Gailė Kamilė Šaltenienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Čiegis Raimondas; Čiegis Remigijus; Jakušev Aleksandr; Šaltenienė Gailė Kamilė. Parallel variational iterative linear solvers. Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 12, no. 1 (2007), p. 1-16. [M.kr.:N 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Šaltenienė Gailė Kamilė. Kraštinio uždavinio su mažu parametru sprendimas Galiorkino metodu. Matematika (2006 m.balandžio 20 d.). Informatika (2006 m. balandžio 12-13 d.d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059976, p. 142-150. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Čiupailaitė Gailė Kamilė. Vaikų globos modelis su silpna tėvo funkcija. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.), informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 92-102. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]