Rimantas Stonkus

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Lukšys Gediminas; Daunoravičienė Kristina; Griškevičius Julius; Rimaitis Mindaugas; Stonkus Rimantas; Terbetas Gunaras. Experimental study on spine segment fixation technique. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 24, iss. 2 (2018), p. 289-293. [M.kr.:M 001; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Stonkus Rimantas; Račkauskas Justinas; Schneider Marcus; Kačianauskas Rimantas. Structural mechanics of railguns with open barrels and elastic supports: the influence of multishot operation. IEEE Transactions on Plasma Science. Piscataway, New Jersey: IEEE. ISSN 0093-3813. vol. 43, no. 5 (2015), p. 1510-1515. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Leonavičius Mindaugas-Kazimieras; Stonkus Rimantas; Kliukas Romualdas; Petraitis Gediminas. Evaluating the fracture strength of welded joints based on their limit states under high-cycle stresses. The Journal of strain analysis for engineering design. London: SAGE Publications Ltd. ISSN 0309-3247. Vol. 47, no. 8 (2012), p. 553-561. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Stonkus Rimantas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras; Krenevičius Algimantas. Cracking threshold of the welded joints subjected to high-cyclic loading. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, Nr. 2(76), p. 5-10. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2012 - Gildutis Paulius; Kačianauskas Rimantas; Schneider Markus; Stupak Eugeniuš; Stonkus Rimantas. Deformation analysis of railgun cross-section. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. T. 18, nr. 3 (2012), p. 259-265. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Stonkus Rimantas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras; Petraitis Gediminas; Stupak Stanislav. High-cyclic failure analysis of welded cast iron plates. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. T. 17, nr. 2 (2011), p. 120-125. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Krenevičius Algimantas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras; Petraitis Gediminas; Gutauskas Marius; Stonkus Rimantas. Strength of differently cooled cast iron subjected to cyclic loading. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2007, Nr. 4(66), p. 18-22. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Stonkus Rimantas; Račkauskas Justinas; Schneider Marcus; Kačianauskas Rimantas. Structural mechanics of railguns with open barrels and elastic supports : the influence of multishot operation. 17th international symposium on electromagnetic launch technology, San Diego, California, July 7-11, 2014 : conference proceedings. New York: IEEE, 2014. ISBN 9781479927333, p. 1-6. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Stonkus Rimantas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras. The high cyclic failure analysis of welded joints of CT specimens. Solid State Phenomena : Mechatronic Systems and Materials : materials production technologies : selected, peer reviewed papers from the 5th International conference on mechatronic systems and materials MSM 2009, which was held in Vilnius, Lithuania, from 22 to 25 October 2009. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 165 (2010), p. 183-188. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Stonkus Rimantas; Stupak Eugeniuš; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras. Determination of high cyclic fracture parameters of CT specimens of welded joints with different crack front. Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8,9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering (BAME). Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822-2951, p. 439-444. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Petraitis Gediminas; Stonkus Rimantas; Stupak Stanislav. Cyclic fracture parameters of seminatural cast iron specimen with weld. Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8,9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering (BAME). Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 346-350. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Valauskaitė Jana; Stonkus Rimantas. Fleksografinių atspaudų ant PVC ir PET plėvelių optinių savybių tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 577-582. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Petraitis Gediminas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras; Stonkus Rimantas; Stupak Stanislav. Effect of defects on cast iiron stress intensity factor. Mechanika'2014 : proceedings of the 19th international conference, 24, 25 April, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 1822-2951, p. 192-196. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Kliukas Romualdas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras; Petraitis Gediminas; Stonkus Rimantas. The investigation of high-cycle loading from the perspective of seismology. Proceedings of 15th world conference on earthquake engineering (15 WCEE) Lisbon, Portugal, 24-28 Septemper, 2012. Lisbon: International Association for Earthquake Engineering, 2012, p. [1-8]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Krenevičius Algimantas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras; Stonkus Rimantas. Crack resistence of welds of various types. Eurosteel 2008 : 5th European conference on steel and composite structures: research - practice - new materials : 3rd to 5th September 2008 Graz, Austria : proceedings / Graz University of Technology (Austria), University of Ljubljana (Slovenia), Vienna University of Technology (Austria). Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008. ISBN 92014700090, p. 911-916. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Stonkus Rimantas; Sidaravičius Donatas Jonas. Spausdinimo kokybės stabilumo tyrimas. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 165-171. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jurkonis Eugenijus; Stonkus Rimantas; Dzedzickis Andrius. Vegetable harvest assessment by analysis of vibrations. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 3-5 July, 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 95. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Kliukas Romualdas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras; Petraitis Gediminas; Stonkus Rimantas. Resistance of welded joints to high cycle loading. EUROSTEEL 2014: 7th European conferece on steel and composite structures, September 10-12, 2014, Naples, Italy : abstracts book. Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014. ISBN 9789291471218, p. 361-362. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Stonkus Rimantas; Kačianauskas Rimantas; Schneider Markus. 3D FEM simulation of electromagnetic railgun structure dynamics. 20th international conference on computer methods in mechanics (CMM-2013), 27-31 August, 2013, Poznan, Poland: short papers. Poznan: Poznan University of Technology, 2013. ISBN 9788389333513, p. [393-394]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Stonkus Rimantas; Leonavičius Mindaugas-Kazimieras. The high cyclic failure analysis of welded joints of CT specimens. The 5th International Conference "Mechatronic Systems and Materials". MSM-2009 : abstracts, 22-25 October, 2009 Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284932, p. 212-213. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Stonkus Rimantas. Daugiacikliškai apkrautų suvirintųjų jungčių atsparumas irimui. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 8.786]
2011 - Stonkus Rimantas. Daugiacikliškai apkrautų suvirintųjų jungčių atsparumas irimui : daktaro disertacija : technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 7.857]