Arnoldas Šneideris

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Jonaitis Bronius; Antonovič Valentin; Šneideris Arnoldas; Boris Renata; Zavalis Robertas. Analysis of physical and mechanical properties of the mortar in the historic retaining wall of the Gediminas Castle Hill (Vilnius, Lithuania). Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 1 (2019), p. 1-15. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Valivonis Juozas; Šneideris Arnoldas; Šalna Remigijus; Popov Vladimir; Daugevičius Mykolas; Jonaitis Bronius. Punching strength of biaxial voided slabs. ACI structural journal. Farmington Hills: American Concrete Institute. ISSN 0889-3241. vol. 114, iss. 6 (2017), p. 1373-1385. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Valivonis Juozas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Šneideris Arnoldas. Punching shear strength of reinforced concrete slabs with plastic void formers. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd.. ISSN 0950-0618. Vol. 145 (2017), p. 518-527. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Valivonis Juozas; Jonaitis Bronius; Zavalis Robertas; Skuturna Tomas; Šneideris Arnoldas. Flexural capacity and stiffness of monolithic biaxial hollow slabs. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 5 (2014), p. 693-701. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 821-825. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 400-404. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Šlaitas Justas; Hlavac Zbynek; Šneideris Arnoldas. Flexural reinforced concrete elements normal section bearing capacity evaluation in fracture stage. Engineering structures and technologies. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 9, no. 2 (2017), p. 70-78. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Jokūbaitis Aidas; Šneideris Arnoldas. Gaisro temperatūros veikiamų gniuždomųjų gelžbetoninių kolonų įtempių skerspjūvyje pasiskirstymo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 320-325. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Zavalis Robertas; Šneideris Arnoldas. Aukštos temperatūros įtakos betono ir armatūros savybėms bei jų bendrai elgsenai analizė. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 2, nr 1 (2010), p. 12-21. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Nekonservuotų pastatų laikančiųjų konstrukcijų pažeidimai ir jų tinkamumo tolesnei eksploatacijai tyrimai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. X, nr. 3 (2004), p. 96-101. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Marčiukaitis Jonas-Gediminas; Šneideris Arnoldas. Apkrautų gelžbetoninių sijų, stiprinamų papildoma armatūra, įlinkių apskaičiavimo analizė. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. VIII, Suppl. 1 (2002), p. 39-43. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Šneideris Arnoldas; Marčiukaitis Jonas-Gediminas. Apkrautųjų gelžbetoninių sijų, stiprinamų papildoma armatūra, įtempių-deformacijų būvio analizė. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 5 (2000), p. 307-314. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1999 - Marčiukaitis Jonas-Gediminas; Šneideris Arnoldas. Tempiamosios armatūros σ(ε) priklausomybės virš tankumo ribos nustatymas. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 4 (1999), p. 237-244. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Bylinkina Marija; Šneideris Arnoldas; Jonaitis Bronius. Balkonų irengimo pastatuose su besijėmis perdangomis konstrukciniai sprendiniai. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 6 d., straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955283966, p. 12-20. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Strength of shear section pre-tensioned concrete structures subjected to flexural moments. Role for concrete in global development: proceedings of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 8-9 July 2008. Dundee: IHS BRE Press, 2008. ISBN 9781848060371, p. 705-714. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Notkus Algirdas Jonas; Vainiūnas Povilas; Šneideris Arnoldas. Naudojamo pastato mūrinių sienų ir kolonų įtempių- deformacijų būvio analizė ir įvertinimas. Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059844, p. 135-146. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Šneideris Arnoldas; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Strain-stress analysis of reinforced concrete beams strengthened without unloading by exterior reinforcement. Application of codes, design and Regulations: proceedings of international conference held at the university of Dundee, Scotland, UK: on 5-7 July 2005. London: Thomas Telford, 2005. ISBN 0727734032, p. 685-692. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šneideris Arnoldas. Influence of initial stress in the reinforcement in the concrete beams under the loading on their deflections after the strengthening. Бетон и железобетон - пути развития : II Всеросйская (Международная) конференция по бетону и железобетону: 5-9 сент. 2005 г. 2, Секционные доклады. Москва: НИИЖБ, 2005. ISBN 598580013X, p. 698-706. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Šneideris Arnoldas. Armatūros plastinėje stadijoje įtaka sustiprintų gelžbetoninių sijų darbui. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, skirtos prof. A. Rozenbliumo 100-osioms gimimo metinėms pažymėti, įvykusios Vilniuje 2002 m. birželio 5-6 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9985055709, p. 58-67. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2000 - Šneideris Arnoldas. Įrąžų persiskirstymas stiprinamų po apkrova lenkiamų gelžbetoninių konstrukcijų tempiamoje armatūroje. Statyba : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. kovo 31 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 3-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Šneideris Arnoldas. Stiprinamų lenkiamų gelžbetoninių konstrukcijų pradinio įtempių - deformacijų būvio terinio įvertinimo prielaidos. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 165-171. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Marčiukaitis Gediminas; Šneideris Arnoldas. Eksploatuojamų lenkiamų gelžbetoninių konstrukcijų įtempių - deformacijų būvio įvertinimo metodų parinkimo klausimu. Statybinės konstrukcijos: kūrimas ir stiprinimas, konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio 20 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 43-47. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2017 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Šneideris Arnoldas; Šapalas Antanas. Patikimiausia apsauga nuo gaisro - kompetentingas konstruktorius. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2017, 1, p. 36-38. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Zavalis Robertas; Puodžiūnas Stanislavas. Tvirtinimo bėgeliai gelžbetonio konstrukcijoms. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 2, p. 104-106. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Zavalis Robertas; Puodžiūnas Stanislavas. Tvirtinimo bėgeliai gelžbetonio konstrukcijoms. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2108. 2016, gegužė [Nr. 5], p. 68-70. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Puodžiūnas Stanislavas. Konstrukciniai balkonų be šilumos tiltelių sprendiniai. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2015, Nr. 3, p. 14-15. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Jonaitis Bronius; Zavalis Robertas; Šneideris Arnoldas. Laboratorijoje atskleidžiamos mūro ypatybės. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 5, p. 54-56. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Puodžiūnas Stanislavas. Deformacinių sandūrų konstrukciniai sprendiniai : UAB „Denia Solutions“ ir VGTU Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra pristato. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, lapkritis [Nr. 11], p. 59. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Energiją tausojančios sienos. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 5, p. 56-58. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Šneideris Arnoldas; Kavaliauskas Vytautas. Bėgių ir aširačių karalystės auksas. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2011, nr. 2(3), p. 52-61, 66. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Šneideris Arnoldas. Iš kur gausime energiją? Vokiškoji atsinaujinančiosios energijos vizija : [apie Vokietijoje taikomų atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimo būdų parodą VGTU bibliotekoje]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 2, p. 20. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Docentui Vladimirui Popovui – 50. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 1, p. 40. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 203-204. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 358-359. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Šneideris Arnoldas; Bylinkina Marija. Tvirtinimo elementų naudojimas gelžbetoninėse konstrukcijose. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 657-664. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Monolitinio gelžbetonio plokščių praspaudžiamosios zonos armavimas HDB elementais. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 644-651. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Šneideris Arnoldas; Indriliūnas Viktoras. Monolitinio gelžbetonio plokščių praspaudžiamosios zonos armavimas HDB elementais. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 652-656. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Monolitinio gelžbetonio balkono plokščių armavimas HIT elementais su izoliuojančių intarpu. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 637-643. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Šneideris Arnoldas. Pradinio įtempių ir deformacijų būvio įtaka lenkiamų gelžbetoninių elementų su sustiprinta tempiama zona darbui : daktaro disertacija. Vinius: [s. n.], 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.429]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2006 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šneideris Arnoldas. Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.071]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2020 - Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Žurauskienė Ramunė. Statybų vadovas. Fasadai : [mokomoji-praktinė knyga]. Vilnius: Super namai, 2020. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 25.143]
2009 - Furmonavičius Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Skardinskas Liudvikas Antanas; Amšiejus Jonas; Medzvieckas Jurgis; Sližytė Danutė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Gailius Albinas; Kazragis Algimantas; Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; J. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 108.357]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2015 - Valivonis Juozas; Popov Vladimir; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Jurkėnas Gintaras; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Vilnius: 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Keraminių tuštymėtųjų blokų mūro sienų konstrukciniai sprendiniai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 3.000]
2012 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Deformacinių ir garsą izoliuojančių sandūrų įrengimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 2.210]
2008 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Monolitinio gelžbetonio plokščių praspaudžiamosios zonos armavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 5.643]
2008 - Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas. Monolitinio gelžbetonio balkono plokščių armavimas elementais su izoliuojančiu tarpu : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 3.643]
2007 - Valivonis Juozas; Šneideris Arnoldas. Gelžbetoninės sijinės monolitinės perdangos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.500]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Jonaitis Bronius; Papinigis Vytautas; Popovas Vladimiras; Šneideris Arnoldas. Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 4.530]