Giedrė Streckienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. From entropy generation to exergy efficiency at varying reference environment temperature: case study of an air handling unit. Entropy. Basel: MDPI AG. ISSN 1099-4300. vol. 21, iss. 4 (2019), p. 1-21. [M.kr.:N002; T006; T009] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2018 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Šiupšinskas Giedrius; Bielskus Juozas. Functional exergy efficiency of an air heat recovery exchanger under varying environmental temperature. International journal of exergy. Geneva: Inderscience Publishers Ltd. ISSN 1742-8297. Vol. 25, iss. 2 (2018), p. 93-116. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2018 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Bagdanavicius Audrius; Bielskus Juozas. A comparative thermodynamic analysis of air handling units at variable reference temperature. Applied thermal engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. vol. 143 (2018), p. 385-395. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Bielskus Juozas. The exergy efficiency assessment of heat recovery exchanger for air handling units, using a state property – Coenthalpy. Applied Thermal Engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. Vol. 108 (2016), p. 388-397. [M.kr.:T002; T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė. Concerning exergy efficiency evaluation of heat recovery exchangers for air handling units. International journal of exergy. Geneva: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1742-8297. Vol. 20, no. 3 (2016), p. 381-404. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2014 - Žėkas Vygantas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Vilutienė Tatjana. A quantitative evaluation of theoretical renewable energy potential of the building site. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 6 (2014), p. 873-883. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Andersen Anders N.; Katz Jonas. Feasibility of CHP-plants with thermal stores in the German spot market. Applied Energy. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0306-2619. Vol. 86, iss. 11 (2009), p. 2308-2316. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Streckienė Giedrė; Motuzienė Violeta; Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Simulation of annual functionality of roof turbine ventilator. 3rd International Conference on Power and Renewable Energy. Les Ulis: EDP Sciences, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Motuzienė Violeta; Streckienė Giedrė. Experimental evaluation of turbine ventilators performance under different test conditions. 3rd International Conference on Power and Renewable Energy. Les Ulis: EDP Sciences, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Analysis of seasonal exergy efficiency of an air handling unit. AIP conference proceedings, Vol. 1884. The 2nd international conference on energy engineering and smart materials: ICEESM 2017, 7–9 July 2017, Lyon, France. Melville, NY: American Institute of Physics, 2017. ISSN 0094-243X, p. 1-4. [M.kr.:T002; T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Streckienė Giedrė. Solar hot water heating system analysis using different software in single family house. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. [1-9]. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Vaitiekūnas Petras. Simulation of thermal stratification in the heat storage for CHP plant. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 812-819. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Pakalka Saulius; Valančius Kęstutis; Streckienė Giedrė; Ulbikaitė Vaidvilė. Fazinio virsmo medžiagos charakteristikų šilumos kaupiklyje skaitinis modeliavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-7. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Rimdžius Dovydas. Expressing the building energy systems thermodynamic seasonal efficiency. 10th international conference "Environmental engineering", April 27-28, 2017, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T002; T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Validation of unglazed transpired solar collector assisted air source heat pump simulation model. Energy Procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 95 (2016), p. 167-174. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Misevičiūtė Violeta. Simulation and analysis of small-scale solar adsorption cooling system for cold climate. International journal of environmental science and development. Singapore: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). ISSN 2010-0264. Vol. 6, iss.1 (2015), p. 54-60. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė. Analysis of air-to-water heat pump in cold climate: comparison between experiment and simulation. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 468-474. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Streckienė Giedrė; Polonis Elena. Skirtingos konfigūracijos mažaenergių daugiabučių pastatų energijos poreikių tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 414-420. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė. Solar assisted ground source heat pump performance in nearly zero energy building in Baltic countries. Environmental and Climate Technologies. Warsaw: Versita. ISSN 1691-5208. Vol.11 (2013), p. 48-56. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Žėkas Vygantas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė. Meteorologinių duomenų rengimas atsinaujinančiosios energijos integravimo procesui skatinti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 442-448. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Streckienė Giedrė; Bagdonaitė Salomėja. Sezoninės šilumos akumuliacinės talpyklos tūrio modeliavimas centralizuotoje saulės šildymo sistemoje. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012), p. 499-506. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius. Šilumos akumuliacinės talpos parinkimo ekonominis vertinimas, esant skirtingai mažos galios kogeneracinės jėgainės veikimo strategijai. Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 57, nr. 1 (2011), p. 1-10. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Streckienė Giedrė; Misevičiūtė Violeta. Research of operation modes of heat storage tank in CHP plant using numerical simulation. Environmental and Climate Technologies : scientific journal of Riga Technical University. Warsaw: Versita. ISSN 1691-5208. Vol. 6 (2011), p. 91-99. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Milčius Darius. Kietojo oksido kuro elemento energetinių sąnaudų analizė. Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. 2006, Nr. 4, p. 80-83. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kropas Tomas; Streckienė Giedrė. Akumuliacinės karšto vandens talpos veikimo režimų vertinimas. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Pastatų energetika, 2019 m. balandžio 25 d. Vilnius : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 22th Conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ Building energetics, 25 April 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 30-37. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Streckienė Giedrė. Šilumos siurblio, saulės kolektorių ir saulės elementų sistemos modeliavimas. Šilumos energetika ir technologijos-2015 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 m. sausio 29-30. [CD]. Kaunas: Technologija, 2015. ISSN 2335-2485, p. 209-218. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Margelis Justinas; Streckienė Giedrė. Orinio šilumos siurblio, veikiančio kartu su saulės siena, eksperimentinis tyrimas. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149, p. 30-35. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Šarka Justinas; Streckienė Giedrė. Vienbučio pastato karšto vandens ruošimo plokščiaisiais ir vakuuminiais saulės kolektoriais ekonominis vertinimas. 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 99-104, 103-108. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Streckienė Giedrė. Solar hot water heating system analysis using different software in single family house. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-9. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Misevičiūtė Violeta. Simulation and analysis of small-scale solar adsorption cooling system for cold climate. 2014 APCBEES Copenhagen, Denmark Conferences, June 18-20, 2014. Copenhagen: CBEES, 2014, p. 127-133. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Polonis Elena; Streckienė Giedrė. Energetiškai efektyvaus daugiabučio gyvenamojo namo panaudojant aktyviąsias ir pasyviąsias priemones tyrimas. 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 84-88. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Grigalis Arminas; Streckienė Giedrė. Nuotekų valyklos biodujų kogeneratorių galios tyrimas. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 71-76. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Bagdonaitė Salomėja; Streckienė Giedrė. Sezoninės akumuliacinės talpos dydžio modeliavimas saulės kolektorių sistemoje aprūpinant šiluma individualių pastatų mikrorajoną. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 21-24. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Vaitiekūnas Petras. Simulation of thermal stratification in the heat storage for CHP plant. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 812-819. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Akumuliacinės talpos temperatūros pasiskirstymo nustatymas dviem analitiniais modeliais. Šilumos energetika ir technologijos - 2011: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2011 m. vasario 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos inžinierių šiluminės technikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090201794, p. 115-120. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Šiluminės stratifikacijos kaita karšto vandens akumuliaciniame bake. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. Kaunas: Technologija, 2009, p. 291-295. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Investigation of the impact of the heat storage size on its operation mode in small-scale cogeneration plants. 5-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija "Jaunoji energetika 2008" = 5th conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2008) [elektroninis išteklius]. 2008 m. gegužės mėn. 29 d., Kaunas, Lietuva : konferencijos pranešimų medžiaga / Lietuvos energetikos institutas. Kaunas: LEI, 2008. ISSN 1822-7554, p. 79-91. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Šilumos akumuliavimo būdai ir taikymas - energetiniai ir aplinkosauginiai aspektai. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 254-262. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Ligoninės kogeneratorinės šilumos akumuliautoriaus veikimo režimų tyrimas "EnergyPRO" modeliu. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 99-105. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Kuro elementas ar vidaus degimo variklis nedidelėje kogeneratorinėje?. Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos inžinierių šiluminės technikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955253389, p. 237-240. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Kietojo oksido kuro elementų privalumai elektros energijos gamybai. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 41-47. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Streckienė Giedrė. Pažangiosios pastatų inžinerinės sistemos. Structum. Vilnius: UAB "Structum projektai". ISSN 2335-2116. 2015, balandis [Nr. 4], p. 128-131. [M.kr.:T002; T006] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Streckienė Giedrė. Kogeneracinės jėgainės šilumos akumuliacinės talpos veikimo režimų tyrimai. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. [M.kr.:T006] [Aut.lankų sk.: 11.429]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2019 - Martinaitis Vytautas; Rimdžius Dovydas; Bielskus Juozas; Streckienė Giedrė; Motuzienė Violeta. Įrenginys orui iš pastato traukti su turboventiliatoriumi, turintis oro talpyklą ir pastato vėdinimo būdas naudojant tokį įrenginį : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2019. [M.kr.:T006; T009] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2015 - Streckienė Giedrė. Šilumos mainų modeliavimas baigtinių skirtumų metodu : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T002; T006] [Aut.lankų sk.: 3.960]