Edita Šarkienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa; Šarkienė Edita; Žilionienė Daiva. Multi-criteria analysis of Indicators of the public transport infrastructure. Promet – Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. vol. 32, no. 1 (2020), p. 119-126. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Ogryzek Marek; Rząsa Krzysztof; Šarkienė Edita. Demographic forecasts using the game theory. International journal of environmental research and public health. Basel: MDPI AG. ISSN 1660-4601. vol. 16, iss. 8 (2019), p. 1-13. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Palevičius Vytautas; Burinskienė Marija; Podvezko Valentinas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Šarkienė Edita; Šaparauskas Jonas. Research on the demand for parking lots of shopping centres. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 3 (2016), p. 174-194. [M.kr.:N 001; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Šarka Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita; Ignatavičius Česlovas. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 4 (2008), p. 546-565. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Lazauskaitė Dovilė; Šarkienė Edita; Skripkienė Rūta. The assessment of development scenarios for suburban metropolitan districts under the multiple criteria methods. Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 19-28. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Lazauskaitė Dovilė; Griškevičiūtė-Gečienė Aušrinė; Šarkienė Edita; Zinkevičienė Virginija. Quality analysis of Vilnius city suburban spatial development. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-9. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Šarka Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers [Grafika] : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 260-267. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita. The analysis of apartment house construction investments efficiency applying mathematical modelling. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 7, no. 1 (2006), p. 97-105. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Šarka Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita; Migilinskas Darius. Method of project multicriteria decision synthesis in construction. Badania operacyjne i systemowe 2006. T. 1, Metody i techniki. Warszawa: EXIT, 2006. ISBN 8360434204, p. 131-142. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas; Ustinovičius Leonas. A model for evaluating the investment in the construction of dwelling houses based on multiple criteria decision synthesis methods. Multiple criteria decision making '05. Katowice: Publisher of the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2006. ISBN 8372468435, p. 233-250. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2005 - Šarkienė Edita; Ustinovičius Leonas; Šarka Vaidotas. Model of selection architectural solutions in housing construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Foundations of civil and environmental engineering. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology. ISSN 1642-9303. 2005, No. 6, p. 191-202. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Šarka Vaidotas; Šarkienė Edita; Budinas Saulius. Model of investment evaluation of public building based on multiple criteria decision synthesis methods. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 1 (2005), p. 172-182. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas; Ustinovičius Leonas. Model of selection architectural decisions in dwelling-housing applying multicriteria decision synthesis methods. 9th German-Lithuanian-Polish Colloquium "Planning Instruments in Construction Management". Poznan-Kolobrzeg, 28-31 May 2003 : Program and abstracts. Poznan: 2003, p. 24. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas. Individualių namų architektūrinių sprendimų modelis, taikant daugiakriterinius sintezės metodus. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 9, nr. 1 (2003), p. 18-26. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kiaulakis Arvydas; Vilutienė Tatjana; Šarka Vaidotas; Šarkienė Edita. Construction project stakeholders’ perceptions and expectations of their roles in BIM-based collaboration. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 588-594. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Puskepalytė Rugilė; Šarkienė Edita. Automobilių stovėjimo vietų daugiabučių kvartaluose modernizavimas. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017. ISBN 9786094760167, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Lazauskaitė Dovilė; Griškevičiūtė-Gečienė Aušrinė; Šarkienė Edita; Zinkevičienė Virginija. Quality analysis of Vilnius city suburban spatial development. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-9]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Dirginčienė Nijolė; Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas; Biekša Darius. Birštonas - EKO miestas. Nuo koncepcijos iki ECO-LIFE projekto. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 23-24. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Šarka Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Viteikienė Milda; Šarkienė Edita. Darnaus miesto gyvenamojo rajono vystymasis. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 344-349. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Šarkienė Edita; Gaigalaitė Laura. Vilniaus miesto gyvenamųjų objektų rinkos analizė ir vystymosi tendencijos priklausomai nuo dislokacijos vietos. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058937, p. 331-336. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šarkienė Edita. Matematinio modeliavimo taikymas nustatant gyvenamųjų pastatų investicijų efektyvumą. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 49-52. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Šarkienė Edita. Individualių gyvenamųjų namų architektūrinių sprendimų parinkimo modelis, taikant daugiakriterinius sintezės metodus. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 76-81. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Šarkienė Edita. Efektyvių architektūrinių sprendimų panaudojimo individualių namų statybos versle modelis. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 86-91. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2010 - Vilutienė Tatjana; Šarka Vaidotas; Biekša Darius; Šarkienė Edita. Birstonas first eco-town in Lithuania: from the idea to the Eco-life Project. EURO-2010: 24th European Conference on Operational Research, EURO XXIV, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal. Lisbon: Association of European Operational Research Societies, 2010, p. 269. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita. The analysis of apartment house's construction investments efficiency applying mathematical modelling. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 05), 13-14 October 2005 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2005. ISBN 9984668959, p. 33. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Šarka Vaidotas; Šarkienė Edita; Budinas Saulius. Model of investment evaluation of public building based on multiple criteria decision synthesis methods. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762, p. 65. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Šarka Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 113-114. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Šarkienė Edita. Racionalaus investavimo į vienbučių gyvenamųjų namų statybą sprendimų modelis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Mačerinskienė Aida; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Rimkus Aleksas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Klibavičius Antanas; Jakaitis Jonas; Šarkienė Edita. Miestų inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamojo darbo/projekto rengimo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 3.260]