Danas Špokas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Špokas Danas. "Saugių pažeidimų" principo taikymas projevgtojant ir eksploatuojant jėginę sklandmens konstrukciją. Aviacijos technologija : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 26 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 71-79. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]