Jurgita Šakėnaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Vaidogas Egidijus Rytas; Šakėnaitė Jurgita. Solving the problem of multiple-criteria building design decisions with respect to the fire safety of occupants: an approach based on probabilistic modelling. Mathematical problems in engineering. New York: Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1024-123X. Vol. 2015 (2015), p. 1-18. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2011 - Vaidogas Egidijus Rytas; Šakėnaitė Jurgita. Multi-attribute decision-making in economics of fire protection. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 3(22), p. 262-270. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Šakėnaitė Jurgita. Economical loss due to non-compliance with requirements for personnel safety and health in Lithuanian construction sector. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. vol. 17, no. 2 (2011), p. 168-176. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Vaidogas Egidijus Rytas; Šakėnaitė Jurgita. A brief look at data on the reliability of sprinklers used in conventional buildings. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011), p. 115-125. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Vaidogas Egidijus Rytas; Šakėnaitė Jurgita. Protecting built property against fire disasters: multi-attribute decision making with respect to fire risk. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 14, no. 4 (2010), p. 391-407. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2011 - Urnikytė Laura; Šakėnaitė Jurgita. New and increasing occupational and industrial hazards. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 393-400. [M.kr.:M 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Šakėnaitė Jurgita; Vaidogas Egidijus Rytas. Fire risk indexing and fire risk analysis: a comparison of pros and cons. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 1297-1305. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Stankiuvienė Aušra; Šakėnaitė Jurgita. Priešgaisrinės saugos praktinio mokymo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 35-39. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Šakėnaitė Jurgita. Profesinių ligų ekonominių ir socialinių pasekmių analizė statybos sektoriuje 2005-2010 m. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011), p. 54-59. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Šakėnaitė Jurgita. A comparison of methods used for fire safety evaluation. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 6 (2010), p. 36-42. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Šakėnaitė Jurgita. The problem of sprinkler reliability. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 5 (2009), p. 34-40. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Šakėnaitė Jurgita; Vinogradova Irina. Daugiakriterių metodų taikymas parenkant ergonominę darbo kėdę biurui. Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga : [2018 m. gegužės 9-11 d.] = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24th international scientific-practice conference : [9–11 May 2018] / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Kaunas: Akademija, 2018. ISSN 1822-1823, p. 25-28. [M.kr.:N 001; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Stankiuvienė Aušra; Šakėnaitė Jurgita. Ergonominių rizikos veiksnių valdymo svarba statybos įmonėse. Žmogaus ir gamtos sauga = Human and Nature Safety : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2017 m. gegužės 3-5 d., Kaunas / ASU, LR žemės ūkio ministerija, VDU, LMA. Kaunas: Akademija, 2017. ISSN 1822-1823, p. 16-19. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Urnikytė Laura; Šakėnaitė Jurgita. New and increasing occupational and industrial hazards. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 393-400. [M.kr.:M 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Šakėnaitė Jurgita; Vaidogas Egidijus Rytas. Fire risk indexing and fire risk analysis: a comparison of pros and cons. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 1297-1305. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Šakėnaitė Jurgita; Čyras Petras. Žmogiškojo veiksnio įtakos eismo saugai tyrimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 608-617. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Šakėnaitė Jurgita. Selection from alternative projects of building construction using reliability measures. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 123-133. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Šakėnaitė Jurgita. Saugos ir sveikatos mažose ir vidutinėse statybos įmonėse ergonominis tyrimas. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 475-480. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Šakėnaitė Jurgita. Ergonomika darbuotojų gerovei. SA.lt. Statyba. Architektūra. Vilnius: UAB "Portalas SA.lt". ISSN 2538-8797. 2018, Nr. 12, p. 63. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Šakėnaitė Jurgita. Combined application of multi-attribute selection and risk analysis to the assessment of building fire safety. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.857]