Andrius Tamošiūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Tampakoudis Ioannis A.; Tamošiūnas Andrius; Subeniotis Demetres N.; Kroustalis Ioannis G.. The interactions and trade-offs of sovereign Credit Default SWAP (CDS) and bond spreads in a dynamic context. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 20, iss. 3 (2019), p. 466-488. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2017 - Tamošiūnas Andrius. The integrative management model for restructuring Small and Medium-sized Enterprises (SME). E&M Ekonomie a management=E&M Economics and Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 20, iss. 3 (2017), p. 36-51. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Tamošiūnas Andrius. The model for evaluation of corporate strategic changes in the context of climate change: plywood manufacture. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 135-152. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2010 - Tamošiūnas Andrius. Managing corporate strategic changes in the context of climate change. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Nr. 1(21), p. 19-31. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Tamošiūnas Andrius. Managing stakeholders in complex investments projects. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Tamošiūnas Andrius. Managing selection of wind power generation technologies. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-0627. vol. 19 (2018), p. 309-321. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Tamošiūnas Andrius. Restructuring challenges and solutions of small and middle size enterprises. Socialiniai tyrimai = Social research / Šiaulių universitetas. Vilnius: BMK leidykla. ISSN 1392-3110. 2015, Nr. 1(37), p. 5-13. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Tamošiūnas Andrius. Small and medium-sized enterprise restructuring for divergent and sustained competitive performance. Journal of advanced research in management. Craiova, Romania: ASERS(Association for Sustainable Education, Research and Science) publishing. ISSN 2068-7532. Vol. 5, no. 2(10) (2014), p. 81-91. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Tamošiūnas Andrius. Managing restructuring processes of small and middle size enterprises. Vadyba=Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014), p. 9-14. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Bivainis Juozas; Tamošiūnas Andrius. Įmonių restruktūrizavimo tikslų analizė. Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius: VU l-kla. ISSN 1392-1258. T. 61 (2003), p. 7-18. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Bivainis Juozas; Tamošiūnas Andrius. Enterprise restructuring programmes. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: VDU. ISSN 1392-1142. 2003, Nr. 27, p. 17-34. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2002 - Bivainis Juozas; Rastenienė Aušra; Tamošiūnas Andrius. Įmonių restruktūrizavimo aspektai. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2002, Nr. 4 (30), p. 51-55. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Tamošiūnas Andrius. Challenges of MCA in public investment projects. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Bivainis Juozas; Tamošiūnas Andrius. Managing the corporate strategic changes: solutions and implementation. International Scientific Conference "Knowledge based Economy. Management of Creation and Development" : 22-23 September 2005, Kaunas, Lithuania : proceedings. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955120746, p. 55-67. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2005 - Bivainis Juozas; Tamošiūnas Andrius. Business partners selection system. Unitech'05 Gabrovo : International Scientific Conference, 24-25 November 2005, Gabrovo, Bulgaria : proceedings. Vol. III. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2005. ISBN 9546833266, p. 165-172. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Bivainis Juozas; Tamošiūnas Andrius. Management of corporate restructuring in the context of EU enlargement. Unitech'04 Gabrovo : International Scientific Conference, 18-19 November 2004, Gabrovo : proceedings. Vol. III. Gabrovo: "V. Aprilov", 2004. ISBN 9546833053, p. 320-325. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Tamošiūnas Andrius. Įmonių restruktūrizavimo tikslai, lemiantys Lietuvos verslo aplinkos konkurencingumą. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 77-85. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Tamošiūnas Andrius. Reorganizuotos įmonės valdymo problematika. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, II tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053870, p. 279-283. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Tamošiūnas Andrius. Naujos įmonių rūšys ir jų įteisinimo galimybės Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 321-327. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Monografijos

2005 - Ginevičius Romualdas; Bivainis Juozas; Melnikas Borisas; Paliulis Narimantas-Kazimieras; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Šečkutė Laima; Tamošiūnas Andrius. Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai : kolektyvinė monografija. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 31.929]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2019 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Jokšienė Izolda; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Tamošiūnas Andrius; Mitkus Sigitas; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 64.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2013 - Tamošiūnas Andrius. Vadybos funkcijos ir priemonės : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 12.070]