Remigijus Šalna

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Šlaitas Justas; Valivonis Juozas; Juknevičius Linas; Šalna Remigijus. Load-bearing capacity of flexural reinforced concrete members strengthened with fiber-reinforced polymer in fracture stage. Advances in mechanical engineering. London: SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8132. vol. 10, no. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Valivonis Juozas; Šneideris Arnoldas; Šalna Remigijus; Popov Vladimir; Daugevičius Mykolas; Jonaitis Bronius. Punching strength of biaxial voided slabs. ACI structural journal. Farmington Hills: American Concrete Institute. ISSN 0889-3241. vol. 114, iss. 6 (2017), p. 1373-1385. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Martínez-Pérez Inmaculada; Valivonis Juozas; Šalna Remigijus; Cobo-Escamilla Alfonso. Experimental study of flexural behaviour of layered steel fibre reinforced concrete beams. Journal of civil engineering and management. Vilnius ; London: Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 6 (2017), p. 806-813. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Vainiūnas Povilas; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Probability based design of punching shear resistance of column to slab connections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 6 (2015), p. 804-812. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Marčiukaitis Gediminas; Valivonis Juozas; Jonaitis Bronius; Kleiza Jonas; Šalna Remigijus. Determination of stiffness of the connections of composite steel and concrete bridge deck by the limit permissible deflections. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013), p. 1-9, 1a.. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šalna Remigijus; Jonaitis Bronius; Valivonis Juozas. Calculation model for steel fibre reinforced concrete punching zones of bridge superstructure and foundation slabs. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 3 (2011), p. 193-200. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šalna Remigijus; Jonaitis Bronius; Valivonis Juozas. A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011), p. 137-145. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šalna Remigijus. Calculation of punching shear strength of steel fiber reinforced concrete flat slabs. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 1110-1114. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Juknevičius Linas; Šalna Remigijus. Conditions for failure of normal section in flexural reinforced concrete beams of rectangular cross-section. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 466-472. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 758-762. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Vainiūnas Povilas. Analysis of resistance to punching shear of beamless reinforced concrete floor slabs. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 615-619. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Blaževičius Gediminas; Šalna Remigijus. Probability-based design of an optimal elastic–plastic truss. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013), p. 37-43. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šalna Remigijus. Gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimo tyrimo ir skaičiavimo modelių analizė. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering Structures and Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 2, nr. 3 (2010), p. 93-100. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. The influence of shear span ratio on load capacity of fibre reinforced concrete elements with various steel fibre volumes. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 13, no. 3 (2007), p. 209-215. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Vainiūnas Povilas. Estimation of factors influencing the punching shear strength of rc floor slabs. Journal of civil engineering and management : Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 10, Suppl. 2 (2004), p. 137-142. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 763-767. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 763-767. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Besijų perdangos plokščių praspaudimo skaičiavimas pagal STR 2.05.05.2005 ir kitų šalių normas. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 6 d., straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955283966, p. 36-42. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Vainiūnas Povilas. Analysis of beamless reinforced concrete ceilings’ resistance to punching shear. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Šalna Remigijus. Plieninių fibrų kiekio įtaka dispersiškai armuotų elementų stiprumui. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 241-246. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šalna Remigijus. Veiksnių, turinčių įtakos gelžbetoninės plokštės pradūrimo laikomąjai galiai, analizė. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 129-136. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Šalna Remigijus. Gelžbetoninių besijų perdangų atsparumo pradūrimui skaičiavimo ypatumai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 132-137. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Šalna Remigijus; Papinigis Vytautas. Besijų gelžbetoninių perdangų jungčių projektavimas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 152-159. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Šalna Remigijus; Šaparauskas Jonas. Kokie statybos inžinerijos specialistai reikalingi šiuolaikinei statybai?. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2018, nr. 5, p. 16-17. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Kanapeckienė Loreta; Šalna Remigijus. Šiuolaikinei darbo rinkai - atnaujintos statybos inžinerijos studijų programos. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 3, p. 87-89. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Juozapaitis Algirdas; Šaparauskas Jonas; Šalna Remigijus. Siekiantiesiems užtikrintos karjeros – modernios statybos inžinerijos studijos. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 6, p. 58-59. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 329-330. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Vainiūnas Povilas. Analysis of beamless reinforced concrete ceilings’ resistance to punching shear. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 318-319. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Šalna Remigijus. Dispersinio armavimo įtaka gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimui. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.143]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2015 - Valivonis Juozas; Popov Vladimir; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Jurkėnas Gintaras; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Vilnius: 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]