Jūratė Šliogerienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Schuller Bjoern; Lepkova Natalija; Dzemyda Gintautas; Šliogerienė Jūratė; Kurasova Olga. Customized ViNeRS method for video neuro-advertising of green housing. International journal of environmental research and public health. Basel: MDPI. ISSN 1661-7827. vol. 17, iss. 7 (2020), p. 1-28. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2019 - Kaklauskas Artūras; Dzitac Domnica; Šliogerienė Jūratė; Lepkova Natalija; Vetlovienė Ingrida. VINERS method for the multiple criteria analysis and neuromarketing of best places to live. International journal of computers communications & control. Oradea: Agora University. ISSN 1841-9836. vol. 14, iss. 5 (2019), p. 629-646. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Taha Roshaiza; Šliogerienė Jūratė; Loganathan Nanthakumar; Jokšienė Izolda; Shahbaz Muhammad; Mardani Abbas. The nexus between tax reformation, financial development and economic recovery: the case of Malaysia. Technological and economic development of economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. Vol. 24, iss. 3 (2018), p. 1258-1279. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2016 - Štreimikienė Dalia; Šliogerienė Jūratė; Turskis Zenonas. Multi-criteria analysis of electricity generation technologies in Lithuania. Renewable Energy. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0960-1481. Vol. 85 (2016), p. 148-156. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Urbanavičienė Vita; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Šliogerienė Jūratė; Kriaučiūnaitė Jurga; Vatin Nikolay Ivanovich. Facilitating the housing bargaining with the help of the bargaining decision support system. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 3 (2014), p. 213-224. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Šliogerienė Jūratė; Kaklauskas Artūras; Štreimikienė Dalia; Bianchi Massimo. Multiple criteria decision support system for the assessment of energy generation technologies considering the dimension of values. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 4 (2012), p. 370-391. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Stasiškienė Žaneta; Šliogerienė Jūratė. Sustainability assessment for corporate management of energy production and supply companies for Lithuania. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 13, no. 1 (2009). [M.kr.:S 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Šliogerienė Jūratė; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Bivainis Juozas; Seniut Mark. Environment factors of energy companies and their effect on value: analysis model and applied method. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 15, no. 3 (2009), p. 490-521. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 2.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Kaklauskas Artūras; Kliukas Romualdas; Komka Arūnas; Šliogerienė Jūratė. Decision support system of built environment for climate change mitigation. Advances in Intelligent Systems Research. Vol. 33. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), September 20-22, 2013, Hainan, China. Beijing: Atlantis Press, 2013. ISSN 1951-6851, p. 727-730. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Šliogerienė Jūratė; Kaklauskas Artūras; Kliukas Romualdas; Turskis Zenonas; Lepkova Natalija; Komka Arūnas. Decision support system for the assessment and ranking of energy generation technologies. Advances in Intelligent Systems Research. Vol. 33. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), September 20-22, 2013, Hainan, China. Beijing: Atlantis Press, 2013. ISSN 1951-6851, p. 727-732. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Šliogerienė Jūratė; Turskis Zenonas; Štreimikienė Dalia. Analysis and choice of energy generation technologies: the multiple criteria assessment on the case study of Lithuania. Energy Procedia. International conference on sustainable energy engineering and application (ICSEEA), Yogyakarta, Indonesia, November 6 - 8, 2012. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 32 (2013), p. 11-20. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Šliogerienė Jūratė; Krutinis Mindaugas. Assessment of lithuanian energy generation companies’ infrastructure combined with sustainable environment principles. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 817-827. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Šliogerienė Jūratė. Energetikos įmonės vertinimas, siekiant nustatyti tikrąją turto vertę. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 77-92. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Šliogerienė Jūratė; Vilutienė Tatjana. The evaluation model of public buildings’ management efficiency with emphasis on social aspect. 17th international colloquium "Sustainable decisions in built environment", 15 May 2019, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 1-4. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Šliogerienė Jūratė; Vilutienė Tatjana; Antuchevičienė Jurgita; Kalibatienė Diana. Model for the evaluation of public buildings' management efficiency. Research in Building Engineering ESCO'19. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2019. ISBN 9788417098834, p. 411-419. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Pumput Kristina; Šliogerienė Jūratė. NT rinkos ir jos cikliškumų analizė makroekonominu aspektu. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Matulevičius Karolis; Šliogerienė Jūratė. Industrinių teritorijų konversija: užsienio šalių praktika. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-7. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1997 - Šliogerienė Jūratė. Komunikacijos svarba mokant verslo anglų kalbos. Verslas ir vadyba '97 = Business and Management '97 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. balandžio 29-30 d.d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053196, p. 302-311. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Šliogerienė Jūratė; Vilutienė Tatjana. The evaluation model of public buildings’ management efficiency with emphasis on social aspect. The 17th Colloquium „Sustainable decisions in built environment“ and Meeting of EURO working group "OR in sustainable development and civil engineering", 15 May, 2019, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: VGTU Publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690, p. 34. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Vilutienė Tatjana; Šliogerienė Jūratė; Turskis Zenonas. An integrated model for assessing the efficient use of public/cultural buildings. The international and EURO mini conference “Modelling and simulation of social-behavioural phenomena in creative societies” (MSBC-2019), September 18-20, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Vilniaus Universitetas, 2019, p. 53. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2015 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Lepkova Natalija; Raslanas Saulius; Šliogerienė Jūratė; Bartkienė Lina; Pečiūrė Lina; Rimkuvienė Silva. Multiple criteria analysis of the life cycle of the built environment : monografija. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 26.250]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Šliogerienė Jūratė. Socialinio-vertybinio aspekto reikšmė energetikos sektoriaus darniam vystymuisi. Darnus vystymasis: teorija ir praktika = Sustainable development: theory and practice : kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. ISBN 9786094594557, p. 142-161. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2013 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Lapinskienė Vilūnė; Šliogerienė Jūratė; Gudauskas Renaldas; Raistenskis Juozas; Čerkauskienė Rimantė; Jackutė Ieva; Kumžaitė Sigita. Multiple-criteria analysis of life cycle of energy-efficient built environment. Nearly zero energy building refurbishment : a multidisciplinary approach / editors : Fernando Pacheco Torgal, Marina Mistretta, Artūras Kaklauskas, Claes G. Granqvist, Luisa F. Cabeza.. London: Springer, 2013. ISBN 9781447155225, p. 299-324. [M.kr.:M 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2011 - Šliogerienė Jūratė; Štreimikienė Dalia; Kaklauskas Artūras. Decision support system for sustainability assessment of power generation technologies : Chapter 26. Efficient decision support systems : practice and challenges from current to future. Rijeka: InTech, 2011. ISBN 9789533073262, p. 509-542. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.429]
2010 - Šliogerienė Jūratė. Energetikos įmonių turto vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 13.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2014 - Šliogerienė Jūratė. Global sustainable communities handbook: green design technologies and economics / Woodrow W. Clark II (ed.). Chapter 13 – Energy system of the Baltic states and its development. Global sustainable communities handbook: green design technologies and economics. Oxford: Elsevier Inc, 2014. ISBN 9780123979148, p. 305-345. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.857]
2012 - Bardauskienė Dalia; Dargis Robertas; Jackutė Ieva; Kaklauskas Artūras; Kanapeckienė Loreta; Krutinis Mindaugas; Kutut Vladislavas; Laurinavičius Algimantas; Naimavičienė Jurga; Raslanas Saulius; Staniūnas Eugenijus; Statulevičius Mindaugas; Šliogerienė Jū. Darnus nekilnojamojo turto vystymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 51.880]

Mokomosios knygos

2012 - Raslanas Saulius; Šliogerienė Jūratė. Nekilnojamojo turto vertinimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 7.740]