Ernestas Šutinys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Čerškus Aurimas; Sužiedėlis Algirdas; Lučun Andžej; Anbinderis Maksimas; Gradauskas Jonas; Šutinys Ernestas. Photoluminescence peculiarities of epitaxial structure with 2DEG layer designed for microwave detectors. Applied physics A. Materials science & processing. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. ISSN 0947-8396. Vol. 124, iss. 11 (2018), p. 1-6. [M.kr.:N 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas; Viržonis Darius; Šešok Nikolaj; Ulčinas Artūras; Iljin Igor; Šutinys Ernestas; Petkevičius Sigitas; Gargasas Justinas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Modification of the AFM sensor by a precisely regulated air stream to increase imaging speed and accuracy in the contact mode. Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. vol. 18, iss. 8 (2018), p. 1-16. [M.kr.:T 001; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Čereška Audrius; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Bučinskas Vytautas; Podvezko Valentinas; Šutinys Ernestas. Analysis of steel wire rope diagnostic data applying multi-criteria methods. Applied sciences. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-3417. vol. 8, iss. 2 (2018), p. 1-22. [M.kr.:T 002; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2017 - Bučinskas Vytautas; Mitrouchev Peter; Šutinys Ernestas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Evaluation of comfort level and harvested energy in the vehicle using controlled damping. Energies. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1073. Vol. 10, iss. 11 (2017), p. 1742-1756. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Šutinys Ernestas; Bučinskas Vytautas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor; Klevinskis Andrius. Analytical research of steel rope dynamic properties. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 17, iss. 1 (2015), p. 393-401. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas; Augustaitis Vytautas Kazimieras. Experimental research of steel rope integrity problem. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 2 (2011), p. 312-318. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas; Kilikevičius Artūras. Experimental research of steel rope dynamic properties. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 676-682. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor; Lenkutis Tadas; Keraitė Gabrielė; Petkevičius Sigitas; Warsza Zygmunt Lech. Research of the new type of compression sensor. Automation 2018. Advances in automation, robotics and measurement techniques: international conference, held on 21–23 March, 2018 in Warsaw. Cham: Springer, 2018. ISBN 9783319771786, p. 561-573. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šešok Nikolaj; Šutinys Ernestas; Iljin Igor. Modelling of double-pendulum based energy harvester for railway wagon. Advances in intelligent systems and computing, Vol. 543. Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. ISSN 2194-5357, p. 64-72. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šutinys Ernestas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor. Experimental research of improved sensor of atomic force microscope. Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. ISBN 9783319489223, p. 601-609. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Bučinskas Vytautas; Šešok Nikolaj; Šešok Andžela; Iljin Igor; Šutinys Ernestas; Subačius Rimantas; Bureika Gintautas; Warsza Zygmunt Lech. Experimental definition of compressive stiffness of cotton flock. Challenges in automation, robotics and measurement techniques : proceedings of AUTOMATION-2016, March 2-4, 2016, Warsaw, Poland. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016. ISBN 9783319293561, p. 881-891. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Kazickij Artur; Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas. The research of stiffness characteristics of active elements of harvester. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 April, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-4. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Šutinys Ernestas; Bučinskas Vytautas. Detecting defects rope using dynamical methods. Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-2951, p. 301-305. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas. Research of defects in non-uniform mechanical systems using dynamic methods. Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8, 9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822-2951, p. 96-99. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šutinys Ernestas; Lenkutis Tadas. Implementation of different gas influence for operation of modified atomic force microscope sensor. Solid state phenomena, Vol. 260. Mechatronic Systems and Materials VIII. 12th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM’2016, July 3-8, 2016, Bialystok, Poland. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2017. ISSN 1662-9779, p. 99-104. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Šutinys Ernestas; Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius. The research of wire rope defect using contactless dynamic method. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VII : Selected, peer reviewed papers from the 11th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2015), July 7-9, 2015, Kaunas, Lithuania. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1662-9779. Vol. 251 (2016), p. 49-54. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šešok Nikolaj; Šutinys Ernestas; Iljin Igor. Research of modified mechanical sensor of atomic force microscope. Dynamical systems: theoretical and experimental analysis, Łódź, Poland, December 7–10, 2015 : the international conference. Bern: Springer International Publishing, 2016. ISBN 9783319424071, p. 39-48. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Šutinys Ernestas; Bučinskas Vytautas. Lyno išoriniame sluoksnyje nutrūkusių vielų tyrimas, taikant dinaminį metodą. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 629-632. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Šutinys Ernestas; Striška Vytautas. Plastiko atliekų rūšiavimas hidrociklone. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 59-61. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Mani Kumar; Šutinys Ernestas. Effect on the ignition delay and the characteristics of engine by using biodiesel fuel. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). Gandhinagar, India: ESRSA Publications Pvt. Ltd. ISSN 2278-0181. Vol. 5, iss. 12 (2016), p. 296-297. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šešok Nikolaj; Šutinys Ernestas; Iljin Igor; Kazickij Artur. Two-axis mechanical vibration harvester. Dynamical systems Mechatronics and life sciences. [DSTA 2015] : [proceedings] / editors: Jan Awrejcewicz, Marek Kazmierczak, Jerzy Mrozowski, Pawel Olejnik. Lodz: Lodz University of Technology, 2015. ISBN 9788372837073, p. 99-110. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Šutinys Ernestas; Rimidis Mindaugas; Dzedzickis Andrius. Theoretical research of wire rope vibration. Mechanika'2014 : proceedings of the 19th international conference, 24, 25 April, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 1822-2951, p. 253-256. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor; Šutinys Ernestas; Ulčinas Artūras; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. High-speed atomic force microscope. Advanced materials and technologies 2017 : 19th international conference-school, August 27-31, 2017, Palanga, Lithuania. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 1822-7759. , P 1, p. 25. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Čereška Audrius; Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas. Dynamic diagnostics investigations of steel wire rope condition evaluation. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 52-53. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šutinys Ernestas; Lenkutis Tadas. Implementation of different gas influence for operation of modified atomic force microscope sensor. MSM'2016. 12th international conference Mechatronic Systems and Materials, Bialystok, Poland, July 3-8, 2016 : abstract book / edited by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. Bialystok: Bialystok university of technology, 2016, p. 99. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šešok Nikolaj; Šutinys Ernestas; Iljin Igor; Kazickij Artur. Two-axis mechanical vibration harvester. 13th International conference on Dynamical Systems Theory and Applications : DSTA 2015, December 7-10, 2015, Lodz, Poland : abstracts. Lodz: Lodz University of Technology, 2015. ISBN 9788372837059, p. 85. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Šutinys Ernestas; Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius. The research of wire rope defect using contactless dynamic method. 11th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2015), 7-9 July 2015, Kaunas (Lithuania) : abstracts / Editors: I. Skiedraitė, R. Rimašauskienė, L. Zubrickaitė, E. Dragašius. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015. ISSN 1822-8283, p. 51-52. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šešok Nikolaj; Šutinys Ernestas; Iljin Igor. Research of modified mechanical sensor of atomic force microscope. 13th International conference on Dynamical Systems Theory and Applications : DSTA 2015, December 7-10, 2015, Lodz, Poland : abstracts. Lodz: Lodz University of Technology, 2015. ISBN 9788372837059, p. 84. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas; Urbanavičius Robertas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor. Experimental-analytical method or steel rope vibration analysis. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2014). 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts. Opole: Opole University of Technology, 2014. ISBN 9788364056581, p. 39. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas; Augustaitis Vytautas Kazimieras; Urbanavičius Robertas. Experimental research of steel rope vibrations. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 293. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2016 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šešok Nikolaj; Šutinys Ernestas; Iljin Igor. Modelling of double-pendulum based energy harvester for railway wagon. SCIT 2016. Systems, control and information technology, Warsaw, 20-21.05.2016 : book of abstracts. Warsaw: Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, 2016, p. 6. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šešok Nikolaj; Šutinys Ernestas; Iljin Igor. Experimental research of improved sensor of atomic force microscope. SCIT 2016. Systems, control and information technology, Warsaw, 20-21.05.2016 : book of abstracts. Warsaw: Industrial research institute for automation and measurements PIAP, 2016, p. 5. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor; Šutinys Ernestas. Modelling of dynamic system of atomic force microscope. International conference "Mechatronics ideas for industrial applications", May 11-13, 2015, Gdansk, Poland : conference programe and abstracts. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2015, p. 26. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Šutinys Ernestas. Plieninių lynų defektų tyrimas taikant bekontaktį dinaminį metodą. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 6.929]
2013 - Šutinys Ernestas. Plieninių lynų defektų tyrimas taikant bekontaktinį dinaminį metodą : daktaro disertacija : technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 5.857]

Patentai

2018 - Šutinys Ernestas; Bučinskas Vytautas; Augustaitis Vytautas Kazimieras. Method and equipment of steel rope quality diagnostics. Daejeon: Korean Intellectual Property Office, 2018. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Europos patentų biure EPO, JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO, Japonijos patentų biure JPO įregistruoti patentai

2016 - Šutinys Ernestas; Bučinskas Vytautas; Augustaitis Vytautas Kazimieras. Method and equipment of steel rope quality diagnostics. Tokyo: Asia Patent Alliance, 2016. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2013 - Augustaitis Vytautas Kazimieras; Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas. Plieninio lyno kokybės diagnostikos būdas ir įranga : patentas. Vilnius: 2013. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]