Vaida Šerevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Soleimany Arezoo; Grubliauskas Raimondas; Šerevičienė Vaida. Application of satellite data and GIS services for studying air pollutants in Lithuania (case study: Kaunas city). Air Quality, Atmosphere & Health. Dordrecht: Springer. ISSN 1873-9318. vol. 00, iss. 00 (2020), p. 1-19. [M.kr.:T 000; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2017 - Marčiulaitienė Eglė; Šerevičienė Vaida; Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita. The characteristics of BTEX concentration in various types of environment in the Baltic Sea region, Lithuania. Environmental science and pollution research. Heidelberg: Springer-Verlag. ISSN 0944-1344. Vol. 24, iss. 4 (2017), p. 4162-4173. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Vasiliauskienė Vaida; Šerevičienė Vaida; Zigmontienė Aušra. Spatial and temporal variation in ozone and nitrogen dioxide in the seaside recreation area environment. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 2 (2016), p. 795-803. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Kozlovska Justyna; Dumčius Algirdas; Šerevičienė Vaida; Petraitis Egidijus. Distribution of heavy metals in the lake Talkša (Lithuania) sapropel and possibilities of practical use. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 14, no. 1 (2015), p. 29-35. [M.kr.:S 003; S 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Šerevičienė Vaida; Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita; Marčiulaitienė Eglė; Paliulis Dainius. Investigation of NO2 behaviour in the temperate continental climate road environment. Water, air and soil pollution. Dordrecht, Netherlands: Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 225, no. 9 (2014), p. 1-10. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Lietuvninkas Arvydas; Šerevičienė Vaida; Marčiulaitienė Eglė. Integrated evaluation of aerogenic pollution by air-transported heavy metals (Pb, Cd, Ni, Zn, Mn and Cu) in the analysis of the main deposit media. Environmental science and pollution research. Berlin: Springer. ISSN 0944-1344. Vol. 21, iss. 1 (2014), p. 299-313. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2012 - Valuntaitė Vaida; Šerevičienė Vaida; Girgždienė Raselė; Paliulis Dainius. Relative humidity and temperature impact to ozone and nitrogen oxides removal rate in the experimental chamber. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 35-41. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita; Šerevičienė Vaida; Da Silva Pereira Paulo Alexandre. Atmosperic BTEX - concentrations in the vicinity of the crude refinery of the Baltic region. Environmental monitoring and assessment. Dordrecht: Springer. ISSN 0167-6369. vol. 182, no. 1-4 (2011), p. 115-127. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2009 - Valuntaitė Vaida; Šerevičienė Vaida; Girgždienė Raselė. Ozone concentration variations near high-voltage transmission lines. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 1 (2009), p. 28-35. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Dreimanis Karlis; Indzere Zane; Blumberga Dagnija; Šerevičienė Vaida. Multi-criteria evaluation of efficiency in fish processing. Environmental and climate technologies. Warsaw; Riga: Sciendo. ISSN 1691-5208. vol. 24, iss. 2 (2020), p. 300-308. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Šerevičienė Vaida; Vasiliauskienė Vaida; Paliulis Dainius; Aleknaitė Jurgita. Integrated evaluation of road transport pollution impact on the urban air. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus; Šerevičienė Vaida. Research of heavy metals distribution in bottom sediment of lake Talkša (Lithuania). Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. Opole: Opole University. ISSN 1898-617X. Vol. 6, no. 1 (2012), p. 99-103. [M.kr.:S 003; S 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Šerevičienė Vaida; Paliulis Dainius; Valuntaitė Vaida. Laboratory and field testing of new design nitrogen dioxide diffusive samplers. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 347-351. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Skripka Andrius; Šerevičienė Vaida. Paprastojo kaštono (Aesculus Hipocastanum L.) sėklų panaudojimo tyrimai vario šalinimui iš vandeninių tirpalų. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 109-114. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Aleknaitė Jurgita; Klepaitė Kristina; Šerevičienė Vaida; Valskys Vaidotas. Garažų teritorijos dirvožemio kokybės ir užterštumo vertinimas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 5-12. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Klepaitė Kristina; Aleknaitė Jurgita; Šerevičienė Vaida; Paliulis Dainius. Anykščių miesto paviršinių nuotekų užterštumo vertinimas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 46-53. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Aleksandravičiūtė Vaiva; Šerevičienė Vaida. Azoto dioksido įtaka defoliacijos procesui skirtingo intensyvumo eismo zonose. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 365-369. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Samosionokas Justas; Baltrėnas Pranas; Šerevičienė Vaida. Plazminiu purškimu suformuotų CuO-Cr203 ir ceolitinių katalitinių dangų valant orą nuo NOx, efektyvumo tyrimų palyginimas. 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-5456, p. 15-20. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Šerevičienė Vaida; Paliulis Dainius. Influence of temperature and relative humidity on the performance of nitrogen dioxide diffusive sampler. Research journal of chemical sciences. Bangalore: Indian academy of sciences. ISSN 2231-606X. Vol. 2, iss. 5 (2012), p. 89-92. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Šerevičienė Vaida; Paliulis Dainius. Assessment of air quality using diffusive samplers and ADMS-Urban. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 57, no. 3 (2011), p. 129-136. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Šerevičienė Vaida; Valuntaitė Vaida; Paliulis Dainius. Impregnuojančio tirpalo įtakos difuzinių kaupiklių efektyvumui eksperimentiniai tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 103-108. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Baltrėnaitė Edita; Šerevičienė Vaida; Paliulis Dainius. Variation of carbon and metal concentration in soil amended with sewage sludge. Ekologija. .. ISSN 0235-7224. Vol. 55, no. 1 (2009), p. 1-8. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Dreimanis Karlis; Indzere Zane; Blumberga Dagnija; Šerevičienė Vaida. Multicriteria evaluaton of efficiency in fish processing. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-4. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Šerevičienė Vaida; Paliulis Dainius; Valuntaitė Vaida. Laboratory and field testing of new design nitrogen dioxide diffusive samplers. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 347-351. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Šerevičienė Vaida; Valuntaitė Vaida; Girgždienė Raselė. Pasyviųjų kaupiklių taikymas ozono koncentracijai tirti. Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.) : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminių konferencijų straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283010, p. 145-152. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Šerevičienė Vaida; Paliulis Dainius. Difuzinių kaupiklių taikymas aplinkosauginiuose tyrimuose. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2010 - Baltrėnaitė Edita; Šerevičienė Vaida; Baltrėnas Pranas; da Silva Pereira Paulo Alexandre. Air quality monitoring around oil refinery in the Baltic region. First results. Geophysical Research Abstracts / European Geosciences Union. Goettingen: Copernicus GmbH. ISSN 1607-7962. Vol. 12 (2011), p. 1. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Valiulis Darius; Šerevičienė Vaida. Naujų diegiamų gatvių valymo technologijų veiksmingumas mažinant miesto oro užterštumą PM10 dalelėmis. 43-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2019 m. spalio 3-5 d., Kaunas : pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2019, p. 142. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Šerevičienė Vaida. Azoto dioksido difuzinių ėmiklių tyrimai ir tobulinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 10.571]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2014 - Paliulis Dainius; Šerevičienė Vaida. Difuzinis ėmiklis : patentas. Vilnius: 2014. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]