Olga Regina Šostak

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Maceika Augustinas; Bugajev Andrej; Šostak Olga Regina. The modelling of roof installation projects using decision trees and the AHP method. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 1 (2020), p. 1-21. [M.kr.:N 001; S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2018 - Bugajev Andrej; Šostak Olga Regina. An algorithm for modelling the impact of the judicial conflict-resolution process on construction investment. Sustainability. Basel: MDPI AG. Vol. 10, iss. 1 (2018), p. 1-17. [M.kr.:N 001; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2016 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Decision support system for roof installation. Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 2 (2016), p. 163-172. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Šostak Olga Regina; Makutėnienė Daiva. Timely determining and preventing conflict situations between investors and third parties: some observations from Lithuania. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 4 (2013), p. 390-404. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Šostak Olga Regina; Makutėnienė Daiva. Modelling a dispute hearing between an investor and the public concerned in administrative courts of the republic of Lithuania. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. 2013, Vo. 19, no. 3, p. 489-509. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2011 - Šostak Olga Regina; Vakrinienė Sigutė. Mathematical modelling of dispute proceedings between investors and third parties on allegedly violated third-party rights. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011), p. 126-136. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Mitkus Sigitas; Šostak Olga Regina. Preservation of healthy and harmonious residential and work environment during urban development. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 13, no. 4 (2009), p. 339-357. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2008 - Mitkus Sigitas; Šostak Olga Regina. Modelling the process for defence of third party rights infringed while implementing construction investment projects. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 2 (2008), p. 208-223. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Maceika Augustinas; Šostak Olga Regina. Inovacijoms palankios aplinkos kūrimas. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 121-128. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Šostak Olga Regina. Statybų plėtros urbanizuotose teritorijose neigiamo poveikio vietinei aplinkai įvertinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.2 (2011), p. 39-44. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Šostak Olga Regina; Kutut Vladislavas. Neteisėtos statybų plėtros tyrimas Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 3 (2009), p. 223-232. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Mitkus Sigitas; Šostak Olga Regina. Peculiarities of defence of public and private interests. Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, Nr. 2(12), p. 75-83. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Šostak Olga Regina. Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas - šviesos spindulėlis. Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas : publicistinis leidinys. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576775, p. 109-110. [M.kr.:H 005; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Delphi method application for the roofing projects. Engineering Graphics BALTGRAF-14 : proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2017, p. 32-35. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Maceika Augustinas; Šostak Olga Regina. Delphi method application for engineering. Proceedings of the 11th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 20-22th April 2016, Tallinn, Estonia. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2016. ISSN 2346-612X, p. 48-53. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Geometry and decision support system for roof installation. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 108-116. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Šostak Olga Regina; Kutut Vladislavas. Savavališkų statybų Kuršių Nerijos nacionaliniame parke teisinė analizė. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m. teminės konferencijos " Statyba" : 2009 m. kovo 25-27 d., Vilnius : straipsnių rinkinys [CD]. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955285212, p. 213-217. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Šostak Olga Regina. Savavališkų statybų teisinis reglamentavimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 537-546. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Šostak Olga Regina. Viešojo intereso apsauga planuojant statybas. Verslas XXI amžiuje : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2007 m. vasario 8 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281887, p. 152-157. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Šostak Olga Regina; Mitkus Sigitas. Trečiųjų asmenų teisių apsauga planuojant statybas. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 421-426. [M.kr.:S 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Šostak Olga Regina. Statybų plėtros planavimas įvertinant trečiųjų asmenų interesus. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.857]