Dainius Šakinis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Vainiūnas Povilas; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Probability based design of punching shear resistance of column to slab connections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 6 (2015), p. 804-812. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Šakinis Dainius; Vainiūnas Povilas. Išilginio armavimo poveikis gelžbetoninės plokštės praspaudžiamajai laikomajai galiai. Statybinės konstrukcijos ir technologijos=Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. 2009, Nr. 1(2), p. 73-79. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Zabulionis Darius; Šakinis Dainius; Vainiūnas Povilas. Statistical analysis of design codes calculation methods for punching sheer resistance in column-to-slab connections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 12, No. 3 (2006), p. 205-213. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Šakinis Dainius. Gelžbetoninės plokščios perdangos plokštės teorinių ir eksperimentinių rezultatų praspaudimui analizė. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 123-128. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Šakinis Dainius. Surenkamų gelžbetoninių karkasų kolonų varžtinės jungtys. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 111-118. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2015 - Valivonis Juozas; Popov Vladimir; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Jurkėnas Gintaras; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Vilnius: 2015. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.000]