Miglė Staškūnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Staškūnienė Miglė; Kačeniauskas Arnas; Maknickas Algirdas; Starikovičius Vadimas; Stupak Eugeniuš; Pacevič Ruslan. Investigation of the backflows and outlet boundary conditions for computations of the patient-specific aortic valve flows. Technology and health care. Amsterdam: IOS Press. ISSN 0928-7329. vol. 26, no. S2 (2018), p. 553-563. [M.kr.:N009; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Stupak Eugeniuš; Kačianauskas Rimantas; Kačeniauskas Arnas; Starikovičius Vadimas; Maknickas Algirdas; Pacevič Ruslan; Staškūnienė Miglė; Davidavičius Giedrius; Aidietis Audrius. The geometric model-based patient-specific simulations of turbulent aortic valve flows. Archives of mechanics = Archiwum mechaniki stosowanej. Warszawa: Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. ISSN 0373-2029. Vol. 69, iss. 4-5 (2017), p. 317-345. [M.kr.:N009; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 2.071]
2017 - Starikovičius Vadimas; Kačeniauskas Arnas; Maknickas Algirdas; Stupak Eugeniuš; Pacevič Ruslan; Staškūnienė Miglė; Davidavičius Giedrius. On efficiency of parallel solvers for the blood flow through aortic valve. Mathematical modelling and analysis. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1392-6292. Vol. 22, iss. 5 (2017), p. 601-616. [M.kr.:N009; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Kačeniauskas Arnas; Pacevič Ruslan; Starikovičius Vadimas; Maknickas Algirdas; Staškūnienė Miglė; Davidavičius Giedrius. Development of cloud services for patient-specific simulations of blood flows through aortic valves. Advances in engineering software. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0965-9978. Vol. 103 (2017), p. 57-64. [M.kr.:M001; T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Kačeniauskas Arnas; Pacevič Ruslan; Staškūnienė Miglė; Šešok Dmitrij; Rusakevičius Dainius; Aidietis Audrius; Davidavičius Giedrius. Private cloud infrastructure for applications of mechanical and medical engineering. Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no. 3 (2015), p. 254-261. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Kačeniauskas Arnas; Stupak Eugeniuš; Maknickas Algirdas; Starikovičius Vadimas; Pacevič Ruslan; Staškūnienė Miglė; Davidavičius Giedrius. Numerical simulation of aortic valve. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 107-110. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Vedrickaitė Miglė; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Assessment of the impact of anthropogenic activities on the flow of the river Vilnia basin. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 704-708. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Staškūnienė Miglė; Kačeniauskas Arnas; Starikovičius Vadimas; Maknickas Algirdas; Stupak Eugeniuš; Pacevič Ruslan. Parallel simulation of the aortic valve flows on the OpenStack cloud. Civil-Comp proceedings. Proceedings of the fifth international conference on parallel, distributed, grid and cloud computing for engineering, 2017, Vol. 111 / edited by: P. Iványi, B.H.V. Topping and G. Várady. Stirlingshire, UK: Civil-Comp Press, 2017. ISSN 1759-3433, p. 1-15. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Kačeniauskas Arnas; Pacevič Ruslan; Staškūnienė Miglė; Starikovičius Vadimas; Davidavičius Giedrius. Development of cloud software services for computational analysis of blood flows. Civil-Comp proceedings : proceedings of The fourth international conference on parallel, distributed, grid and cloud computing for engineering, Dubrovnik, Croatia 24-27 March, 2015. Vol. 107. Stirlingshire, UK: Civil-Comp Press, 2015. ISSN 1759-3433, p. 1-11. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Vertelkaitė Vilma; Vedrickaitė Miglė; Daukševičiūtė Agnė. Kritulių įtakos upių nuotėkiui įvairios litologijos bei baseinų dydžių upėse vertinimas. Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 211-217. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Vedrickaitė Miglė; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Antropogeninės veiklos įtaka Vilnios upės hidrologiniam režimui. Vagos : mokslo darbai. Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2010, Nr. 88(41), p. 71-78. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Vedrickaitė Miglė; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Assessment of the impact of anthropogenic activities on the flow of the river Vilnia basin. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Vedrickaitė Miglė. Antropogeninės veiklos sąlygų Vilnios upės baseino nuotėkiui vertinimas. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-5456, p. 291-296. [M.kr.:T004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Stupak Eugeniuš; Kačeniauskas Arnas; Starikovičius Vadimas; Maknickas Algirdas; Pacevič Ruslan; Staškūnienė Miglė; Davidavičius Giedrius; Aidietis Audrius. Computational analysis of patient-specific aortic valves. 40th International solid mechanics conference (SOLMECH 2016), 29.08-2.09 2016, Warsaw, Poland. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2016, p. 1-2. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]