Justas Trinkūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. A graph oriented model for ontology transformation into conceptual data model. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 36, no. 1 (2007), p. 126-132. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Kalibatienė Diana; Trinkūnas Justas; Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas. Improving business processes in HIS by adding dynamicity. Information and Software Technologies : 22nd international conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016 : proceedings. Berlin: Springer-verlag, 2016. ISBN 9783319462530, p. 132-147. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Vasilecas Olegas; Kalibatienė Diana; Savickas Titas; Šmaižys Aidas; Trinkūnas Justas; Lebedys Evaldas. Decision-making in information systems based on new development framework and business process mining. Databases and information systems VIII : selected papers from the eleventh international Baltic conference on Databases and Information Systems (DB&IS), Tallinn, Estonia on June 8-11, 2014. Amsterdam: IOS Press, 2014. ISBN 9781614994572, p. 129-142. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Ontology transformation to conceptual data model using Graph formalism. Information Systems Development: Challenges in Practice, Theory, and Education: 16th International conference on Information Systems Development. Galway, Ireland, August 29-31, 2007 / National University of Ireland. New York: Springer, 2009. ISBN 9780387304038, p. 1069-1080. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Knowledge models reuse for data engineering. Information technologies'2009 : proceedings of the 15th international conference on Information and Software Technologies, IT 2009. Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 2029-0063, p. 328-336. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Trinkūnas Justas; Tuinylienė Erika; Puronaitė Roma. Research on hospital information systems integration to national electronic health record system. BIOMDLORE 2018: proceedings of 12th international conference, Białystok, Poland, June 28-30, 2018, Białystok, Poland / edited by Julius Griškevičius, Gediminas Gaidulis. New York: IEEE, 2018, [p. 1-6]. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Ontology transformation: from requirements to conceptual model. Computer Science and Information technologies: Scientific Papers University of Latvia = Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas: Latvijas Universitātes raksti. 751 sējums. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157. Vol. 751 (2009), p. 52-64. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2009 - Laučius Juozas; Ribikauskas Arūnas; Trinkūnas Justas. Aktyviųjų duomenų bazės taisyklių aktyvumo analizė ir vertinimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 50 (2009), p. 374-379. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Vasilecas Olegas; Chlivickas Eugenijus; Ribikauskas Arūnas; Trinkūnas Justas. Viešojo sektoriaus mokymo institucijos: informacinių sistemų tobulinimas. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 4(20), p. 27-33. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Vasilecas Olegas; Būgaitė Diana; Trinkūnas Justas. Knowledge expressed by ontology transformation into conceptual model. Communication & Cognition (C&C). Ghent (Belgium): University Ghent. ISSN 0378-0880. Vol. 40, no. 1-2 (2007), p. 13-24. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Application domain ontology-based transformation to database design. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007), p. 191-196. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Trinkūnas Justas; Kalibatienė Diana; Vasilecas Olegas. Formal transformation of domain ontology into conceptual model. Инженерный вестник. Минск: Белорусская инженерная академия. 2006, № 1(21)/2, p. 112-117. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Trinkūnas Justas; Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas. Research on improving dynamic business processes in HIS. 24th International conference Information Systems Development: Transforming Healthcare through Information Systems (ISD2015 proceedings), Harbin, China, August 25-27, 2015. Hong Kong, SAR: Department of Information Systems, 2015. ISBN 9789624423938, p. 1-11. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Rusinaitė Toma; Trinkūnas Justas. UML modelio tikrinimo taisyklės ir jų įgyvendinimas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" Informatika. Sekcija “Informacinės sistemos ir technologijos” = Informatics. "Information systems and technologies", 2014 m. balandžio 17 d., Vilnius. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-4]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Adamauskas Algirdas; Trinkūnas Justas. Ontologijų kūrimo metodų tyrimas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" Informatika. Sekcija “Informacinės sistemos ir technologijos” = Informatics. "Information systems and technologies", 2014 m. balandžio 17 d., Vilnius. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Legacy system migration to a target system: data transformation using ontology. Information technologies'2008 : 14th international conference on information and software technologies, IT 2008. Research communications. Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 165-172. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Ontologijos vaizdavimui ir koncepciniam modeliavimui skirtų kalbų analizė. Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga. (Kauno technologijos universitetas, 2007 m. sausio 31 - vasario 1 d.). Kaunas: KTU, 2007. ISSN 1822-6337, p. 217-221. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Building ontologies from relational databases using reverse engineering methods. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing "CompSysTech'07", Rousse, Bulgaria, 14-15 June 2007 / European Thematic Network for Doctoral Education in Computing, State Agency for Information Technology and Communications, Bulgarian Union of Automation and Informatics. Tarnovo: ACM-acmbul&UAI, 2007. ISBN 9789549641509, p. 1-6. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Vasilecas Olegas; Būgaitė Diana; Trinkūnas Justas. On approach for enterprise ontology transformation into conceptual model. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing "CompSysTech'06", Veliko Tarnovo, Bulgaria, 15-16 June 2006 / Academic Society of Computer Systems and Information Technology, the Bulgarian Chapter of the Association for Computing Machinery, the Bulgarian Union of Automation and Informatics. Tarnovo: ACM-acmbul&UAI, 2006. ISBN 9549641465, p. [1-6]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Apie dalykinės srities ontologijos panaudojimą koncepcinio modelio sudarymui. Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955099933, p. 195-200. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Dzindzalieta Ramūnas; Trinkūnas Justas. GSM ryšio priemonių panaudojimas informacinėse sistemose. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos INFORMATIKA (2008 m. balandžio 9-11 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283027, p. 53-59. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Lesauskaitė Lolita; Trinkūnas Justas. Ontologijų kūrimas iš reliacinių duomenų bazių. Matematika (2007 m. balandžio 12 d.). Informatika (2007 m. balandžio 13, 16-17 d.d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281443, p. 359-364. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Metamodeliais grindžiama dalykinės srities ontologijos transformacija į informacinės sistemos koncepcinį modelį. Matematika (2006 m.balandžio 20 d.). Informatika (2006 m. balandžio 12-13 d.d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059976, p. 222-227. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Trinkūnas Justas; Vasilecas Olegas. Duomenų modeliavimas ontologijų pagrindu. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.), informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 199-204. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Puronaitė Roma; Bėrontas Rolandas; Dzekunskas Danielius; Trinkūnas Justas. Detection of suspicious activities for patient privacy and security management using electronic health record access-log data. 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Vilnius University Press, 2019. ISBN 9786090703243, p. 64. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Trinkūnas Justas. Research On Conceptual Data Modelling Using Ontology. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 9.071]