Olga Suboč

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Čiegis Raimondas; Suboč Olga; Čiegis Remigijus. Numerical simulation of nonlocal delayed feedback controller for simple bioreactors. Informatica. Vilnius: Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. vol. 29, no. 2 (2018), p. 233-249. [M.kr.:N 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2018 - Čiegis Raimondas; Suboč Olga. High order compact finite difference schemes on nonuniform grids. Applied numerical mathematics. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0168-9274. vol. 132 (2018), p. 205-218. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Meilūnas Mečislavas; Ilgevičius Audrius; Suboč Olga; Jankevičiūtė Gerda; Čiegis Raimondas. On economic-technological optimization of high-voltage electric cables. Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 22, no. 1 (2017), p. 134-146. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Čiegis Raimondas; Suboč Olga; Bugajev Andrej. Parallel algorithms for three-dimensional parabolic and pseudoparabolic problems with different boundary conditions. Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 19, no. 3 (2014), p. 382-395. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Čiegis Raimondas; Jankevičiūtė Gerda; Suboč Olga. Numerical simulation of the heat conduction in composite materials. Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 15, no. 1 (2010), p. 9-22. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2002 - Čiegis Raimondas; Štikonas Artūras; Štikonienė Olga; Suboč Olga. A monotonic finite-difference scheme for a parabolic problem with nonlocal conditions. Differential Equations. London: Kluwer Academic/Plenum. ISSN 0012-2661. Vol. 38, Issue 7 (2002), p. 1027-1037. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Čiegis Raimondas; Ilgevičius Audrius; Liess H.; Meilūnas Mečislavas; Suboč Olga. Numerical simulation of the heat conduction in electrical cables. Mathematical modelling and analysis: The Baltic Journal on Mathematical Applications, Numerical Analysis and Differential Equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 12, no. 4 (2007), p. 425-440. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Bugajev Andrej; Jankevičiūtė Gerda; Suboč Olga; Tumanova Natalija. The mathematical modelling of heat transfer in electrical cables. Electrical, control and communication engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 2255-9140. vol. 5 (2014), p. 46-53. [M.kr.:N 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Leonavičienė Teresė; Suboč Olga. Būsimų inžinierių matematinių dalykų suvokimo ypatumai. Pedagogika. Vilnius: LEU leidykla. ISSN 1392-0340. T. 113, Nr. 1 (2014), p. 159-169. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Krylovas Aleksandras; Suboč Olga. Diskrečiosios matematikos testo klausimų analizė. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 46, spec, nr (2006), p. 163-166. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Krylovas Aleksandras; Raulynaitis Juozas; Suboč Olga. Dėstytojų nuomonės apie studentų klaidas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 46, spec, nr (2006), p. 158-162. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Čiegis Raimondas; Jakušev Aleksandr; Krylovas Aleksandras; Suboč Olga. Parallel algorithms for solution of nonlinear diffusion problems in image smoothing. Mathematical Modelling and Analysis. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 10, no. 2 (2005), p. 155-172. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2005 - Čiegis Raimondas; Jakušev Aleksandr; Suboč Olga. Nonlinear diffusion problems in image smoothing. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics [Elektroninis išteklius] : June 1 - 5, 2005, Trakai, Lithuania : proceedings. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986059240, p. 381-388. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė; Skakauskas Vladas; Suboč Olga. Mathematical modeling of grain drying. Mathematical modelling and analysis. .. ISSN 1392-6292. Vol. 8, no. 2 (2003), p. 103-112. [M.kr.:N 001; N 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Čiegis Raimondas; Štikonas Artūras; Štikonienė Olga; Suboč Olga. Монотонная разностная схема для параболической задачи с нелокальными краевыми условиями. Дифференциальные уравнения. .. ISSN 0374-0641. Т. 38, № 7 (2002), p. 968-975. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Čiegis Raimondas; Čiegis Remigijus; Suboč Olga. Netolydaus Galiorkino metodo ir baigtinių skirtumų metodo stabilumo palyginimas. Lietuvos matematikos rinkinys. .. ISSN 0132-2818. t. 42, spec. nr (2002), p. 599. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Čiegis Raimondas; Suboč Olga; Čiegis Remigijus. Adaptive integration of stiff ODE. Informatica. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 11, No. 4 (2000), p. 371-380. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Suboč Olga. Linksmoji matematika: žaidimai paskaitų metu. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 104-109. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Krylovas Aleksandras; Suboč Olga; Kosareva Natalja. Studentų žinių įverčių statistinė analizė. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007), p. 254-258. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Krylovas Aleksandras; Suboč Olga; Kosareva Natalja. Diskrečiosios matematikos žinių tikrinimo testų lygiagrečiųjų variantų lygiavertiškumo tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007), p. 249-253. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Čiegis Raimondas; Meilūnas Mečislavas; Suboč Olga. Trimačio parabolinio uždavinio su nelokalia kraštine sąlyga skaitinis sprendimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 44, spec. nr (2004), p. 623-627. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Čiegis Raimondas; Štikonienė Olga; Suboč Olga. Vieno uždavinio su nelokalia kraštine sąlyga sprendimas. Lietuvos matematikos rinkinys, T.41, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencijos mokslo darbai. Vilnius: 2001. ISBN 9986680212, p. 497-503. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Čiegis Raimondas; Štikonas Artūras; Štikonienė Olga; Suboč Olga. Stationary problems with nonlocal boundary conditions. Mathematical Modelling and Analysis : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 6, no. 2 (2001), p. 178-191. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Čiegis Raimondas; Suboč Olga. Aposteriorinių paklaidos įverčių tikslumas. Lietuvos matematikos draugijos XLI konferencijos mokslo darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos inst, 2000, p. 350-355. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Jankevičiūtė Gerda; Čiegis Raimondas; Meilūnas Mečislavas; Suboč Olga; Ilgevičius Audrius. On economic-technological optimization of high-power electric cables. 7th international workshop "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, Hotel “Europa Royale”, December 3–5, 2015 : [abstracts book]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9789986680581, p. 25. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Bugajev Andrej; Tumanova Natalija; Suboč Olga. The robust finite volumes approach for complicated geometry of domains with discontinuous coefficients of material properties. Mathematical modelling and analysis : 19th international conference, May 26-29, 2014, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576928, p. 13. [M.kr.:N 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Čiegis Raimondas; Starikovičius Vadimas; Suboč Olga. Numerical modelling of heat transfer in underground electrical cables. 6th international workshop "Data analysis methods for software systems". Druskininkai, Lithuania, Hotel “Europa Royale”, December 4–6, 2014. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. ISBN 9789986680505, p. 18. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Suboč Olga; Čiegis Raimondas; Jankevičiūtė Gerda; Meilūnas Mečislavas. Mathematical modelling of electrical power cables. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2012) : 17th international conference, June 6-9, 2012, Tallinn, Estonia : abstracts (special issue) / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Tallinn University of Technology, Estonian Operational Research Society.. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2012. ISSN 1392-6292, p. 115. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Suboč Olga; Motiejauskas Danas. Algorithms for decomposition of simple polygon with holes. 16th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2011), May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); University of Latvia; Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Computer Science of University of Latvia. Riga: University of Latvia, 2011. ISBN 9789984453514, p. 130. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Jankevičiūtė Gerda; Čiegis Raimondas; Suboč Olga. Numerical simulation of heat conduction in composite materials. 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2010) May 26--29 2010, Druskininkai, Lithuania : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Informatics; Vilnius University. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285933, p. 36. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Suboč Olga; Čiegis Raimondas. Stability of FDS for parabolic problems with non-local boundary conditions. 12th International conference "Mathematical modelling and analysis", May 30 - June 2, 2007 Trakai, Lithuania: book of abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281399, p. 98. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Čiegis Raimondas; Suboč Olga. Parallel algorithms for solution of nonlinear diffusion problems in image smoothing. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 136. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Suboč Olga; Čiegis Raimondas; Krylovas Aleksandras; Meilūnas Mečislavas. Nonlinear diffusion filtering in image processing. MMA2004. 9th International Conference Mathematical Modelling and Analysis. May 27-29, 2004 Jurmala, Latvia : book of abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668738, p. 63. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Meilūnas Mečislavas; Čiegis Raimondas; Suboč Olga; Šilko Galina. An algorithm for 2D figures skeletonization. MMA2004. 9th International Conference Mathematical Modelling and Analysis. May 27-29, 2004 Jurmala, Latvia : book of abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668738, p. 43. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Suboč Olga; Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė; Skakauskas V. Mathematical modeling of grain drying. 8th International Conference Mathematical Modelling and Analysis ''MMA2003'', May 28-31, 2003. Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: 2003. ISBN 9986680255, p. 71. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Štikonas Artūras; Štikonienė Olga; Suboč Olga. Stationary Problems with Nonlocal Boundary Conditions. Mathematical Modelling and Analysis : abstracts of 7th International Conference MMA2002, May 31- June 2, 2002, Kääriku, Estonia. Kääriku: 2002, p. 56. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Štikonienė Olga; Štikonas Artūras; Suboč Olga. Stable Finite-difference Scheme for Parabolic Problem with Two Nonlocal Boundary Conditions. Mathematical Modelling and Analysis : abstracts of 7th International Conference MMA2002, May 31- June 2, 2002, Kääriku, Estonia. Kääriku: 2002, p. 57. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Čiegis Raimondas; Štikonienė Olga; Suboč Olga. Mathematical modeling of substrate-limited growth in tover loop reactors. Mathematical modelling and analysis : abstracts of the 6th international conference MMA2001, May 31-June 2, Vilnius. Vilnius: 2001. ISBN 9986680174, p. 18. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Bugajev Andrej; Suboč Olga; Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij. The heat transfer modelling in a bioreactor. Mathematical modelling and analysis [MMA2019] : 24th international conference, May 28–31, 2019, Tallinn, Estonia : abstracts. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2019. ISBN 9789949834396, p. 11. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Čiegis Raimondas; Suboč Olga. Numerical simulation of feedback controllers for some bioreactors. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2018] : 23rd international conference, May 29-June 1, 2018, Sigulda, Latvia : abstracts. Riga: University of Latvia, 2018. ISBN 9789934195174, p. 19. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Suboč Olga; Čiegis Raimondas; Jankevičiūtė Gerda; Meilūnas Mečislavas; Venius Jonas. Mathematical models and algorithms for creation and optimization of bolus in radiotherapy. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760228, p. 69. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Jankevičiūtė Gerda; Čiegis Raimondas; Ilgevičius Audrius; Suboč Olga; Meilūnas Mečislavas. On economic-technologic optimization of high-power electric cables. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2016): 21st international conference, June 1-4, 2016 in Tartu, Estonia : abstracts / Institute of Mathematics and Statistics of the University of Tartu, European Consortium for Mathematics in Industry, Vilnius Gediminas Technical University, Estonian Mathematical Society. Tartu: Institute of Mathematics and Statistics of the University of Tartu, 2016. ISBN 9789949918096, p. 31. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Čiegis Raimondas; Ilgevičius Audrius; Jankevičiūtė Gerda; Meilūnas Mečislavas; Suboč Olga. A technical-economical model of power cables. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2015) : 20th international conference, May 26-29, 2015, Sigulda, Latvia : abstracts. Riga: University of Latvia, 2015. ISBN 9789984459998, p. 16. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Leonavičienė Teresė; Suboč Olga. Особенности восприятия математических дисциплин будущими инженерами. Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 10th international conference on mathematics education : May 14-16, 2009 : abstracts. Tallinn: Tallinn university, 2009. ISBN 9789985586372, P. 59-60. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2010 - Suboč Olga; Krylovas Aleksandras. Matematinės logikos pradmenys : mokomasis leidinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 6.286]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Belovas Igoris; Meilūnas Mečislavas; Suboč Olga; Starikovičius Vadimas; Šilko Galina. Specialieji matematinės analizės skyriai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 9.030]

Mokomosios knygos

2010 - Belovas Igoris; Meilūnas Mečislavas; Suboč Olga; Starikovičius Vadimas; Šilko Galina. Specialieji matematinės analizės skyriai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 14.286]
2004 - Krylovas Aleksandras; Suboč Olga. Diskrečiosios matematikos uždavinynas : mokomoji knyga. Vilnius: UAB "Vox Mundi", 2004. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 6.214]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2006 - Krylovas Aleksandras; Suboč Olga. Diskrečiosios matematikos uždaviniai ir sprendimai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 9.143]