Jurijus Tretjakovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Vilkys Tadas; Rudzinskas Vitalijus; Prentkovskis Olegas; Tretjakovas Jurijus; Višniakov Nikolaj; Maruschak Pavlo. Evaluation of failure pressure for gas pipelines with combined defects. Metals. Basel: MDPI AG. Vol. 8, iss. 5 (2018), p. 1-13. [M.kr.:T 003; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Krayushkina Kateryna; Prentkovskis Olegas; Bieliatynskyi Andrii; Gigineishvili Johny; Skrypchenko Aleksandra; Laurinavičius Alfredas; Gopalakrishnan Kasthurirangan; Tretjakovas Jurijus. Perspectives on using basalt fiber filaments in the construction and rehabilitation of highway pavements and airport runways. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 77-83. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Prentkovskis Olegas; Tretjakovas Jurijus; Švedas Audrius; Bieliatynskyi Andrii; Daniūnas Alfonsas; Krayushkina Kateryna. The analysis of the deformation state of the double-wave guardrail mounted on bridges and viaducts of the motor roads in Lithuania and Ukraine. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 5 (2012). [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Čepukė Živilė; Tretjakovas Jurijus; Rudzinskas Vitalijus. Review of fracturing axles of semi-trailers and solutions methods. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 62-66. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Tretjakovas Jurijus. FE simulation of the static behaviour of a diaphragm under real pressure. Mechanika'2013 : proceedings of the 18th international conference, 4, 5 April, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-2951, p. 236-238. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Tretjakovas Jurijus. Determining the falling pressure in the gas shock tube during the rupture of its diaphragm. Mechanika-2012 : proceedings of the 17th international conference, 12, 13 April, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-2951. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Bobyliov Konstantin; Tretjakovas Jurijus; Šukšta Marijonas; Gutauskas Marius. Crack propagation in cast iron specimens in vicinity of the shrinkage voids. Mechanika-2009: proceedings of the 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering (BAME). Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 1822-2951, p. 47-51. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Tretjakovas Jurijus; Kačianauskas Rimantas. Three-dimensional FE simulation of the behavior of thin membrane with initiated defect. Shell Structures, Theory and Applications (SSTA) : proceedings of the 8th SSTA conference, Gdańsk-Jurata, Poland, 12-14 October 2005. London: Taylor&Francis, 2005. ISBN 0415383900, p. 507-510. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Tretjakovas Jurijus; Čereška Audrius. Sijos įlinkių nustatymas grafoanalitiniu, analitiniu ir kompiuteriniu metodais. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2020, Nr. 1, p. 127-132. [M.kr.:T 008; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Tretjakovas Jurijus; Čereška Audrius. Sijos įlinkių nustatymas integravimo ir Moro metodais. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 2, p. 81-86. [M.kr.:T 008; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Tretjakovas Jurijus; Selivonec Jelena; Čereška Audrius. Automobilių plovyklos ratuko stiprumo modeliavimas bem vertinant medžiagos fizinį netiesiškumą. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 111-116. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Tretjakovas Jurijus. Apdirbimo centro "HAAS MINIMILL" dinamikos tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 132-137. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Tretjakovas Jurijus; Kačianauskas Rimantas; Šimkevičius Č.. FE simulation of rupture of diaphragm with initiated defect. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2006, Nr.6(62), p. 5-10. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Tretjakovas Jurijus; Kačianauskas Rimantas; Šimkevičius Česlovas. Nonlinear FE analysis of the shock tube diaphragm behaviour under pressure. Mechanika. .. ISSN 1392-1207. 2004, Nr. 6(50), p. 24-29. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Tretjakovas Jurijus; Kačianauskas Rimantas; Šimkevičius Česlovas. Nonlinear FE analysis of the shock tube diaphragm behavior under pressure. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2004, Nr. 6(50), p. 24-29. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Pravilonis Tautvydas; Blėdis Edmundas; Tretjakovas Jurijus; Rudzinskas Vitalijus. Hibridinių konstrukcijų panaudojimo galimybių apžvalga. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2018, [Nr.] 9, p. 29-33. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Mordas Genrik; Steponavičiūtė Ada; Selskienė Aušra; Tretjakovas Jurijus; Borodinas Sergejus. Direct Metal Laser Sintering of stainless steel alloy: microstructure and mechanical properties. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 765-770. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Čepukė Živilė; Tretjakovas Jurijus; Rudzinskas Vitalijus. Oбзор и исследование изломов осей полуприцепов. The International scientific-practical conference “Science integration, education and production - basis of the implementation of the Plan of the nation” (Saginov’s readings № 9), June 22-23, 2017. Part 4 : proceedings / RK Ministry of Education and Science, Karaganda State Technical University. Karaganda: Karaganda State Technical University, 2017. ISBN 9786013152912, p. 138-141. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Prentkovskis Olegas; Bartulis Vilius; Tretjakovas Jurijus; Prentkovskienė Rasa. Исследование защитного ограждения, монтируемого на автомобильных дорогах Литвы. Современные компьютерно-инновационные технологии проектирования, строительства, эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов : материалы Международной научно-практической конференции с участием студентов и молодых ученых, 1-4 ноября 2012 года, г. Харьков, Украина / Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Харьков: ХНАДУ, 2012, p. 242-247. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Tretjakovas Jurijus. Netiesiškai lenkiamų liaunų plokštelių modeliavimas BEM. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", medžiaga : matematika. Informatika (2003 m. balandžio 15-16 d. d.). Vilnius: Technika, 2003. ISBN 996056209, p. 90-96. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2009 - Daniūnas Alfonsas; Ulinskaitė Dovilė; Tretjakovas Jurijus. Prisiminus priėmimą į VGTU magistrantūrą 2009. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 4, p. 15-19. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Tretjakovas Jurijus. Diafragmos smūginiame dujų vamzdyje deformavimo ir irimo modeliavimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 6.286]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Vislavičius Kęstutis; Čižas Algirdas Eduardas; Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas; Krenevičius Algimantas; Stupak Stanislav; Šukšta Marijonas; Tretjakovas Jurijus. Medžiagų mechanikos elektroninis vadovėlis : [CD]. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 79.400]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2018 - Tretjakovas Jurijus; Ulinskaitė Dovilė. Magistrantūros studijos VGTU 2018-2019 m. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 3.214]
2017 - Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Tretjakovas Jurijus. Bakalauro studijos VGTU 2017-2018 m.. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 8.480]
2012 - Ulinskaitė Dovilė; Tretjakovas Jurijus; Stankevičienė Jelena; Zemlickienė Vaida. Magistrantūros studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete 2012 m. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 5.000]
2010 - Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Bernotienė Valerija; Tretjakovas Jurijus; Prentkovskis Olegas; Ulinskaitė Dovilė. VGTU magistrantūros studijos 2010 m. Vilnius: VGTU Priėmimo komisija, VGTU leidykla "Technika", 2010. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 10.940]
2009 - Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Prentkovskienė Rasa; Tretjakovas Jurijus; Prentkovskis Olegas. VGTU magistrantūros specialiosios profesinės studijos 2009 m. Vilnius: VGTU Priėmimo komisija, VGTU leidykla "Technika", 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 11.360]