. ISSN 1642-9303. 2004, No. 5, p. 57-72. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2004 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas; Trinkūnienė Eva. Innovations in construction e-business systems: improving materials selection. Foundations of civil and environmental engineering. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology. ISSN 1642-9303. 2004, No. 5, p. 47-56. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Trinkūnas Vaidotas; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Selection of rational construction products regarding building refurbishments. Property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0635. Vol. 6, no. 2 (2002), p. 74-82. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Vinogradova Irina; Kliukas Romualdas; Trinkūnas Vaidotas. Вопросы организации дистанционного обучения в университете. Труды Международной научно-методической конференции «Информатизация инженерного образования» (ИНФОРИНО-2014), Москва, 15—16 апреля 2014 г. Москва: Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2014. ISBN 9785704615354, p. 409-412. [M.kr.:N 009; S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Vinogradova Irina; Kliukas Romualdas; Trinkūnas Vaidotas. Nuotolinių studijų organizavimo ypatumai bakalauro studijų studentams. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2014 : I-os tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga : mokslo darbai. 2014, Nr. 1 = Studies in modern society 2014 : material of the first international scientific conference : academic papers. Šiauliai: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2014. ISBN 9789955859031, p. 76-83. [M.kr.:N 009; S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Trinkūnas Vaidotas; Slušnys Gediminas. Nekilnojamojo turto agento profesinės rizikos vertinimas. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d., pranešimai. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Development multiple criteria model for complex quality evaluation of distance learning programs using a decision support system. Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and Exploratory Learning Digital Age (CELDA 2009). Roma, Italy, Nowember 20-22, 2009 / International Association for Development of the Information Society. Roma: IADIS Press, 2009. ISBN 9789728924959, p. 499-500. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas. Internetinės ir intelektualios sistemos projektų vystyme. Konferencija "Nekilnojamasis turtas Vilniaus mieste ir apskrityje 2006", 2006 m. spalio 3-4 d., Vilnius. Vilnius: Expozona, 2006, p. 133-157. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2005 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. eGovernment and intelligent systems for international trade. Electronic Government : Workshop and Poster Proceedings of the International EGOV Conference 22-26 August 2005, Denmark. Schriftenreihe Informatik, Band 15. Linz: Trauner Verlag, 2005. ISBN 3854878303, p. 366-373. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskienė Jūratė; Trinkūnas Vaidotas. Ethical multiple criteria decision support web-based system. 14th Mini-EURO Conference HCP'2003. Human centered processe : 5-7 May 2003, Luxembourg : proceedings. Luxembourg: 2003, p. 53-57. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents. The Organization and Management of Constr 10th International Symposium : Construction Innovation and Global Competitiveness. September 9th-13th, 2002, Cincinnati, Ohio, USA. Ohio: 2002, p. [1-13]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2002 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Kaminskas Antanas Zenonas; Trinkūnas Vaidotas; Kaklauskienė Jūratė. Efficiency increase of export on-line systems by applying multiple criteria decision support systems. ICEB 2002 : proceedings of the Second International Conference on Electronic Business : Global E-Business in Knowledge-Based Economy: Management, Practice, and Opportunities. December 10-13, 2002 Grand Hotel, Taipei, Taiwan. Taiwan: 2002, p. 45-47. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2002 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Banaitis Audrius; Trinkūnas Vaidotas. Efficiency increase of export e-commerce systems by applying multiple criteria DSS. 9th International Multi-Conference Advanced Computer Systems ''ACS'2002"- ''SCM'2002'' : Product System Design, Supply Chain Management and Logistics. Part II : proceedings : Międzyzdroje, Poland October 23-25, 2002. Szczecin: 2002. ISBN 8387362468, p. 589-597. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Vainiūnas Povilas; Trinkūnas Vaidotas. Construction calculators, analyzers, software, experts and decision support systems, their integration and applications. Second Intrenational Conference on Information Systems in Engineering and Construction "ISEC 2002'' : conference proceedings. June 13-14 2002 Cocoa Beach, Florida, 2002. 2002. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Construction products multiple criteria e-commerce system. 54emes Journées du Groupe de Travail Européen : ''Aide multicritere a la décision'', 4 et 5 octobre 2001- Durbuy : ''Multicriteria aid for decisions'', Durbuy- October 4 and 5, 2001 : proceedings [CD]. 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas; Jarmuškaitė Lina. Nuotolinių studijų kokybės ir efektyvumo didinimas. Nuotolinių studijų plėtra Europos edukacinių dimensijų kontekste : mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004. ISBN 9986385679, p. 196-206. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2002 - Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Statybos ir nekilnojamojo turto paramos internetinės sprendimų sistemos. Konferencija ''Lietuvos nekilnojamasis turtas 2002" : spalio 10 d. [2002, LITEXPO, Vilnius]. [CD]. Vilnius: 2002. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2002 - Trinkūnas Vaidotas. Efficiency of construction product's e-business systems. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 98-103. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas. Многокритериальная система злекронного бизнеса в области недвижимого имущества. Проблемы оценки в переходной экономике : международная конференция, 4-5 апреля 2001 г., Минск, Республика Беларусь. Минск: 2001, p. 1-3. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas. Multiple criteria e-business system for real estate. Проблемы оценки в переходной экономике : международная конференция, 4-5 апреля 2001 г., Минск, Республика Беларусь. Минск: 2001, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Trinkūnas Vaidotas. Elektroninės prekybos statybinėmis medžiagomis aktualijos. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 30 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2001, p. 121-127. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Trinkūnas Vaidotas; Banaitis Audrius. Būsto finansavimo plėtra. Statyba : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. kovo 31 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 67-74. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Trinkūnas Vaidotas; Chadyšas Viktoras; Stupakova Jolanta; Jučiūtė Edita. Kaip vyksta nuotolinės studijos? : [E. Jučiūtės pokalbis su Nuotolinio centro direktoriumi doc. dr. V. Trinkūnu; Matematinės statistikos katedros doc. dr. V. Chadyšu; Fizikos katedros dėstytoja doc. dr. J. Stupakova]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 19-25. [M.kr.:S 007; S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Kliukas Romualdas; Vinogradova Irina; Ulinskaitė Dovilė; Trinkūnas Vaidotas. Student oriented bachelor degree engineering studies. FuturE-Learning 2014: 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning (Istanbul, Turkey, May 5-7, 2014) : book of abstracts. Istanbul: Istanbul University, 2014. ISBN 9789754049466, p. 45. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Модель комплексного анализа качества дистанционного обучения: случай Литвы. Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века : материалы VI международной научно-методической конференции, 22-23 ноября 2007 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Научно-методический совет МОРБ по дистанционному обучению, Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", Международное общественное объединение выпускников и попечителей МРТИ-БГУИР. Минск: БГУИР, 2007. ISBN 9789854882154, p. 50-51. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Kaklauskas Artūras; Raslanas Saulius; Trinkūnas Vaidotas. Intelligent library and tutoring system for brita in pubs project. Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века : материалы VI международной научно-методической конференции, 22-23 ноября 2007 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Научно-методический совет МОРБ по дистанционному обучению, Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", Международное общественное объединение выпускников и попечителей МРТИ-БГУИР. Минск: БГУИР, 2007. ISBN 9789854882154, p. 143. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas; Trinkūnienė Eva. Innovations in construction e-business systems : improving materials selection. 9th German-Lithuanian-Polish Colloquium "Planning Instruments in Construction Management". Poznan-Kolobrzeg, 28-31 May 2003 : program and abstracts. Poznan: 2003, p. 9. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas; Banaitis Audrius. Increase of efficiency of construction products e-business systems. 12th Mini EURO conference : decision support systems electronic and mobile commerce multicriteria decision aid human centered processes ethical dilemmas in decision making : progamme : Brussels, April, 2-5, 2002 Belgium, 2002. 2002, p. 55. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Trinkūnas Vaidotas; Banaitis Audrius. Efficiency increase of export e-business applying multiple criteria decision support systems. 12th Mini EURO Conference : Decision Support Systems Electronic and Mobile Commerce Multicriteria Decision Aid Human Centered Processes Ethical Dilemmas in Decision Making : progamme : Brussels, April, 2-5, 2002 Belgium, 2002. 2002, p. 55. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Trinkūnas Vaidotas. Construction products multiple criteria e-commerce system. 54emes Journées du Groupe de Travail Européen : ''Aide multicritere a la décision'', 4 et 5 octobre 2001, Durbuy = ''Multicriteria aid for decisions'', Durbuy, October 4 and 5, 2001 : programme. Durbuy: 2001, p. 1-2. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Trinkūnas Vaidotas. Statybinių medžiagų ir gaminių pirkimų sprendimų paramos internetinė sistema : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2003. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.714]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Kaklauskas Artūras; Banaitienė Nerija; Tupėnaitė Laura; Rimkuvienė Silva; Trinkūnas Vaidotas. Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.230]
2008 - Trinkūnas Vaidotas; Bigelis Zigmas; Vinogradova Irina; Šileikienė Irma. Dėstytojų mokymas teikti studijas nuotoliniu būdu : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 20.714]