Kamilė Taujanskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima; Banaitis Audrius; Ferreira Fernando A. F.; Banaitienė Nerija; Taujanskaitė Kamilė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Developing a composite sustainability index for real estate projects using multiple criteria decision making. Operational research. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH. ISSN 1109-2858. Vol. 00, iss. 00 (2019), p. 1-19. [M.kr.:02T; 03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2017 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus; Dobrovolskienė Nomeda. Use of quantitative criteria in the management of personal consumption expenditure: challenges and opportunities. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 3 (2017), p. 355-373. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2016 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus; Šaltenis Simonas. Control of non-performing loans in retail banking by raising financial and consumer a wareness of clients. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. vol. 27, no. 4 (2016), p. 405-416. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Integrated cross-disciplinary approach to household expenditure management. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 26, no. 5 (2015), p. 489-499. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus. Impact of financial crisis on Lithuanian households‘ ability to manage budgets. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 233-240. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Jurevičienė Daiva; Taujanskaitė Kamilė; Sukačevskytė Vytautė. Indirect factors affecting personal solvency: empirical analysis of Lithuanian consumer credit market. European scientific journal. Macedonia: European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 1 (2016), p. 157-174. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2014 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus. Development and sustainability risks of Lithuanian consumer credit market. Procedia - Social and Behavioral Sciences : 2nd International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. Vol. 110 (2014), p. 1185-1196. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Taujanskaitė Kamilė. Namų ūkių finansinės elgsenos pokyčiai ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje. Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and fina. Vilnius: MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 215-223. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Taujanskaitė Kamilė; Jurevičienė Daiva. Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis. Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania. Business in XXI century / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, Nr. 2 (2010), p. 104-111. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Zaliotovaitė Viktorija; Taujanskaitė Kamilė. Lietuvos namų ūkių taupymo ir investavimo procesų palyginamoji analizė 2006–2016 m.. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business . Vilnius: Technika, 2017, p. 1-12. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus. Management of household expenditure by using value decomposition technique. 1st International Conference on Business Management, July 2nd - 3rd, 2015, Valencia (Spain) : conference proceeding. Valencia: Universitat politècnica de València, 2015. ISBN 9788490483428, p. 1-4. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Taujanskaitė Kamilė. A System for Formalized Control of Personal Consumption Expenditure. Vilnius: Leidykla "Technika", Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, 2016. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 10.571]