Viktoras Šavareika

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Spudulis Edmundas; Šavareika Viktoras; Špokauskas Algimantas. Influence of hydrothermal synthesis condition on xonotlite crystal morphology. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no. 2 (2013), p. 190-196. [M.kr.:T008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Spudulis Edmundas; Šavareika Viktoras. Peculiarities of firing porous clay products with burning out additive. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 13, No. 1 (2007), p. 61-64. [M.kr.:T008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Spudulis Edmundas; Šavareika Viktoras. Suspensijos koncentracijos ir maišymo intensyvumo įtaka ksonotlito sintezei. Cheminė technologija. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, Nr. 2(51), p. 44-50. [M.kr.:T008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Spudulis Edmundas; Šavareika Viktoras. Peculiarities of xonotlite synthesis and formation of thermal -insulating products made from xonotlite. Medžiagotyra. .. ISSN 1392-1320. Vol. 8, no. 1 (2002), p. 73-76. [M.kr.:T008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2000 - Spudulis Edmundas; Šavareika Viktoras. Kalcio hidrosilikatų sintezei naudojamų SiO2 komponentų cheminio aktyvumo mikrokalorimetriniai tvrimai. Cheminė technologija. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. Nr. 2(15) (2000), p. 34-37. [M.kr.:T008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Šavareika Viktoras. Ksonotlito optimalių sintezės parametrų parinkimas ir izoliacinių medžiagų iš jo formavimo ypatumai. Silikatų technologija : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096284, p. 33-37. [M.kr.:T008] [Aut.lankų sk.: 0.357]