Ina Tetsman

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Vekteris Vladas; Tetsman Ina; Mokšin Vadim. Investigation of the efficiency of the lateral exhaust hood enhanced by aeroacoustic air flow. Process safety and environmental protection. Rugby: Institution of Chemical Engineers; Elsevier B.V.. ISSN 0957-5820. Vol. 109 (2017), p. 224-232. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Čereška Audrius; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Cavallaro Fausto; Podvezko Valentinas; Tetsman Ina; Grinbergienė Irina. Sustainable assessment of aerosol pollution decrease applying multiple attribute decision-making methods. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 7 (2016), p. 1-12. [M.kr.:N 009; T 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Čereška Audrius; Tetsman Ina; Maskeliūnas Rimas; Grinbergienė Irina; Paškevičius Petras. Investigation of effect of acoustic field to coagulation of particles in air flow. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 3 (2016), p. 2004-2015. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Tetsman Ina; Bazienė Kristina; Viselga Gintas. Technologies for sustainable circular business: using crushing device for used tires. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 432-440. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2011 - Mokšin Vadim; Striška Vytautas; Tetsman Ina. Method of removal of the plastic insulator from waste cables by passing them between two rotating rolls that have different surface temperatures. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 228-232. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Vekteris Vladas; Tetsman Ina; Striška Vytautas. Experimental research of suction velocity of side exhausters. Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8,9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering (BAME). Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822-2951, p. 477-481. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Subatkevičienė Karina; Tetsman Ina; Gargasas Justinas. Nuotekų valymo sorbentais tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-6. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Perova Elena; Ugnenko Evgeniya; Viselga Gintas; Tetsman Ina. Methods for determining the friction coefficient of the road surface. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-6. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Rodžianskas Tomas; Jarašūnas Ovidijus; Gedzevičius Irmantas; Mikalauskas Gediminas; Gargasas Justinas; Viselga Gintas; Tetsman Ina. Pseudodangų, užpurkštų elektrolankiniu būdu, tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 602-608. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Brazdžiūnas Andrius; Tetsman Ina; Maskeliūnas Rimas. Brauno (HHO) dujų generatoriaus našumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 567-571. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Tetsman Ina; Grinbergienė Irina; Čereška Audrius. Akustinio lauko įtakos aerozolio dalelių koaguliacijai eksperimentiniai tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 6 (2015), p. 609-612. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Vekteris Vladas; Tetsman Ina; Striška Vytautas; Mokšin Vadim. Tribological behavior of aerosol particles in acoustic field. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials V. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 199 (2013), p. 205-208. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Mokšin Vadim; Kilikevičius Artūras; Tetsman Ina. Investigation of vibrational behavior of friction pair under starved lubrication conditions. Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas: Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss.1 (2013), p. 40-43. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Vekteris Vladas; Tetsman Ina; Mokšin Vadim. Experimental investigation of influence of acoustic wave on vapour precipitation process. Engineering, technology & applied science research (ETASR). Patras (Greece): ETASR. ISSN 2241-4487. Vol. 3, no. 2 (2013), p. 408-412. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Stukaitė Laura; Tetsman Ina; Vekteris Vladas. Akustinio lauko įtakos aerozolio šalinimo efektyvumui tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 537-540. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Vekteris Vladas; Tetsman Ina; Striška Vytautas; Mokšin Vadim. Investigation into reduction of flow rate of cleaning air. 15th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2011, Prague, Czech Republic, 12-18 September 2011 : proceedings. Zenica (BH): University of Zenica. ISSN 1840-4944. Year 15, no. 1 (2011), p. 365-368. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Tetsman Ina; Striška Vytautas. Šoninių siurbtuvų efektyvumo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 42-45. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Mokšin Vadim; Striška Vytautas; Tetsman Ina. Method of removal of the plastic insulator from waste cables by passing them between two rotating rolls that have different surface temperatures. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 228-232. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2015 - Balnis Matas; Striška Vytautas; Tetsman Ina. Elektrostatinio filtro kietosioms dalelėms valyti efektyvumo tyrimas. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2015 m. birželio 17-19 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės / Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras; Vilniaus universitetas; Kauno technologijos universitetas; Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2015. ISBN 9786099551128, p. 121. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Tetsman Ina; Kačinskaja Irina; Maknickas Algirdas; Kačianauskas Rimantas. Akustinio lauko įtakos aerozolio koaguliacijai oro sraute tyrimas. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2015 m. birželio 17-19 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės / Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras; Vilniaus universitetas; Kauno technologijos universitetas; Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2015. ISBN 9786099551128, p. 124. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Kaminski Jan Radek; Viselga Gintas; Ugnenko Evgeniya; Jasinskas Algirdas; Tetsman Ina; Tymchenko O.. The usage of board computers in tractors. Тези доповідей 8-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», 20−22 листопада 2019 р., м. Харків, Україна. Частина 1. Харків: Харків: УкрДУЗТ, 2019, p. 10-11. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Viselga Gintas; Tetsman Ina; Balčiūnas Giedrius; Turla Vytautas; Pokhmurska Hanna. The investigation iron-based cored wires for thermal arc spraying. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 3-5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 43-45. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Tetsman Ina; Bazienė Kristina; Gargasas Justinas; Viselga Gintas. Research of wastewater treatment with used tires shreds. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM – 2017), 3 – 5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 113. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Viselga Gintas; Jurevičius Mindaugas; Gargasas Justinas; Tetsman Ina; Turla Vytautas; Jasinskas Algirdas; Marczuk Aneta; Kaminski Edmund; Ugnenko Evgeniya. Investigation on the efficiency of using technical means for mulching potato soils. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 03 – 05 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 58. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Tetsman Ina; Vekteris Vladas; Mokšin Vadim. Investigation of the influence of acoustic field on vapor precipitation over plating bath. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 75-76. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Vekteris Vladas; Styra Andrius; Mokšin Vadim; Viselga Gintas; Jurevičius Mindaugas; Tetsman Ina. Investigation of flow generated in the ejector. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 88-89. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Vekteris Vladas; Tetsman Ina; Striška Vytautas; Mokšin Vadim. Tribological behavior of aerosol particles in acoustic field. The 8th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2012), Bialystok, Poland, July 8-13, 2012: Abstract book. Bialystok: Bialystok university of technology, 2012, p. 168. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Tetsman Ina. Aerozolinės taršos siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, efektyvumo tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 7.286]
2013 - Tetsman Ina. Aerozolinės taršos siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, efektyvumo tyrimas : daktaro disertacija : technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 6.143]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2012 - Vekteris Vladas; Tetsman Ina; Striška Vytautas; Kilikevičius Artūras. Aktyvinamas aerozolinės taršos nusiurbtuvas : patentas. Vilnius: 2012. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.000]