Eligijus Toločka

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kilikevičius Artūras; Skeivalas Jonas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Turla Vytautas; Toločka Eligijus; Černašėjus Olegas; Lukauskaitė Raimonda. Theoretical and experimental analysis of dynamic parameters of the leveling and centering device. Measurement and control. London: Sage publications Ltd. ISSN 0020-2940. vol. 52, iss. 3-4 (2019), p. 222-228. [M.kr.:S 003; T 008; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Kilikevičius Artūras; Bačinskas Darius; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Fursenko Antanas; Jakaitis Jonas; Toločka Eligijus. Field testing and dynamic analysis of old continuous truss steel bridge. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 13, iss. 1 (2018), p. 54-66. [M.kr.:H 003; T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Banelienė Rūta; Melnikas Borisas; Strazdas Rolandas; Toločka Eligijus. Innovation activities and the impact of investment in R&D on economic growth: assessment and modelling. Terra economicus. Rostov-on-Don: Southern Federal University. ISSN 2073-6606. vol. 16, iss. 4 (2018), p. 40-50. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Toločka Eligijus; Jančiauskas Bronius; Staškevičius Juozapas Audvydas. Improvement and evaluation of the study process in mechatronic systems. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 615-620. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Jančiauskas Bronius; Toločka Eligijus. Continuing perfection of industrial engineering and management knowledge after master studies. Solid State Phenomena : Mechatronic Systems and Materials : materials production technologies : selected, peer reviewed papers from the 5th International conference on mechatronic systems and materials MSM 2009, which was held in Vilnius, Lithuania, from 22 to 25 October 2009. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications. ISSN 1012-0394. Vol. 414 (2010), p. 414-418. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Baltuška Tomas; Toločka Eligijus. Tarptautinės gamybos organizavimo galimybės stambiose Lietuvos baldų pramonės įmonėse. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 6 (2015), p. 664-668. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Bučinskas Vytautas; Toločka Eligijus. Strengthening mobility for better learning. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 1014-1017. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Jasėnas Audrius; Toločka Eligijus. A combination of non-formal and formal education systems for the students studying mechatronics engineering and improving practical skills and synergistic abilities. Solid State Phenomena : Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 981-988. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Jasėnas Audrius; Toločka Eligijus; Viselga Gintas. Valdymo sprendimų informacinio aprūpinimo tobulinimas Lietuvos inžinerinės pramonės įmonėse. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 664-670. [M.kr.:S 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bartkutė Simona; Toločka Eligijus. Risk management improvement of engineering projects in woodworking industry. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 6 (2013), p. 605-608. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Meldiuk Jurgita; Toločka Eligijus. Personalo valdymo problemų tyrimas Lietuvos pramonės įmonėse ir inovatyvus jų sprendimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 533-536. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Slavinskas Paulius; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena. Konkurencingumo didinimas ortopedijos pramonės įmonėse plėtojant inovacinę veiklą. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 3, Nr. 6 (2011), p. 61-66. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Zabielavičius Antanas; Zabielavičienė Irena; Toločka Eligijus. Inžinerinio personalo kūrybiškumo panaudojimas pramonės įmonėse. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 3, Nr. 6 (2011). [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Strazdas Rolandas; Bareika Rimvydas; Toločka Eligijus. Kūrybiškumo skatinimo plėtojant inovacijas metodiniai aspektai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 77-82. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Česiulytė Vitalija; Toločka Eligijus; Strazdas Rolandas. Intelektinės nuosavybės apsauga farmacijos pramonėje. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 62-64. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Aleksandravičius Paulius; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus. Techninių- technologinių inovacijų kūrimo proceso struktūrizavimas. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. Vol. 37 (2006), p. 7-18. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Bertašius Donatas; Toločka Eligijus; Staškevičius Juozapas Audvydas. Inovatyvi technologijų kokybės vadyba. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. Vol. 38 (2005), p. 7-16. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Toločka Eligijus; Jančiauskas Bronius; Staškevičius Juozapas Audvydas; Strazdas Rolandas. Mechatronikos pagrindinių studijų proceso ir jo vertinimo tobulinimas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 3 (2005), p. 212-219. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Toločka Eligijus. Įmonių technologinio inovatyvumo potencialo nustatymas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 6, nr. 3 (2005), p. 180-186. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Strazdas Rolandas; Toločka Eligijus. Viešojo administravimo institucijų specialistų inovacinių gebėjimų ugdymas. Viešasis administravimas. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2005, Nr. 3-4(7-8), p. 57-63. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Toločka Eligijus. Technologijų potencialaus inovatyvumo modelis. Verslas, vadyba ir studijos'2004 : mokslo darbai = Business, management and education'2004 : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2005, p. 365-376. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Toločka Eligijus. Strateginis įmonių inovatyvumas. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 192-198. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Bernatavičius Juozas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus. Pramonės įmonių darbuotojų gyvenimo kokybės įvertinimas. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 207-213. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Bareika Rimvydas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus. Inovatyvių idėjų įgyvendinimo tobulinimas. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 244-251. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Toločka Eligijus. Inovatyvios technologijos ir jų vertinimas. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 20-21 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057795, p. 204-215. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Toločka Eligijus. Strateginis inovatyvių technologijų pasirinkimas. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 15-16 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056586, p. 212-217. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Toločka Eligijus. Inovatyvių technologijų adaptavimo Lietuvos pramonėje raida. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. rugsėjo 17-18 d., pranešimai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056438, p. 184-193. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Toločka Eligijus. Inovatyvių technologijų plėtros politika bei strategijų formavimas. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 238. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus. Inovatyvių produktų ir technologijų humanizavimas. Technikos humanizavimas : [spausdinami straipsniai, perskaityti konferencijoje "Technikos humanizavimas", įvykusioje Vilniuje 2001 m. rugsėjo 25-26 d.]. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054478, p. 132-141. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Toločka Eligijus; Staškevičius Juozapas Audvydas. Inovacijų adaptavimo šalies ūkyje problemos. Trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. spalio 12-13 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija. Vilnius: Technika, 2001, p. 233-238. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus. Humanization of innovative products and technologies. Technikos humanizavimas : [spausdinami straipsniai, perskaityti konferencijoje "Technikos humanizavimas", įvykusioje Vilniuje 2001 m. rugsėjo 25-26 d.]. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054478, p. 142-151. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Bučinskas Vytautas; Toločka Eligijus. Strengthening mobility for better learning. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 280-281. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Jasėnas Audrius; Toločka Eligijus. Non-formal and formal education systems' combination for studens', who study mechatronics engineering, practical skills and abilities synergic improvement. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 110-112. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Toločka Eligijus; Jančiauskas Bronius; Staškevičius Juozapas Audvydas. Development of the study process and its evaluation in the mechatronic systems and materials. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 199-202. [M.kr.:S 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Toločka Eligijus. Technologinio inovatyvumo vertinimo tobulinimas įtakojančių veiksnių aspektu. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 10.429]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2015 - Vekteris Vladas; Jakštas Arūnas; Toločka Eligijus. Mechanikos inžinerijos katedrai - 50. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:H 005; S 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 9.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Strazdas Rolandas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena. Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 15.240]
2008 - Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena; Žemaitis Eigirdas. Inovacijų vadyba : mokomoji knyga. Vilnius: Baltijos kopija, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 24.286]