Artūras Stepanovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Stepanovas Artūras; Ostašenkovaitė Karolina. Inovatyvių projektų vertinimo problema. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013), p. 7-12. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Sūdžius Vytautas Pranas; Stepanovas Artūras. Virtualaus asmens veikla ir plėtros galimybės. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 176-183. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Stepanovas Artūras; Ostašenkovaitė Karolina. Investicinio projekto daugiakriterinis vertinimas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 97-104. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Stepanovas Artūras; Šiaučiūnaitė Edita. Aplinkosaugos vadybos sistemų – EMAS ir ISO 14001 standarto analizė. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d., pranešimai. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011, p. [1-7]. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Šidlauskas Skirmantas; Stepanovas Artūras. Nekilnojamojo turto mokestis Lietuvoje: permainų metas. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 196-203. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1998 - Jakutis Algirdas; Stepanovas Artūras. Formation of economical principals for building economy: practical aspects. Facilities management in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States : proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania, 14-15th May 1998. Vilnius: Technika, 1998. ISBN 9986053560, p. 211-215. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1997 - Stepanovas Artūras. Trys stabilaus socialinio vystymosi tikslai. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 307-311. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1997 - Jakutis Algirdas; Stepanovas Artūras. Real estate economic theses modeling. Property valuation and investment in Central and Eastern Europe during the transition to free market economy: proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania 6-7th February 1997. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053099, p. 337-342. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2016 - Andriušaitienė Daiva; Drejeris Rolandas; Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 27.450]
2012 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Andriušaitienė Daiva. Ekonomikos teorija : [elektroninis išteklius]. Vilnius: [A. Jakutis], 2012. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 29.643]
2010 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepan. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2010. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 26.429]
2007 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepan. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2007. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 26.429]
2005 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2005. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 26.429]
2003 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: 2003. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 24.571]
2002 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Smaltija, 2002. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 24.571]
2001 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Smaltija, 2001. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 27.857]
2000 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepon. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Smaltija, 2000. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 24.571]
1999 - Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Zaicev Stepan. Ekonomikos teorijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Smaltija, 1999. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 27.786]

Mokomosios knygos

2005 - Damulienė Aldona; Jakutis Algirdas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Zaicev Steponas. Mikroekonomikos pratybos. Vilnius: Eugrimas, 2005. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 8.286]
2001 - Domulienė A.; Jakutis Algirdas; Stepanovas Artūras; Šečkutė Laima; Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Zaicev Stepon. Mikroekonomikos pratybos. Vilnius: 2001. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.000]