Gintas Šaučiuvėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Rasiulis Konstantin; Griškevičius Mečislavas; Gečys Tomas. Behaviour of vertical cylindrical tank with local wall imperfections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: VGTU press. ISSN 1392-3730. vol. 25, iss. 3 (2019), p. 287-296. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Komka Arūnas; Juozapaitis Algirdas. Design of circular composite beams with a different concrete core considering the effect of concrete in tension. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 1 (2016), p. 118-123. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Komka Arūnas; Jarmolajeva Ela. Analysis of behaviour for hollow/solid concrete-filled CHS steel beams. Steel and composite structures. South Korea: Techno-Press. ISSN 1229-9367. Vol. 19, iss. 2 (2015), p. 293-308. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Serafinavičius Tomas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas. Bending behavior of structural glass laminated with different interlayers. Mechanics of composite materials. New York: Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 49, no.4 (2013), p. 437-446. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas; Griškevičius Mečislavas. Bearing capacity of axially loaded timber members – estimation under uneven fire action. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 4 (2011), p. 581-589. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Daniūnas Alfonsas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas. Design basis of Lithuanian steel and aluminium structure codes and their relations to Eurocode. Journal of constructional steel research. Oxford: Elsevier. ISSN 0143-974X. Vol. 62, iss. 12 (2006), p. 1250-1256. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Juozapaitis Algirdas; Šaučiuvėnas Gintas; Nagevičius Juozas. Rekonstruojamų pėsčiųjų plieninių viadukų paspyrinės konstrukcijos. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 2 (2007), p. 126-133. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Rasiulis Konstantin. Behavior of hollow composite steel-concrete members under long-term axial compression. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 711-714. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Popov Vladimir; Valivonis Juozas; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Urbanavičius Tomas; Šlivinskas Tomas. Application of numerical methods for the analysis of a concrete-steel tower subjected to multiple load factors. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 914-921. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Kuranovas Artiomas; Gurkšnys Kęstutis; Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas; Kvedaras Audronis Kazimieras. Experimental investigations of eccentrically hollow concrete-filled circular stainless steel tubular members under compression. Steel concrete composite and hybrid structures : proceedings of the 9th International Conference on Steel Concrete Composite and Hybrid Structures (ASCCS 2009), Leeds, UK, 8-10 July 2009 / editor, Dennis Lam. Singapore: Research Publishing Services, 2009. ISBN 9789810830687, p. 279-284. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 400-404. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Mudrov Andrej; Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas. A study on analytical T-stub prying models for RHS joints in tension. Engineering structures and technologies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-882X. vol. 11, iss. 1 (2019), p. 1-10. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Mudrov Andrej; Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas; Talvik Ivar. Plastic capacity of bolted RHS flange-plate joints under axial tension. Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 3 (2016), p. 85-93. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Bučmys Žilvinas; Šaučiuvėnas Gintas. The behavior of cold formed steel structure connections. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 3 (2013), p. 113-122. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Jarmolajeva Ela. Behaviour of hollow and solid concrete-filled circular steel tubular simple beams. Design, fabrication and economy of metal structures: international conference proceedings. Miskolc, Hungary, April 24-26, 2013. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 9783642366901, p. 569-576. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas; Komka Arūnas. General buckling analysis of steel built-up columns using finite element modelling. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. T. 4, Nr. 1 (2012), p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas. Centriškai gniuždomų spragotųjų strypų pastovumas pagal STR ir EC3. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. Vol. 3, no. 4 (2011). [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Bednarek Zoja; Griškevičius Mečislavas; Šaučiuvėnas Gintas; Salys Donatas. Tensile, compressive and flexural strength reduction of timber in fire. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 1, nr. 3 (2009). [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Šaučiuvėnas Gintas; Griškevičius Mečislavas. Medinių centriškai gniuždomų elementų elgsena ugnyje. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. 2009, Nr. 1(1), p. 50-57. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Serafinavičius Tomas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas. Pабота строительного стекла, ламинированного разными прослойками, при изгибе. Механика композитных материалов. Pига: Инcтитут меxаники полимеpов. ISSN 0203-1272. Т. 49, № 4 (2013). [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Nekonservuotų pastatų laikančiųjų konstrukcijų pažeidimai ir jų tinkamumo tolesnei eksploatacijai tyrimai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. X, nr. 3 (2004), p. 96-101. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Mudrov Andrej; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas. Parametric study of the curved T-stub in tension. XII Congresso de Construção Metálica e Mista, 21 e 22 novembro 2019, Coimbra, Portugal. Coimbra: Associacao Portuguesa de Construcao Metalica e Mista, 2019. ISBN 9789899925168, p. 1025-1034. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Mudrov Andrej; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas. Experimental study of CFST column to steel beam bolted connection with curved end-plates. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 437-442. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Samuilis Modestas; Šaučiuvėnas Gintas. Termiškai pertvarykytos medienos fizikinių ir mechaninių savybių tyrimai. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Serafinavičius Tomas; Hildebrand Jörg; Šaučiuvėnas Gintas. Stress distribution of tension structural glass plates. Challenging Glass 3: Conference on Architectural and Structural Applications of Glass, 28-29 June 2012, Delft University of Technology (TU Delft), The Netherlands. Delft: TU Delft, 2012. ISBN 9781614990604, p. 565-578. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2012 - Kuranovas Artiomas; Gurkšnys Kęstutis; Šaučiuvėnas Gintas; Komka Arūnas. Stress analysis of centrifuged concrete filled steel tube elements. Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures (ASCCS 2012), 2-4 July, 2012, Singapore. Singapore: Research Publishing Services, 2012. ISBN 9789810726157, p. 298-305. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Blaževičius Žygimantas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas. Test and analytical evaluation of post-fire resistance of clumns. Oil & Gas Safety. FS-World Newsletters.. 2011, Iss. Fall 2011, p. 1-6. [M.kr.:T 002; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Rasiulis Konstantin; Šaučiuvėnas Gintas. Load-carrying capacity of 5000 m3 overground vertical tank with local imperfections on wall. EUROSTEEL 2011 : 6th European conference on steel and composite structures: research - design - construction. August 31 - September 2, 2011, Budapest, Hungary : proceedings / Budapest University of Technology and Economic, University of Pécs, University of Miskolc. Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. ISBN 9789291471034, p. 837-842. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Šaučiuvėnas Gintas; Griškevičius Mečislavas. Medinių centriškai gniuždomų elementų elgsenos ugnyje eksperimentiniai tyrimai. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 6 d., straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955283966, p. 135-142. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Kuranovas Artiomas; Šaučiuvėnas Gintas; Zabulionis Darius. New test data, production and testing technologies of composite concrete-filled steel tubes. Eurosteel 2008 : 5th European conference on steel and composite structures: research - practice - new materials : 3rd to 5th September 2008 Graz, Austria : proceedings / Graz University of Technology (Austria), University of Ljubljana (Slovenia), Vienna University of Technology (Austria). Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008. ISBN 92014700090, p. 303-308. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Blaževičius Žygimantas; Šaučiuvėnas Gintas. Apvaliųjų plieno kolonų su tuščiavidure betono šerdimi atsparumo kaitrai eksperimentinių tyrimų eiga bei skaičiavimo rezultatai. Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059844, p. 42-50. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1998 - Dulinskas Eugedijus-Juozas; Jurkėnas Gintaras; Šaučiuvėnas Gintas. Elementų ir statinių apspaudimas taikant įtemptojo elemento atspaudimo nuo konstrukcijos būdą. Statybinės konstrukcijos: kūrimas ir stiprinimas, konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio 20 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 86-90. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1995 - Šaučiuvėnas Gintas. Plieninių strypinių sistemų optimizavimas. 4-osios tarptautinės konferencijos "Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos", įvykusios Vilniuje 1995 m. gegužės 10-13 d., straipsniai. Vilnius: Technika. ISBN 9986051843. t. 2 (1995), p. 136-138. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas. Optimum design of steel structures 2013 / Jozsef Farkas, Karoly Jarmai : review. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 1 (2014), p. 42. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 203-204. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Komka Arūnas; Jarmolajeva Ela. Circular composite beams with different concrete core. EUROSTEEL 2014: 7th European conferece on steel and composite structures, September 10-12, 2014, Naples, Italy : abstracts book. Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014. ISBN 9789291471218, p. 575-576. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Jarmolajeva Ela; Lenkimas Tomas. Behaviour of tempered and laminated glass plates with stress concentrators under different loads. Mechanics of composite materials : eighteenth international conference : June 2-6, 2014, Riga, Latvia : book of abstracts. Riga: Institute of Polymer Mechanics University of Latvia, 2014, p. [1]. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Serafinavičius Tomas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas. Bending behaviour of structural glass with different interlayer laminates. Mechanics of composite materials : seventeenth international conference : May 28 - June 1, 2012, Riga, Latvia : book of abstracts / Institute of Polymer Mechanics University of Latvia. Riga: 2012, p. [1]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Šaučiuvėnas Gintas. Plieninių konstrukcijų ir jų jungčių mežiagos. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 775-928. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.000]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2020 - Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Žurauskienė Ramunė. Statybų vadovas. Fasadai : [mokomoji-praktinė knyga]. Vilnius: Super namai, 2020. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 25.143]
2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Blaževičius Žygimantas. Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas. LVS3 = Large valorisation on sustainability of steel structures : projektavimo vadovas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.429]
2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Blaževičius Žygimantas. Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas. LVS3 = Large valorisation on sustainability of steel structures : pagrindžiamasis dokumentas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.714]
2009 - Furmonavičius Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Skardinskas Liudvikas Antanas; Amšiejus Jonas; Medzvieckas Jurgis; Sližytė Danutė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Gailius Albinas; Kazragis Algimantas; Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; J. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 108.357]
2004 - Urbelis Antanas; Gerdžiūnas Pranas; Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Vainiūnas Povilas; Kaminskas Kazys Algirdas; Šimkus Jonas Romualdas; Furmonavičius Liudvikas; Mackevičius Rimantas; Gajauskas Julius; Medzvieckas Jurgis; . Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 78.214]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Rasiulis Konstantin; Šapalas Antanas; Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas; Urbonas Kęstutis; Zabulionis Darius. Plieninės konstrukcijos, elementai ir jų jungtys : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 19.240]

Mokomosios knygos

2012 - Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Šaučiuvėnas Gintas. Statinių konstrukcijų techninės būklės vertinimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.900]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Blaževičius Žygimantas; Vassart Olivier; Zhao Bin. Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : projektavimo vadovas. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2012 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Blaževičius Žygimantas; Vassart Olivier; Zhao Bin. Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : inžineriniai pagrindai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.643]
2011 - Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas. Metalinės konstrukcijos : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.140]
2006 - Šaučiuvėnas Gintas. Metalinės konstrukcijos : laboratorinių darbų metodikos nurodymai ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.286]