Rima Tamošiūnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima; Banaitis Audrius; Ferreira Fernando A. F.; Banaitienė Nerija; Taujanskaitė Kamilė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Developing a composite sustainability index for real estate projects using multiple criteria decision making. Operational research. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH. ISSN 1109-2858. Vol. 00, iss. 00 (2019), p. 1-19. [M.kr.:02T; 03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2019 - García Fernando; González-Bueno Jairo; Oliver Javier; Tamošiūnienė Rima. A credibilistic mean-semivariance-PER portfolio selection model for Latin America. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 20, iss. 2 (2019), p. 225-243. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - García Fernando; Guijarro Francisco; Oliver Javier; Tamošiūnienė Rima. Hybrid fuzzy neural network to predict price direction in the German DAX-30 index. Technological and economic development of economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. vol. 24, iss. 6 (2018), p. 2161-2178. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Slapikaitė Indrė; Tamošiūnienė Rima. Modeling a CSR evaluation system. Transformations in business & economics. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 16, no. 1(40) (2017), p. 173-186. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Bistrova Julia; Lace Natalja; Tamošiūnienė Rima; Kozlovskis Konstantins. Does firm’s higher innovation potential lead to its superior financial performance? Case of CEE countries. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 23, no. 2 (2017), p. 375-391. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2016 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Sustainability-oriented financial resource allocation in a project portfolio through multi-criteria decision-making. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 5 (2016), p. 1-18. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2016 - Arribas Iván; García Fernando; Guijarro Francisco; Oliver Javier; Tamošiūnienė Rima. Mass appraisal of residential real estate using multilevel modelling. International journal of strategic property management / Vilnius Gediminas technical university. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. vol. 20, no. 1 (2016), p. 77-87. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. An index to measure sustainability of a business project in the construction industry: Lithuanian case. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 1 (2016), p. 1-14. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Mačerinskienė Irena; Tamošiūnienė Rima; Aleknavičiūtė Rasa; Survilaitė Simona. Peculiarities of using triple helix model for knowledge transfer process in Lithuania. Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Kaunas Faculty of Humanities. Vilnius University. ISSN 1648-4460. vol. 14, no. 3C (2015), p. 507-525. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2009 - Jasilionienė Regina; Tamošiūnienė Rima. Evaluation of customer relationship system efficiency: applying of total cost of ownership approach. Journal of business economics and management. Vilnius ; Stralsund: Technika ; North-German Academy of Informatalogy. ISSN 1611-1699. Vol. 10, no. 4 (2009), p. 343-347. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Dobrovolskienė Nomeda; Tvaronavičienė Manuela; Tamošiūnienė Rima. Tackling projects on sustainability: a Lithuanian case study. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 477-488. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Petravičius Tomas; Tamošiūnienė Rima. Corporate performance and the measures of value added. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 3 (2008), p. 194-201. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Tamošiūnienė Rima; Šidlauskas Skirmantas; Trumpaitė Ingrida. EU structural support and its impact on Lithuania’s progress. Journal of business economics and management. Stralsund: North-German Academy of Informatology. ISSN 1611-1699. Vol. 8, no. 3 (2007), p. 177-187. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Tamošiūnienė Rima; Jasilionienė Regina. Customer relationship management as business as strategy appliance: theoretical and practical dimensions. Journal of business economics and management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. 8, no. 1 (2007), p. 69-78. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Tamošiūnienė Rima; Kislovska Anna; Kazlauskienė Eglė; Gankova Tsvetelina. Economic aspects of increasing value and scope of shared services centres. Business and management 2016 : the 9th international scientific conference, May 12-13, 2016, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. The use of resource allocation tools in project portfolio managament: Lithuanian case. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 27-34. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Tamošiūnienė Rima; Slapikaitė Indrė. The effect of socially responsible investing on mutual fund performance. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094571169, p. 225-232. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Staskevičiūtė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. The evaluation of the national competitiveness: analysis of existing means. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-4441, p. 495-503. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Jasilionienė Regina; Tamošiūnienė Rima. Initial customer relationship system efficiency evaluation. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-4441. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Tamošiūnienė Rima; Naumčik Sergej. Potential of remote patient monitoring in Lithuania. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 235-240. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Tamošiūnienė Rima; Jasilionienė Regina. Customer relationship management application value measurement: cost – oriented approach appliance. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 228-234. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Tamošiūnienė Rima; Savčuk Olga. Risk management in organization – role of internal auditing. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 136-144. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Vilkancienė Izabelė; Tamošiūnienė Rima. Aktyviai ir pasyviai valdomų biržoje prekiaujamų akcijų fondų palyginimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-10. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Banaitė Daiva; Tamošiūnienė Rima. Sustainable development: the circular economy indicators’ selection model. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 6, no. 2 (2016), p. 315-323. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Tamošiūnienė Rima; Paškevičienė Justina. Finansinių rodiklių ryšys su listinguojamos įmonės akcijų kaina nustatant vertę. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 182-191. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Tamošiūnienė Rima; Survilaitė Simona. Assessment of intellectual capital in joint-stock companies. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 17, no. 1 (2016), p. 56-64. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Tamošiūnienė Rima; Laukaitytė Saulė. Tiesiogines užsienio investicijas į Lietuvos nekilnojamo turto sektorių sąlygojančių veiksnių analizė. Practice and research in private and public sector - 2015 : 5th international scientific conference : conference proceedings, May 14-15, 2015 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris university. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7378. 2015, p. 173-181. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Slapikaitė Indrė; Tamošiūnienė Rima. Theoretical aspects of corporate social responsibility as the practical implementation of sustainable development. Ekonomika a management. Prague: University of Economics, Czech republic. ISSN 1802-8934. Vol. 4 (2015), p. 1-11. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Dudzevičiūtė Gitana; Tamošiūnienė Rima. Structural Trends of General Goverment Expenditure in the Baltic and Scandinavian Countries. KSI transactions on knowledge society. Sofia: Knowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. 8, 2 (2015), p. 11-17. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Slapikaitė Indrė; Tamošiūnienė Rima; Mackevičiūtė Kotryna. Research of investment opportunities in socially responsible business in Lithuania. Journal of security and sustainability issues : international entrepreneurial perspectives and innovative outcomes / University of Salford, Greater Manchester University, the General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. Vol. 4, no. 4 (2015), p. 621-632. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Survilaitė Simona; Tamošiūnienė Rima; Shatrevich Vladimir. Intellectual capital approach to modern management through the perspective of a company’s value added. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. vol. 16, no. 1 (2015), p. 31-44. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Financial resource allocation in a project portfolio: analysing the necessity to integrate sustainability into resource allocation. Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Iasi: “Alexandru Ioan Cuza” University Press. ISSN 0379-7864. Vol. 62, iss. 3 (2015), p. 369-382. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Resource allocation in project portfolio management: practice in the Baltic States. KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 7, no. 1 (2014), p. 28-31. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Dudzevičiūtė Gitana; Tamošiūnienė Rima. Energy consumption and economic growth nexus in the Baltic countries: causality approach. KSI transactions on knowledge society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 7, no. 4 (2014), p. 12-17. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Slapikaitė Indrė; Tamošiūnienė Rima. Socially responsible mutual funds – a profitable way of investing. Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Iasi: “Alexandru Ioan Cuza” University Press. ISSN 0379–7864. Vol. 60, iss.1 (2013), p. 199-211. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Rakauskienė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. Šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 177-187. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Tamošiūnienė Rima; Dobrovolskienė Nomeda. Effectiveness of investments in real estate in the Baltic States. Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, Nr. 3(1), p. 48-57. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Rakauskienė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. Šalies konkurencingumo pokyčio optimizavimas. Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, 2013, Nr. 3(2), p. 167-176. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Tamošiūnienė Rima; Spruntulytė Skirmantė; Šidlauskas Skirmantas. Analysis of potential of renewable energy in the Lithuania. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. V international science conference "Knowledge society". VI international science conference for young researchers "Technical science and industrial management" (ISC. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 5, no. 3 (2012), p. 20-24. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Tamošiūnienė Rima; Marcinkevič Anna. Peculiarities of projects of enterprise resource planning system implementation. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. IV international science conference "Knowledge society".V international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISC. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 4, no. 3 (2011), p. 20-24. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Tamošiūnienė Rima; Staskevičiūtė Giedrė. Nacionalinio konkurencingumo politikos formavimo praktika. Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(2), p. 487-503. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2011 - Tamošiūnienė Rima; Staskevičiūtė Giedrė. Nacionalinio konkurencingumo politicos formavimo praktika. Socialinių mokslų studijos = Social Sciences Studies. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(2), p. 487-503. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2010 - Tamošiūnienė Rima; Strolaitė Lina. The use of cost-benefit analysis in public investment project complex appraisal. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. III international science conference "Knowledge society". IV international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (. Sofia: Kowledge Society Institute, 2010. ISSN 1313-4787, p. 5-11. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Staskevičiūtė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. The analysis of factors influencing competitiveness of Lithuania. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. III international science conference "Knowledge society". IV international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (. Sofia: Kowledge Society Institute, 2010. ISSN 1313-4787, p. 19-24. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Staskevičiūtė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. Šalies konkurencingumas: sampratos raida laiko perspektyvoje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 159-167. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Duksaitė Eglė; Tamošiūnienė Rima. Why companies decide to participate in mergers and acquisition transactions. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 3 (2009), p. 21-25. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Tamošiūnienė Rima; Duksaitė Eglė. The importance of mergers and acquisitions in today's economy. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. II international science conference "Knowledge society". III international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". N. Sofia: Kowledge Society Institute, 2009. ISSN 1313-4787, p. 11-15. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Tamošiūnienė Rima; Staskevičiūtė Giedrė. Knowledge as a main factor influencing national competitiveness. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. II international science conference "Knowledge society". III international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". N. Sofia: Kowledge Society Institute, 2009. ISSN 1313-4787, p. 10-12. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Petravičius Tomas; Tamošiūnienė Rima. Using project risk management process in investment appraisal. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. First international science conference "Knowledge society". II international science conference for young researchers "Technical science and industrial management".. Sofia: Kowledge Society Institute, 2008. ISSN 1313-4787, p. 39-42. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Jasilionienė Regina; Tamošiūnienė Rima. Ryšių su klientais valdymo sistemų investicijų efektyvumo vertinimas: investicijų grąžos metodo taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 3 (2008), p. 221-228. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Tamošiūnienė Rima; Savčuk Olga. Rizikos valdymas Lietuvos organizacijose – sąsajos su vidaus auditu ir finansinių ataskaitų kokybe. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 4 (2007), p. 204-213. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Tamošiūnienė Rima; Savčuk Olga. Internal Audit Subordination Principles for Lithuanian Companies. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2007, Nr. 5(55), p. 37-43. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Tamošiūnienė Rima; Petravičius Tomas. The use of Monte Carlo simulation technique to support investment decisions. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 7, nr. 2 (2006), p. 73-80. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Tamošiūnienė Rima; Šidlauskas Skirmantas; Trumpaitė Ingrida. Investicinių projektų efektyvumo daugiakriterinis vertinimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 7, nr. 4 (2006), p. 203-212. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Tamošiūnienė Rima; Šidlauskas Skirmantas; Trumpaitė Ingrida. Multi-criteria evaluation of investment project efficiency. Индустриален мениджмънт. София: Технически университет. ISSN 1312-3793. 2007, брой 8, p. 36-45. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Tamošiūnienė Rima. Improvement of Lithuanian environment by using EU funds. Machines. Technologies. Materials: international virtual magazine for science, technics and innovations for the industry. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1313-0226. 2007, iss. 1, p. 65-70. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Tamošiūnienė Rima; Katilius Marius. Facets of systematic business project risk management. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : III International Conference "Management and Engineering'05" : June 20-24, 2005 Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(80) (2005), p. 22-25. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Tamošiūnienė Rima; Jasilionienė Regina. Challenges of CRM software implementations in Lithuania. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : III International Conference "Management and Engineering'05" : June 20-24, 2005 Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(80) (2005), p. 139-142. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Tamošiūnienė Rima. Business projects management and evaluation criteria concerning environmental management problems in Lithuania. Екология и индустрия = Ecologia i industria. София: Балканска Академия на науките и културата. ISSN 1311-2783. T. 7, № 2 (2005), p. 303-307. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Зубрецоваc Викторас; Tamošiūnienė Rima. Проектирование ивестиций в недвижимость. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : II International Conference "Management and Engineering'03" : May 13-15, 2004 Sofia, Bulgaria. Sofia.. ISSN 1310-3946. Vol. 2(70) (2004), p. 231-235. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Tamošiūnienė Rima; Žukauskaitė Lina. Quantitative risk evaluation in technology changing investment projects using random scenario analysis. Машиностроение & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. № 7-8, с. 48-51 (2004), p. 48-51. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Tamošiūnienė Rima; Jasilionienė Regina. Properties of the project manager recruitment. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : II International Conference "Management and Engineering'03" : May 13-15, 2004 Sofia, Bulgaria. Sofia.. ISSN 1310-3946. Vol. 2(70) (2004), p. 360-363. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Žukauskaitė Lina; Tamošiūnienė Rima. Investicijų į gamybą verslo projektų rizika. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 154-160. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Tamošiūnienė Rima; Kucko Irena. Integrated portfolio theory application to investment funds = : Применение теории интегрального портфеля инвестиционным фондом. Машиностроение & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2004, №. 7-8, p. 25-51. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2004 - Tamošiūnienė Rima. Importance of human factor in the business project management. Екология и индустрия = Ecologia i industria. София.. ISSN 1311-2783. T. 6, № 1 (2004), p. 128-130. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Tamošiūnienė Rima; Katilius Marius. Assessment and modeling of investment business projects under the conditions of risk and indefiniteness. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : II International Conference "Management and Engineering'03" : May 13-15, 2004 Sofia, Bulgaria. Sofia.. ISSN 1310-3946. Vol. 2(70) (2004), p. 228-230. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Tamošiūnienė Rima; Katilius Marius. Aspects of risk management in the company or industrial. Машиностроение & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2004, №. 7-8, p. 52-55. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Tamošiūnienė Rima. Оценка риска и неопределенности в промышленных бизнес проектах. Management and Engineering'03 : first International Conference, June 03-04, 2003 Sofia, Bulgaria : scientific proceedings of the Scientific-technical Union of Mechanical Engineering. Sofia.. ISSN 1310-3946. Vol. 2(65) (2003), p. 242-245. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Tamošiūnienė Rima; Kucko Irena. The formation of an integral portfolio of assets and liabilities for mutual funds taking into account the risk. EBS review : risks and risks management. Tallinn: Estonian business school. ISSN 1406-0264. 2003, no. 16, p. 79-90. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Tamošiūnienė Rima. Lithuanian scientific and practical works in the field of sustainable management of protected areas. Geopolitical & Economic Research on Central & Eastern Europe. Białystok: Białystok School of Economics Press. ISSN 1643-9872. Vol. 3 (2003), p. 97-106. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2003 - Tamošiūnienė Rima; Kucko Irena. Investicinio fondo integraliojo turto ir įsipareigojimų portfelio sudarymas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 4, nr. 1 (2003), p. 52-60. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Tamošiūnienė Rima. Rizikos ir neapibrėžtumo vertinimas pramoniniuose verslo projevgtose. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2001, nr. 4, p. 124-132. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Tamošiūnienė Rima. Finansų apskaitos analizės ir audito problemos esant neapibrėžties galimybei. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2001, Nr. 5(25), p. 27-33. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Jakštas Vaidotas; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Tamošiūnienė Rima. Technologijų pakeitimo investicinių projektų vertinimas. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2000, Nr. 4(19), p. 82-91. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2000 - Gruodis Rimvydas; Lepkova Natalija; Tamošiūnienė Rima. Pastatų nulinio ciklo vertinimas iš statybos verslo projekto pozicijų. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. T. 6, nr. 1 (2000), p. 14-21. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1999 - Tamošiūnienė Rima. Rizikos analizės reikšmė statybos investiciniams projektams. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. 5, nr.1 (1999), p. 59-67. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Kislovska Anna; Tamošiūnienė Rima. Employment restructuring enhanced by shared service centres. UNITECH 2017-Gabrovo, 17-18 November 2017, GABROVO : international scientific conference, Vol. IV : proceedings. Gabrovo: University publishing house “V. APRILOV” – GABROVO, 2017. ISSN 1313-230X, p. 126-130. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Espinos Maria Dolores; Garcia Fernando; Tamošiūnienė Rima. Are Spanish ethical companies really ethical?. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Sofia Technical University, 2017. ISSN 1310-3946, p. 422-427. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Shkurko Iuliia; Lace Natalja; Tamošiūnienė Rima. Impact of capital structure decisions on company’s profitability: evidence from Ukraines companies. Management and engineering'16 : XIV international scientific conference, June 19-23, 2016, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2. Sofia: Sofia Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 782-796. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Tamošiūnienė Rima; Banaitė Daiva. Circular economy evaluation models at the macro level in a context of sustainable development. UNITECH'2016 Gabrovo : international scientific conference, 18-19 November 2016, Gabrovo : proceedings. Vol. IV. Gabrovo: Tecnical University of Gabrovo. ISSN 1313-230X. vol. 4 (2016), p. 110-116. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Slapikaitė Indrė; Tamošiūnienė Rima. The evolution and trends of socially responsible mutual fund's market. UNITECH'2014 Gabrovo : international scientific conference, 21-22 November 2014, Gabrovo : proceedings. Vol. 4. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2014. ISSN 1313-230X, p. 82-90. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Resource allocation in the project portfolio: a review of quantitative models. Project management development – practice and perspectives: third international scientific conference on project management in the Baltic countries, April 10-11, 2014, Riga, University of Latvia: conference proceedings. Riga: University of Latvia, 2014. ISBN 9789984494708, p. 31-42. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Projektų atranka ir išteklių paskirstymas verslo projektų portfelyje: mokslinės literatūros apžvalga. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 110-117. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Tamošiūnienė Rima; Dobrovolskienė Nomeda. Project management maturity assessment in Lithuania. UNITECH'13 Gabrovo : International Scientific Conference, 22-23 November 2013, Gabrovo : proceedings. Vol. 4. Gabrovo: "V. Aprilov", 2013. ISSN 1313-230X, p. 134-139. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Interpretation of project portfolio management in the researches of the last decade. XI international scientific conference "Management and engineering'13", Sozopol, Bulgaria, June 23-26, 2013: conference proceedings. Vol.1. Sofia: Technical University, 2013. ISSN 1310-3946, p. 30-40. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Sartauskaitė Laima; Tamošiūnienė Rima. Ryšių su klientais valdymo sistemos naudotojų svarba projekto efektyvumui. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Tamošiūnienė Rima; Šidlauskas Skirmantas. Evaluation and comparison of investment projects of generation of renewable energy in Lithuania. UNITECH'12 Gabrovo : International Scientific Conference, 16-17 November 2012, Gabrovo : proceedings. Vol. 3. Gabrovo: "V. Aprilov", 2012. ISSN 1313-230X, p. 71-78. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Tamošiūnienė Rima; Marcinkevič Anna; Kajutytė Ada. Peculiarities of projects of business management system implementation. Unitech'11 Gabrovo : International Scientific Conference, 18-19 November 2011, Gabrovo : proceedings. Vol. III. Gabrovo: "V. Aprilov". ISSN 1313-230X. Vol. 3 (2011), p. 144-149. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Tamošiūnienė Rima; Kajutytė Ada. Peculiarities of project management software implementation in a company. International scientific conference “Project Management” April 15-16, 2011, Triavna, Bulgaria : conference proceedings = Международна научна конференция "Управление на проекти" : сборник доклади / Association of Lecturers in Economics and Management in th. Sofia: Publishing House of Technical University, 2011. ISSN 1314-345X, p. 82-91. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Tamošiūnienė Rima; Kajutytė Ada; Monko Vitalijus. Risk management of customer relationship management. International Scientific Conference UNITECH'10 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 19-20 November 2010: proceedings / Technical University of Gabrovo. Gabrovo: Technical University of Gabrovo. ISSN 1313-230X. Vol. 3 (2010), p. 164-167. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Tamošiūnienė Rima. Posibilities of invesment into real estate in Lithuania. International Scientific Conference Unitech'09 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 20-21 November 2009: proceedings / Technical University of Gabrovo. Gabrovo: Technical University of Gabrovo. ISSN 1313-230X. Vol. 3 (2009), p. 54-59. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Tamošiūnienė Rima; Naumčik Sergej. Potential of remote patient monitoring in Lithuania. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 321-326. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Duksaitė Eglė; Tamošiūnienė Rima. Kritiniai projektų sėkmės faktoriai. Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283843, p. 87-93. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Tamošiūnienė Rima; Petravičius Tomas. Incorporating strategy in the high-tech project valuation. VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria : scientific proceedings / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, National Science-Technical Union "Management and Engineering", Techni. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 1(104) (2008), p. 332-335. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Bernotaitė Laura; Tamošiūnienė Rima. Darnaus vystymosi vertinimas. Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283843, p. 56-62. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Tamošiūnienė Rima; Jasilionienė Regina. Customer relationship management application value measurement: cost – oriented approach appliance. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 314-320. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Tamošiūnienė Rima; Jasilionienė Regina. CRM application cost structure determination. VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria : scientific proceedings / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, National Science-Technical Union "Management and Engineering", Techni. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 1(104) (2008), p. 179-182. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Tamošiūnienė Rima; Duksaitė Eglė. Critical success factors of business projects. VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria : scientific proceedings / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, National Science-Technical Union "Management and Engineering", Techni. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 1(104) (2008), p. 200-203. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Tamošiūnienė Rima. Sustainable development measurement in Lithuania. International Scientific Conference Unitech'08 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 21-22 November 2008: proceedings / Technical University of Gabrovo. Gabrovo: Technical University of Gabrovo. ISSN 1313-230X. Vol. 3 (2008), p. 107-109. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Tamošiūnienė Rima; Šidlauskas Skirmantas; Trumpaitė Ingrida. Resumptive evaluation of investment project efficiency. International scientific dual-conference "Towards knowledge-based economy" & "Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness", April 12-13, 2007 Riga Latvia: conference proceedings [CD] / Riga Technical University, National technical Universi. Riga: RTU Publishing House, 2007. ISBN 97899847686, p. [1-12]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Tamošiūnienė Rima; Naumčik Sergej. Remote patient monitoring in Lithuania. International Scientific Conference Unitech'07 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 23-24 November 2007: proceedings / Technical University of Gabrovo. Gabrovo: Technical University of Gabrovo. ISSN 1313-230X. Vol. 3 (2007), p. 226-230. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Tamošiūnienė Rima. Improvement of waste management conditions in Lithuania by using EU funds. Scientific proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: V international scientific conference "Management and engineering'07": June 18-22, 2007 Sozopol, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(97) (2007), p. 27-30. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Tamošiūnienė Rima; Rinkevičiūtė Vita. Waste management in Lithuanian regions: possibilities and methods. International scientific conference UNITECH' 06 Gabrovo: proceedings: 24-25 November 2006, Gabrovo / Union of Automation & Informatics, Union of Scientists in Bulgaria, IEEE. Vol. 3. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2006. ISBN 9546833533, p. 473-478. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Tamošiūnienė Rima; Jančiauskaitė Rita. The financial impact of ISO 9000 certification to Lithuanian companies. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: IV International Scientific Conference "Management and Engineering'06": June 19-23, 2006 Sozopol, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(85) (2006), p. 277-279. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Tamošiūnienė Rima; Savčuk Olga. Risk management in organization – role of internal auditing. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuani. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-9]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Tamošiūnienė Rima; Savčuk Olga. Internal auditing - assurance or consulting activity. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: IV International Scientific Conference "Management and Engineering'06": June 19-23, 2006 Sozopol, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(85) (2006), p. 272-276. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Tamošiūnienė Rima. Solving the environmental problems in Lithuania using business projects methology. trans & MOTAUTO'05+ : 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo : proceedings. Vol. 5, Logistics & management. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322130, p. 9-11. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Tamošiūnienė Rima; Savčuk Olga. Role of internal audit in organizational governance. Unitech'05 Gabrovo : International Scientific Conference, 24-25 November 2005, Gabrovo, Bulgaria : proceedings. Vol. III. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2005. ISBN 9546833266, p. 98-107. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Tamošiūnienė Rima; Žukauskaitė Lina. Quantitative risk evaluation in technology changing investment projects using random scenario analysis. Fourth International Congress Mechanical Engineering Technologies'04 (MT'04) September 23-35. 2004 Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 4. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2005, p. 159-162. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Tamošiūnienė Rima; Katilius Marius. Leadership and management in the environment of the new managing challenges. trans & MOTAUTO'05+ : 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo : proceedings. Vol. 6, Social sciences and theory of teaching. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322106, p. 9-11. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Tamošiūnienė Rima; Kvedytė Dovilė. EU structural funds finanacial support to Lithuania economy: positive and negative aspects. Unitech'05 Gabrovo : International Scientific Conference, 24-25 November 2005, Gabrovo, Bulgaria : proceedings. Vol. III. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2005. ISBN 9546833266, p. 91-97. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Tamošiūnienė Rima; Katilius Marius. Aspects of risk management in the company or industrial business projects. Fourth International Congress Mechanical Engineering Technologies'04 (MT'04) September 23-35. 2004 Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 4. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2005, p. 163-166. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Tamošiūnienė Rima; Зубрецоваc Викторас. Экспертиза применения критериев принятия инвестиционных решений в недвижимость. Unitech'04 Gabrovo : International Scientific Conference, 18-19 November 2004, Gabrovo : proceedings. Vol. III. Gabrovo: "V. Aprilov", 2004. ISBN 9546833053, p. 152-157. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Tamošiūnienė Rima. Risk evaluation in technology changing investment projects. Unitech'04 Gabrovo : International Scientific Conference, 18-19 November 2004, Gabrovo : proceedings. Vol. III. Gabrovo: "V. Aprilov", 2004. ISBN 9546833053, p. 207-212. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Jasilionienė Regina; Tamošiūnienė Rima. Quality management of the small and medium-sized projects. Proceedings of the Sixth West Lake International Conference on Small & Medium Business : October 30-31 and November 1, 2004. Hangzhou China: 2004, p. 119-126. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Tamošiūnienė Rima; Kucko Irena. Integrated portfolio theory application to investment funds = : Применение теории итегрального портфеля инвестиционным фондом. Fourth International congress mechanical engineering technologies'04 (MT'04) September 23-35, 2004 Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 4. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2004, p. 155-166. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Tamošiūnienė Rima. Управление рисками в коммерческих проектах. Unitech'03 Gabrovo : International Scientific Conference, 20-21 November 2003, Gabrovo : proceedings. Vol. II. Gabrovo: "V. Aprilov", 2003. ISBN 9546831670, p. 152-157. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Mockutė Regina; Tamošiūnienė Rima. Reikalavimai tarptautinių projektų marketingo specialistams: teoriniai ir praktiniai aspektai. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 176-182. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Tamošiūnienė Rima; Katilius Marius; Kucko Irena. Rizikos valdymo aspektai tarptautiniuose verslo projektuose. Ekonomika ir vadyba - 2002 : 3 knyga. Tarptautinė ekonomika ir prekyba : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2002 m. balandžio 18 - gegužės 10d.]. Kaunas: Technologija, 2002. ISBN 955509155X, p. 100-102. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Tamošiūnienė Rima; Burbaitė Vilija. Marketingo ypatumai tarptautiniuose verslo projevgtose. Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139279, p. 174-181. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Kajutytė Ada; Monko Vitalijus; Tamošiūnienė Rima. Ryšių su klientais valdymo sistemos panaudojimo įmonėje efektyvumo vertinimas. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-7]. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Strolaitė Lina; Tamošiūnienė Rima. Investment appraisal problem in public sector. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Derkintytė Regina; Tamošiūnienė Rima. Organizacijos sampratos Lietuvos teisėje problemos. Verslas XXI amžiuje : 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2005 m. vasario 10 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059313, p. 18-24. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Tamošiūnienė Rima; Jasilionienė Regina. Projekto vadovo atrankos ypatybės. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 42-48. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Žukauskaitė Lina; Tamošiūnienė Rima. Technologinių kaitos investicinių projektų efektyvumo vertinimo ypatumai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 51-55. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Krutkytė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. Strateginio planavimo ypatumai ir biudžeto sudarymo principai krašto apsaugos sistemoje. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 21-25. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Petravičius Tomas; Tamošiūnienė Rima. Investicinio projekto stabilumo įvertinimas analitiniais rizikos metodais. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 46-50. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Katilius M.; Tamošiūnienė Rima. Rizikos valdymas verslo projektuose. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 113-124. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2002 - Kucko Irena; Tamošiūnienė Rima. Nacionalinės vertybinių popierių biržos akcijų indeksų skaičiavimo metodika. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 259-266. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Burbaitė Vilija; Tamošiūnienė Rima. Marketingo tyrimai tarptautiniuose verslo projektuose. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. vasario 14 - 15 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2001, p. 6-10. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Tamošiūnienė Rima. Verslo projektų struktūrizavimo problemos. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 346-349. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Tamošiūnienė Rima. Verslo projekto finansavimo formų taikymo ypatumai. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 303-308. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Tamošiūnienė Rima. Ekologinis veiksnys verslo projektų įvertinime. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, II tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053870, p. 284-290. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Tamošiūnienė Rima. Verslo projektų finansavimo sistema. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 328-331. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1998 - Gruodis Rimvydas; Lepkova Natalija; Tamošiūnienė Rima. Evaluation of underground structures from the point of view of business project. Facilities management in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States : proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania, 14-15th May 1998. Vilnius: Technika, 1998. ISBN 9986053560, p. 366-375. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1997 - Tamošiūnienė Rima. Verslo projektų valdymo yparumai. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 342-346. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1997 - Tamošiūnienė Rima. Verslo projektų finansinio įvertinimo problemos. Verslas ir vadyba '97 = Business and Management '97 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. balandžio 29-30 d.d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053196, p. 325-330. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Tamošiūnienė Rima; Savčuk Olga. Risk management in organization – role of internal auditing. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North G. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 117-118. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Tamošiūnienė Rima; Naumčik Sergej. Potential of remote patient monitoring in Lithuania. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 109-110. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Tamošiūnienė Rima; Jasilionienė Regina. Customer relationship management application value measurement: cost – oriented approach appliance. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 111-112. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2015 - Aldea Teresa; Baraka Dwayne; Morrone Domenico; Russo Angeloantonio; Calace Donato; Olsen Mikkel Skott; Feifer Lone; Siwiński Jacek; Olszewska Emilia; Rudnicka Agata; Juźwiak Magdalena; Reichel Janusz; Stanek-Kowalczyk Aleksandra; Slapikaitė Indrė; Tamošiū. CSR Trends. Making a difference : monograph. Łódź: Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact), 2015. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 14.714]
2002 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Tamošiūnienė Rima. Verslo projektavimas : monografija. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 17.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2005 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Tamošiūnienė Rima; Šečkutė Laima. Verslas XXI amžiuje : 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2005 m. vasario 10 d., medžiaga ; [redakcinė kolegija: A. Pabedinskaitė (ats. redaktorė), R. Tamošiūnienė, L. Šečkutė]. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 20.214]
2004 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Tamošiūnienė Rima; Šečkutė Laima. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 13.714]
2003 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Tamošiūnienė Rima; Šečkutė Laima. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 17.929]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Tamošiūnienė Rima; Angelov Kiril. Project and programme management and evaluation : study book. Sofia: House of Technical University, 2011. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 13.286]
2006 - Tamošiūnienė Rima; Kucko Irena. Business project preparation and management : study book. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 9.643]