Eglė Strainienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Rynkevičienė Rytė; Šimienė Julija; Strainienė Eglė; Stankevičius Vaidotas; Ušinskienė Jurgita; Mišeikytė Kaubrienė Edita; Meškinytė Ingrida; Cicėnas Jonas; Sužiedėlis Kęstutis. Non-coding RNAs in glioma. Cancers. Basel: MDPI AG. ISSN 2072-6694. vol. 11, iss. 1 (2019), p. 1-35. [M.kr.:M001; N010; T005] [Aut.lankų sk.: 2.500]
2018 - Strainienė Eglė; Binkis Mindaugas; Urnikytė Silvija; Stankevičius Vaidotas; Sasnauskienė Aušra; Kundrotas Gabrielis; Kazlauskas Andrius; Sužiedėlis Kęstutis. Microenvironment dependent gene expression signatures in reprogrammed human colon normal and cancer cell lines. BMC Cancer. London: BioMed Central Ltd. ISSN 1471-2407. Vol. 18 (2018), p. 1-11. [M.kr.:N010; T005] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Stankevičius Vaidotas; Kunigėnas Linas; Stankūnas Edvinas; Kuodytė Karolina; Strainienė Eglė; Cicėnas Jonas; Samalavičius Narimantas Evaldas; Sužiedėlis Kęstutis. The expression of cancer stem cell markers in human colorectal carcinoma cells in a microenvironment dependent manner. Biochemical and biophysical research communications. San Diego: Elsevier Inc. ISSN 0006-291X. Vol. 484, Iss. 4 (2017), p. 726-733. [M.kr.:N010; T005] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Jarmalavičiūtė Akvilė; Tunaitis Virginijus; Strainienė Eglė; Aldonytė Rūta; Ramanavičius Arūnas; Venalis Algirdas; Magnusson Karl-Eric; Pivoriūnas Augustas. A new experimental model for neuronal and glial differentiation using stem cells derived from human exfoliated deciduous teeth. Journal of molecular neuroscience. Totowa: Humana Press Inc. ISSN 0895-8696. vol. 51, no 2 (2013), p. 307-317. [M.kr.:N003; N010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Strainienė Eglė; Čirkovas Andrejus; Radzevičius Kostas; Larsen Kim Lambertsen; Sereikaitė Jolanta; Bumelis Vladas Algirdas. Anti-aggregatory effect of cyclodextrins in the refolding process of recombinant growth hormones from Escherichia coli inclusion bodies. International journal of biological macromolecules. Netherlands: Elsevier Science BV. ISSN 0141-8130. Vol. 44, iss. 5 (2009), p. 428-434. [M.kr.:T005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Strainienė Eglė; Sereikaitė Jolanta; Bumelis Vladas Algirdas. L -Arginine suppresses aggregation of recombinant growth hormones in refolding process from E. coli inclusion bodies. The protein journal. New York: Springer. ISSN 1572-3887. Vol. 26, no. 8 (2007), p. 547-555. [M.kr.:T005] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Sereikaitė Jolanta; Bajorūnaitė E; Bumelienė Ž; Morkūnas M.; Gedminienė G; Bumelis Vladas Algirdas. Dimerization of human growth hormone in the presence of Congo red. Biologija. .. ISSN 1392-0146. 2004, Nr. 2 (1 priedas), p. 70-72. [M.kr.:N003; N004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2009 - Strainienė Eglė; Čirkovas Andrejus; Radzevičius Kostas; Larsen Kim Lambertsen; Sereikaitė Jolanta; Bumelis Vladas Algirdas. Anti-aggregatory effect of cyclodextrins in the refolding process of recombinant growth hormones from Escherichia coli inclusion bodies. ProStab2009: 8th International conference on protein stabilisation: abstract book. Graz, Austria, from April 14–17, 2009 at Graz University of Technology. Graz, Austria: University of Graz, 2009, p. 83-84. [M.kr.:T005] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Strainienė Eglė; Sereikaitė Jolanta; Bumelis Vladas Algirdas. Role of L-arginine in recombinant growth hormones refolding and purification. Modern problems of microbiology and biotechnology: the young scientists' and students' international scientific conference. Odesa, 28-31 May 2007 : book of abstracts / Mechnikov Odesa National University, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, Vynogradsky Society of Microbiologists of Ukraine, Young Scientists Council of ONU. Odesa: Mechanikov Odesa National University, 2007. ISBN 9789663187501, p. 97. [M.kr.:T005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Strainienė Eglė; Sereikaitė Jolanta; Bumelis Vladas Algirdas. L-Argine aggregation of recombinant growth hormones in refolding process from E. coli inclusion bodies. 7th International Conference on Protein stabilization "ProtStab2007". 11-14 April 2007, University of Exeter, UK : programme and abstracts / University of Exeter, Section on Applied Biocatalysis, Exeter City Council. Exeter: University of Exeter, 2007, p. 38. [M.kr.:T005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Sereikaitė Jolanta; Bajorūnaitė Eglė; Bumelienė Žana; Gedminienė Genovaitė; Morkūnas Mindaugas; Bumelis Vladas Algirdas. Žmogaus augimo hormono sąveikos su Kongo raudonuoju tyrimas. Biochemija mokslų sandūroje : VIII suvažiavimas-konferencija, 2004 m. birželio 18-20 d. Tolieja (Molėtų raj.). Konferencija skiriama pagrindinės Lietuvos biochemikų "kalvės" - Vilniaus universiteto - 425 metų jubiliejui. Vilnius: VDU leidykla, 2004. ISBN 9986196485, p. 65. [M.kr.:N003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Vasauskas Gintautas; Trockaja Ilona; Strainienė Eglė; Stankevičius Vaidotas; Rynkevičienė Rytė; Sužiedėlis Kęstutis. Transcriptomic analysis of human glioblastoma U87 cells in monolayer and multi-cellular spheroid cell culture models. 15th International Conference of the Lithuanian Biochemical Society, Dubingiai, June 26-29, 2018 : the programme and abstract book. Vilnius: Lietuvos biochemikų draugija, 2018. ISBN 9786099603001, p. 28. [M.kr.:N010; T005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Naumovas Daniel; Strainienė Eglė; Sužiedėlis Kęstutis. Gene co-expression network analysis for identifying modules and functionally enriched pathways in radiation treated human colorectal cancer cell lines. International conference Vita Scientia, 3rd January, 2018 Vilnius : conference book [abstract]. Vilnius: Vita Scientia, 2018. ISSN 2538-791X, p. 49. [M.kr.:N010; T005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Strainienė Eglė; Stankevičius Vaidotas; Kunigėnas Linas; Rynkevičienė Rytė; Micevičiūtė Sandra; Šiuryla Donatas; Sužiedėlis Kęstutis. Significance of P53 dynamics in regulation of biological processes in response to irradiation. XIVth international conference of the Lithuanian biochemical society, Druskininkai, June 27-30, 2016. Vilnius: Lithuanian Biochemical Society, 2016, p. 93-94. [M.kr.:N010; T005] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Strainienė Eglė; Sereikaitė Jolanta; Bumelis Vladas Algirdas. Ciklodekstrinių panaudojimo augimo hormonų agregacijos slopinimui tyrimas. Biochemija ir sistemų biologija: X suvažiavimas-konferencija. 2008 m. birželio mėn. 20-22 d., Tolieja (Molėtų raj.) / Lietuvos biochemikų draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955123682, p. 18. [M.kr.:N004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Strainienė Eglė; Sereikaitė Jolanta; Bumelis Vladas Algirdas. L-Arginino įtaka rekombinantinio kiaulės augimo hormono renatūracijai iš E. coli intarpinių kūnelių. Biochemija: mokslas ir žinių visuomenė: Lietuvos biochemikų draugijos IX-asis suvažiavimas-konferencija: 2006 m. birželio mėn. 16-18 d., Tolieja (Molėtų raj.), Lietuva / Lietuvos biochemikų draugija. Tolieja: 2006, p. 21. [M.kr.:T005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Strainienė Eglė. Studies of the refolding processes of recombinant growth hormones. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T005] [Aut.lankų sk.: 9.786]