Agnė Šimelytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Korsakienė Renata; Stankevičienė Asta; Šimelytė Agnė; Talačkienė Milda. Factors driving turnover and retention of information technology professionals. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, no. 1 (2015), p. 1-17. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2014 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Formation of foreign direct investment policy: case of Estonia : case of Estonia. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 25, no. 2 (2014), p. 177-185. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Korsakienė Renata. Analytical network process based on BOCR analysis as an approach for designing a foreign direct investment policy. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 5 (2014), p. 833-852. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2011 - Ginevičius Romualdas; Šimelytė Agnė. Government incentives directed towards foreign direct investment: a case of Central and Eastern Europe. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 435-450. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. Government expenditure and economic growth in the European Union countries. International journal of social economics. Yorkshire: Emerald Publishing Ltd. ISSN 0306-8293. vol. 45, iss. 2 (2018), p. 372-386. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė. Education and economic development in the selected European Union countries. European journal of sustainable development. Rome: European Center Sustainable Development. ISSN 2239-5938. Vol. 7, iss. 2 (2018), p. 14-28. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Šimelytė Agnė; Dudzevičiūtė Gitana; Liučvaitienė Aušra. Scandinavian foreign direct investment and economic growth of the Baltic states. European journal of sustainable development. Rome: European Center Sustainable Development. ISSN 2239-5938. Vol. 6, no. 3 (2017), p. 105-118. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Korsakienė Renata; Liučvaitienė Aušra; Bužavaitė Monika; Šimelytė Agnė. Intellectual capital as a driving force of internationalization: a case of Lithuanian SMEs. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 502-515. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Causal nexus between export and economic growth in the European Union countries. Montenegrin journal of economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, Faculty of Economics. ISSN 1800-5845. Vol. 13, no. 2 (2017), p. 107-120. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2016 - Šimelytė Agnė; Ševčenko Galina; El Amrani El Idrissi Najiba; Monni Salvatore. Promotion of renewable energy in Morocco. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 3, iss. 4 (2016), p. 319-328. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Šimelytė Agnė; Dudzevičiūtė Gitana. Consumption of renewable energy and economic growth. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. Analysis of MNCs behaviour in developing and developed countries. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 180-190. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Ginevičius Romualdas; Šimelytė Agnė. The effect of regulatory incentives on bilateral foreign direct investment. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 66-74. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. The impact of Scandinavian inward foreign direct investment on the Baltic States. Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe. Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split, Croatia, 2016. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 9783319703763, p. 69-81. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. The application of smart cities concept for citizens of Lithuania and Sweden: comperative analysis. Independent journal of management & production. Jacareí - São Paulo: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. ISSN 2236-269X. vol. 8, no. 4 (2017), p. 1433-1450. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė. Export, energy consumption and economic growth inter-linkages: the case of Lithuania. Scientific annals of economics and business. Iasi; Warsaw: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Publishing House; De Gruyter Open. ISSN 2501-3165. Vol. 64, iss. 3 (2017), p. 395-410. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Šimelytė Agnė; Korsakienė Renata; Ščeulovs Deniss. Americanization in Lithuania as a driving force for globalization. Journal of open innovation: technology, market, and complexity. London: SpringerOpen. ISSN 2199-8531. vol. 3, iss. 16 (2017), p. 1-13. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis. Viešojo valdymo priemonių taikymas užsienio investicijų srautams intensyvinti: metodologinis aspektas. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2015, Nr. 10, p. 46-63. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2015 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Verslo analitika – VGTU pirmosios pakopos universitetinė studijų programa – atsakas į verslo poreikius. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2015, Nr. 1(4), p. 173-178. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Regulation and promotion of foreign direct investment in the Baltic States: tendencies, advantages, and problems. American International Journal of Contemporary Research. New York, USA: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2162-139X. Vol. 5, no. 5 (2015), p. 194-202. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Tvaronavičienė Manuela; Šimelytė Agnė; Lace Natalja. Sustainable development facets: exporting industrial sectors from inside. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 4 (2014), p. 37-44. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Tiesioginės užsienio investicijos Baltijos šalyse: iššūkiai ir problemos. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. Nr. 2 (38) (2013), p. 76-91. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Šimelytė Agnė. The characteristics of foreign direct investment intensification policy. Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga: Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 23 (2013), p. 96-102. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Rėmimo reikšmė pritraukiant TUI Baltijos valstybių pavyzdžiu. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 200-208. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Foreign direct investment policy as an instrument for sustainable economic growth: a case of Ireland. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. vol. 2, iss. 4 (2013), p. 25-34. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė. Economic development and its influence on state capital structure. Entrepreneurship and sustainability issues [elektroninis išteklius]. .. ISSN 2345-0282. Vol. 1 (1) (2013), p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Šimelytė Agnė. The role of investment promotion in attracting FDI: evidence from the Baltic States. Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga: Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 22 (2012), p. 174-180. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. Foreign direct investment policy–friendly business environment in R&D sectors: Baltic States versus visegrad countries. Journal of East-West business. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc. ISSN 1066-9868. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 66-93. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2011 - Ginevičius Romualdas; Šimelytė Agnė. Valstybinės politikos taikymo tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti teorinės įžvalgos. Verslas: teorija ir praktika = Business: Theory and Practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 225-235. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Šimelytė Agnė. Valstybės kapitalo struktūros įtaka ekonominei plėtrai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 90-96. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Stankevičienė Asta; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Personalo kaitos stabilizavimo galimybės Lietuvos statybos sektoriuje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 151-158. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Tvaronavičienė Manuela; Kalašinskaitė Kristina; Šimelytė Agnė. Review of approaches towards FDI: driving forces and plausible consequences. Socialinių mokslų studijos = Social Sciences Studies. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 2(2), p. 7-28. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2009 - Stankevičienė Asta; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Personnel training efficiency evaluation system: competitive ability aspect. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2009, no 3, p. 218-229. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Šimelytė Agnė. Rizikos valdymas : įmonės kelias į sėkmę. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2009, iss. 1, p. 51-59. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė; Peleckienė Valentina. The green card system and its role in ensuring the road traffic accident victims. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VII International scientific conference 18-19 February 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781508841234, P. 88-95. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Regulation and promotion of foreign direct investment in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 23-27. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Formation of the country‘s image in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 19-23. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra; Merkienė Jūratė. Determinants of inward foreign direct investments in the Baltic States. State management: problems and prospects. Materials of international scientific conference = Государственное управление: проблемы и перспективы. Материалы международной научной kонференции, 15.11.2015, Тбилиси. Tbilisi: International Publishing House “Progress”, 2015. ISBN 9789941933783, p. 41-42. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Compparative analysis of insurance compepensation in Europian Union. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VII International scientific conference 18-19 February 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781508841234, P. 95-100. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Analysis of direct foreign investment legal regulation and promotion measures in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 14-19. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė; Švedienė Laima. Theoretical aspects of management of functioning scientific and technical potential of university. Образование: традиции и инновации : Материалы VI международной научно - практической конференции, Прага, Чешская республика 21 октября 2014 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2014. ISBN 9788088005056, p. 380-384. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė. Theoretical and practical problems of the adaptive management of higher education institutions. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы 8 международной научно - практической конференции, 30 сентября 2014, Саратов. Саратов: издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990577169, p. 6-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė. Stability and integrity of higher education institutions in growing orientation towards innovation and business activity. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе: материалы международной научно-практической конференции (30 сентября 2014 г.) / Отв. ред. Зарайский А.А. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990577169, P. 3-6. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Models and indicators of economic competitiveness in business. Социально–экономические проблемы информатизации : материалы II международной научно-практической конференции, (9 октября 2014). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990577183, p. 12-17. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė; Švedienė Laima. Interpretations of the competitiveness concept. Проблемы экономики, организации и управления в России и мирe : материалы 6-ой международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика, 22 октября 2014 год / / отв. редактор Уварина Н.В. Прага: WORLD PRESS, 2014. ISBN 9788088005049, p. 138-143. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė; Švedienė Laima. Innovative development of the scientific and technical potential of university. Образование: традиции и инновации : Материалы VI международной научно - практической конференции, Прага, Чешская республика 21 октября 2014 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2014. ISBN 9788088005056, p. 384-387. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė; Pipirienė Vida. Injury allowance improvement measures on insurance of motor third party liability. Mировая наука и современное общество : актуальные вопросы экономики, социологии и права : материалы VII международной научно практической конференции, Россия, г. Саратов, 12 декабря 2014 г., в 2-х частях. Часть 1. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990632905, p. 4-14. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė; Švedienė Laima. Indicators for competitiveness evaluation analysis. Проблемы экономики, организации и управления в России и мирe : материалы 6-ой международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика, 22 октября 2014 год. Прага, Чешская Республика: WORLD PRESS, 2014. ISBN 9788088005049, p. 143-148. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Increasing the international competitiveness of European Union insurance industry. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the IV International scientific conference North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы IV международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 июня 2014 года. North Charleston, SC, USA: Create Space, 2014. ISBN 9781500415334, p. 126-140. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Factors of economic competitiveness in business. Социально-экономические проблемы информатизации : материалы II международной научно-практической конференции : 9 октября 2014. Саратов: Академия Бизнеса, 2014. ISBN 9785990577183, P. 7-12. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Analysis of European Union insurance companies: new regulation quantitative impact study‘ results. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the IV International scientific conference North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы IV международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 июня 2014 года. North Charleston, SC, USA: Create Space, 2014. ISBN 9781500415334, p. 117-125. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Šimelytė Agnė. The peculiarities of foreign direct investment intensification policy. The 53rd International Riga Technical University Conference "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" SCEE 2012 : conference proceedings, 10-12 October 2012. Riga: Riga Technical University, 2012. ISSN 1407-7337, p. 41-49. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Stankevičienė Asta; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. The evaluation of labour efficiency and its impact on the development of long-term competitive ability: a case study of production of food and beverages in the Baltic States. 50th International Scientific Conference of Rīga of Riga Technical University: RTU Scientific Conference on Economics and Enterpreneurship (SCEE'2009), 15-16 October, 2009 Riga [elektroninis išteklius] : conference proceedings = 50. RTU Starptautiskā Zinātniskā Konference [CD]. Riga: Riga Technical University, 2009. ISSN 1407-7337, p. 245-254. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Šimelytė Agnė. Gamybos valdymo problemų sprendimas taikant apribojimų teoriją. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Monografijos

2015 - Tvaronavičienė Manuela; Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Energetically secure and sustainable restructuring: Lithuanian industry in the world context. London: Omnibus Press, 2015. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 18.214]
2015 - Tvaronavičienė Manuela; Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Energetically secure and sustainable restructuring of industry. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 18.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2020 - Šimelytė Agnė. Promotion of renewable energy in Morocco.. Energy transformation towards sustainability: collective monograph. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2020. ISBN 9780128176887, p. 249-287. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.786]
2014 - Šimelytė Agnė. Tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimas Baltijos šalyse. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 13.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija; Šimelytė Agnė. Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 16.450]

Mokomosios knygos

2013 - Antanavičienė Jūratė Gintarė; Šimelytė Agnė. Verslo įmonės ekonomikos pagrindai : mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2013. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 16.429]