Rolandas Strazdas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. Continuous improvement model for creative industries enterprises development. Transformations in business & economics / Vilnius University; Brno University of Technology; University of Latvia. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 15, no. 2(37) (2016), p. 46-61. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas. Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries. Transformations in business & economics. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 2A(32A) (2014), p. 377-396. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2012 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas. Development of Vilnius creative industries by promoting clustering. Transformations in business & economics. Vilnius University: Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 11, no. 2(26) (2012), p. 162-179. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas. Teamwork management in creative industries: factors influencing productivity. The International Journal ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. Vilnius: VšĮ "Entrepreneurship and Sustainability Center". Vol. 6, Nr. 2 (2018), p. 503-516. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Banelienė Rūta; Melnikas Borisas; Strazdas Rolandas; Toločka Eligijus. Innovation activities and the impact of investment in R&D on economic growth: assessment and modelling. Terra economicus. Rostov-on-Don: Southern Federal University. ISSN 2073-6606. vol. 16, iss. 4 (2018), p. 40-50. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. A systems approach for improvement of innovation development in creative industries. Proceedings of the 3rd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2015), Co-hosted by The University of KwaZulu Natal and the Ethekwini Municipality. Durban, South Africa, 19-20 March 2015. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Limited (ACPI), 2015. ISBN 9781910309919, p. 195-202. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. Blended learning model for collective creativity skills development. EDULEARN 14: 6th International conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 7-9 July, 2014 : conference proceedings [CD] / International Association of Technology, Education and Development (IATED). Valencia: IATED, 2014. ISSN 2340-1117, p. 1333-1341. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Morkevičius Vaidas; Jančoras Žilvinas; Kregzdaite Rusnė. Collective creativity skills development in study process: insights about students teamwork. ICERI2013 proceedings: 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 18-20 November, 2013. Valencia: IATED, 2013. ISSN 2340-1095, p. 6391-6399. [M.kr.:02S; 03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Morkevičius Vaidas; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė. Studentų komandinis darbas kaip kūrybingumo versle (Entrepreneurship) ugdymo priemonė. Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2014, Nr. 32, p. 72-86. [M.kr.:03S; 07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas. Meno inkubatorių vaidmuo, plėtojant sistemų inovacijas. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 2 (2014), p. 126-136. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas. Kūrybingumo sampratų raida : nuo genijaus į kūrybines sistemas. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 2 (2014), p. 113-125. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Strazdas Rolandas. Produkto inovacijų kūrimas kūrybinių industrijų įmonėse. Santalka. Filosofija. Komunikacija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, nr. 2 (2011), p. 17-28. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas. Kūrybinio proceso valdymo priemonė "O Generatorius". Santalka : Filosofija, Komunikacija = Coactivity : Philosophy, Communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, no. 2 (2011), p. 29-38. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Židonis Žilvinas; Strazdas Rolandas; Vijeikis Deividas. Aukštųjų mokyklų studentų praktikų organizavimo tobulinimas ugdant praktikos vadovo (mentoriaus) kompetencijas. Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. T. 10, nr. 2 (2011), p. 312-324. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Strazdas Rolandas; Židonis Žilvinas. Aukštasis mokslas: studentų praktinio rengimo tobulinimas. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30), p. 84-95. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2010 - Strazdas Rolandas; Bareika Rimvydas. Produkto inovacijų kūrimo modelių tobulinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 97-103. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Strazdas Rolandas; Bareika Rimvydas; Toločka Eligijus. Kūrybiškumo skatinimo plėtojant inovacijas metodiniai aspektai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 77-82. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Česiulytė Vitalija; Toločka Eligijus; Strazdas Rolandas. Intelektinės nuosavybės apsauga farmacijos pramonėje. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 62-64. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Strazdas Rolandas; Bareika Rimvydas; Grachiov Evgenij; Jančoras Žilvinas; Zabielavičius Antanas. Inovacijų valdymas viešojo administravimo institucijose. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2009, Nr. 3-4(23-24), p. 68-76. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Maceika Augustinas; Strazdas Rolandas. Inovacijos viešojo administravimo institucijose. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2007, Nr. 1-2(13-14), p. 61-65. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Maceika Augustinas; Strazdas Rolandas; Maciukevičienė Liuda. Darbuotojų inovatyvumas pramonės įmonių vertybių sistemoje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 1 (2007), p. 44-50. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Strazdas Rolandas; Zabielavičienė Irena. Inovacijų savikainos skaičiavimo sistemos metodiniai aspektai. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 7, nr. 2 (2006), p. 89-97. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Toločka Eligijus; Jančiauskas Bronius; Staškevičius Juozapas Audvydas; Strazdas Rolandas. Mechatronikos pagrindinių studijų proceso ir jo vertinimo tobulinimas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 3 (2005), p. 212-219. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė. Meso Analysis of Lithuanian Creative Industries: The System Innovation Approach. International Journal of Cultural and Creative Industries. .. ISSN 2309-6640. Vol. 4, Iss. 3 (2017), p. 22-33. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas. Maping of creative industries: Vilnius case. China`s cultural industries. Hangzhou: Communication University of China. ISSN 1001-828X. Nr. 8 (2013), p. 64-69. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Strazdas Rolandas; Toločka Eligijus. Viešojo administravimo institucijų specialistų inovacinių gebėjimų ugdymas. Viešasis administravimas. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2005, Nr. 3-4(7-8), p. 57-63. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. The development of innovation activities in building construction by saving heating resources. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. 4, nr. 3 (1998), p. 235-242. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. Establishing a continuous improvement system in creative industries. Proceedings of the International Conference of Organizational Innovation (2015 ICOI), Aug. 4-6 2015, Yogyakarta, Indonesia. Florida: International Association of Organizational Innovation, 2015. ISBN 9789869074421, p. 1684-1698. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Šukaitytė Renata. System innovation approach in Lithuanian film industry. 18th International conference on Cultural Economics (ACEI 2014). Montreal, Canada, June 24-27, 2014. Montreal: Association for Cultural Economics International, 2014, p. [1-14]. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas. Measuring of system innovation in the context of creative industry development. The 6th ISPIM Innovation Symposium – Innovation in the Asian Century. 8-11 December, 2013, Melbourn, Australia: symposium proceedings. Manchester: ISPIM, 2013. ISBN 9789522654236, p. [1-16]. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2008 - Jakobsen Henning Sejer; Strazdas Rolandas; Talat-Kelpšaitė Jovilė; Leontieva Anna; Holst-Jorgensen Lars. The method and effect of an education and training program in innovation compared in two different environments and cultures. Proceedings of the XIX ISPIM conference "Open innovation: creating products and services through collaboration" [elektroninis išteklius]. Tours (Loire Valley), France, 15-18 June 2008: [CD] / International Society for Professional Innovation Management. Manchester: ISPIM, 2008. ISBN 9789522145949, p. [1-22]. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2003 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Brick Padraic. Technology audit as a tool for innovation and technology transfer. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 48-56. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Lapinskaitė Kristina; Zabielavičienė Irena; Strazdas Rolandas. Strateginis žmonių išteklių valdymas. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 201-206. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Paužolis Julius; Strazdas Rolandas; Zabielavičienė Irena. Maisto produktų pakuočių įtaka eksporto plėtotei. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 237-243. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Salmanovičiūtė Alina; Strazdas Rolandas; Maceika Augustinas. Kelių keleivinio transporto įmonių plėtros tendencijos ir ją lemiantys veiksniai, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 185-192. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Burneika Mindaugas; Strazdas Rolandas; Bertašius Donatas. Darbuotojų motyvavimo sistemos poligrafijos įmonėse tobulinimas. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 214-221. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. Inovacijų plėtojimo mechanizmai integracijos į Europos Sąjungą kontekste. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T.1. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055393, p. 241-249. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Strazdas Rolandas; Jakubavičius Artūras. Inovacijos - Lietuvos įmonių konkurencinio pranašumo pagrindas. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 201-211. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2001 - Strazdas Rolandas; Sivilevičius Henrikas. Gaminamo asfaltbetonio mišinio mineralinių medžiagų dozių masės santykio optimizavimas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius: Technika, 2001, p. 147-158. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2000 - Strazdas Rolandas. Verslo konsultavimo įmonės veiklos organizavimo principai. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 312-314. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Strazdas Rolandas; Sivilevičius Henrikas. Asfaltbetonio mišinio mineralinių komponentų reikalingumo keikio optimizavimas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. gegužės mėn. 24 d., medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2000, p. 88-94. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Strazdas Rolandas. Verslo konsultacinės veiklos apibrėžimo problematika. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 280-286. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2001 - Gečas Kastytis; Strazdas Rolandas. Modernių technologijų diegimas - sėkmingos įmonių konkurencijos pagrindas. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2001, nr. 10, p. 26-27. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Jakobsen Henning Sejer; Strazdas Rolandas; Talat-Kelpšaitė Jovilė; Leontieva Anna; Holst-Jorgensen Lars. The method and effect of an education and training program in innovation compared in two different environments and cultures. The XIX ISPIM annual conference "Open innovation: creating products and services through collaboration". Tours (Loire Valley), France, 15-18 June 2008: book of abstracts / International Society for Professional Innovation Management. Manchester: ISPIM, 2008. ISBN 9789522145932, p. 55. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2015 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė; Morkevičius Vaidas. Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations : a monograph. Vilnius: VGTU, 2015. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 27.500]
2015 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė; Morkevičius Vaidas. Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas : mokslo monografija. Vilnius: Baltijos kopija, 2015. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 25.800]
2011 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Žemaitis Eigirdas. Žinių ekonomika: globalizacijos iššūkiai, inovacijos ir kūrybingumas. [D.] 1. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 19.357]

Studijos

2007 - Snitka Valentinas; Kalytis Romualdas; Miškinis Algirdas; Skyrius Rimvydas; Smailys Vytautas; Strazdas Rolandas; Brazinskas Sigitas; Laat Alfons de; Žemaitis Eigirdas; Jatkauskas Jonas. Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalga pagal regionines ir pasaulio tendencijas : taikomasis mokslinis tyrimas : ataskaita. Vilnius: VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras, 2007. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 19.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Gečas Kastytis. Inovacijos : procesai, valdymo modeliai, galimybės. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2003. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 8.786]
2003 - Strazdas Rolandas; Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis. Inovacijos : finansavimas, rizikos kapitalas. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2003. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 5.571]
2000 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. Inovacijos : verslas, vadyba, konsultavimas. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2000. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 17.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 32.500]
2014 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 31.500]

Mokomosios knygos

2012 - Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Strazdas Rolandas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena. Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 15.240]
2008 - Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena; Žemaitis Eigirdas. Inovacijų vadyba : mokomoji knyga. Vilnius: Baltijos kopija, 2008. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 24.286]