Vaidotas Šapalas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2010 - Šapalas Vaidotas. Local stability of web of tapered beam subjected to pure bending. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no 2 (2010), p. 216-221. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Šapalas Vaidotas; Daniūnas Alfonsas; Urbonas Kęstutis. Built-up axial loaded column FE modelling and design according to STR and EC3. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. vol. 57 (2013), p. 1131-1137. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Dervinis Benediktas; Šapalas Vaidotas. Finite element investigation of I-shape perforated steel beams. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 393-399. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Šapalas Vaidotas; Samofalov Michail; Šaraškinas Viačeslavas. FEM analysis of stability problem of tapered beam-columns. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 620-625. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas; Komka Arūnas. General buckling analysis of steel built-up columns using finite element modelling. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. T. 4, Nr. 1 (2012), p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas. Centriškai gniuždomų spragotųjų strypų pastovumas pagal STR ir EC3. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. Vol. 3, no. 4 (2011). [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Šapalas Vaidotas; Samofalov Michail; Šaraškinas Viačeslavas. FEM stability analysis of tapered beam-columns. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 11, no. 3 (2005), p. 211-216. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Šapalas Vaidotas; Samofalov Michail; Šaraškinas Viačeslavas. Stability problem of tapered beams-columns subjected to pure bending. Theoretical Foundations of Civil Engineering : Polish - Ukrainian Transactions= Збiрник наукових праць Приднïпровськоï державноï академiï будiвництва та архiтектури та Варшавського технiчного унiверситету. T. 13. Warsaw - Dnepropetrovsk: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2005. ISBN 5776388805, p. 283-290. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Manoliu Iacint; Bugnariu Tudor; Arslan Ulvi; Angotti Franco; Barsan George Mihail; de Saracibar Bosch Carlos Agelet; Dický Jozef; Frank Roger; Kalkani Efrossini; Kastner Richard; Koppel Tiit; Kowalczyk Ryszard; Kuraz Vaclav; Łapko Andrej; Latinopulos Perc. Postgraduate programmes and continuing professional development in civil engineering education. Inquiries into European higher education in civil engineering : SOCRATES-ERASMUS Thematic Network Project : European civil engineering education and training. Third EUCEET Volume. Bucureşti: Independent film, 2003. ISBN 9738511208, p. 33-108. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 5.429]
2002 - Šapalas Vaidotas; Kvedaras Audronis-Kazimieras. Grynai lenkiamų trapecinių plieninių elementų kritinio lenkiamojo momento nustatymas. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. VIII, Suppl. 1 (2002), p. 52-56. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Šapalas Vaidotas. Trapecinių kolonų vienanaviuose rėmuose deformacijų-įtempių būvis. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 2 (2000), p. 82-86. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Šapalas Vaidotas; Kvedaras Audronis-Kazimieras. Centriškai gnuždomų trapecinių kolonų stabilumas. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 3 (2000), p. 158-161. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Dervinis Benediktas; Šapalas Vaidotas. Finite element investigation of I-shape perforated steel beams. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Šapalas Vaidotas; Samofalov Michail; Šaraškinas Viačeslavas. FEM analysis of stability problem of tapered beam-columns. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Šapalas Vaidotas; Kvedaras Audronis-Kazimieras. On determination of the critical bending moment for the tapered columns = : Lieces momenta kritiskas vertibas noteikšana mainiga škersgriezuma kolonnam. Civil Engineering'03 : International scientific conference : proceedings : Starptautiskas konferences zinatniskie raksti. Jelgava: 2003. ISBN 9984194779, p. 65-68. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Šapalas Vaidotas; Kvedaras Audronis-Kazimieras. Calculation of uniaxially loaded tapered columns according to Eurocode 3. Proceedings of the 3rd European Conference on Steel Structures. 2002: Coimbra, 2002, p. 361-367. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Šapalas Vaidotas; Kvedaras Audronis-Kazimieras. Calculation of critical bending moment of the columns' subjected to pure bending. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Šapalas Vaidotas; Kvedaras Audronis-Kazimieras. Calculation of Axially Loaded Tapered Columns According to Eurocode 3. Węzły podatne w konstrukcjach metalowych i zespolonych : międzynarodowe sympozjum : materialy konferencyjne, 24-25 listopada, Warsawa 2000 : warsztat III : International Symposium : Proceedings, 24-25 Nowember, Warsaw 2000 : workshop III. Warsaw: 2000, p. 337-341. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Kvedaras Audronis-Kazimieras; Juozaitis Jonas; Šapalas Vaidotas; Lapienis T. Ledo rūmų treniruočių salės avarijos tyrimas. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, skirtos prof. A. Rozenbliumo 100-osioms gimimo metinėms pažymėti, įvykusios Vilniuje 2002 m. birželio 5-6 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9985055709, p. 74-79. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Valiūnas Balys; Kvedaras Audronis-Kazimieras; Juozaitis Jonas; Šaraškinas Viačeslavas; Šapalas Vaidotas. Ledo rūmų pagrindinės salės laikančiųjų konstrukcijų stiprinimas. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, skirtos prof. A. Rozenbliumo 100-osioms gimimo metinėms pažymėti, įvykusios Vilniuje 2002 m. birželio 5-6 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9985055709, p. 80-86. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Šapalas Vaidotas. Trapecinių kolonų skaičiavimo ypatumai. Statyba : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. kovo 31 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 22-25. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Braham Marc; Šapalas Vaidotas. Torsional buckling behaviour of tapered columns. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. II. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053773, p. 70-75. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Šapalas Vaidotas. Lengvų plieninių ilginių bandymo rezultatų palyginimas su teoriniais skaičiavimais. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 146-150. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Dervinis Benediktas; Šapalas Vaidotas. Finite element investigation of I-shape perforated steel beams. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 313. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Šapalas Vaidotas; Samofalov Michail; Šaraškinas Viačeslavas. FEM analysis of stability problem of tapered beam-columns. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 235-236. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Šapalas Vaidotas; Kvedaras Audronis-Kazimieras. Calculation of critical bending moment of the columns' subjected to pure bending. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 211-212. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2002 - Šapalas Vaidotas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 23.929]
Šapalas Vaidotas. Vienanavių rėmų trapecinių plieninių kolonų atsparumo tyrimas : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], . [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.214]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2004 - Šapalas Vaidotas; Alikonis Antanas Algirdas; Atkočiūnas Juozas; Kaklauskas Artūras; Kaminskas Antanas; Mačiulaitis Romualdas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Parasonis Josifas; Šapalas Antanas; Vainiūnas Povilas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 24.357]
2003 - Šapalas Vaidotas. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 23.643]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Rasiulis Konstantin; Šapalas Antanas; Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas; Urbonas Kęstutis; Zabulionis Darius. Plieninės konstrukcijos, elementai ir jų jungtys : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 19.240]

Mokomosios knygos

2011 - Šapalas Vaidotas; Urbonas Kęstutis; Rasiulis Konstantin. Plieninių sijų ir kolonų projektavimas pagal EC3 : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.060]
2003 - Juozaitis Jonas; Šapalas Vaidotas; Šaraškinas Viačeslavas. The design of a steel framework of an industrial building : design guide for students. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 4.857]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Šapalas Vaidotas; Šaraškinas Viačeslavas. Design of steel beams and columns : design guide for students. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.857]