Aušra Stankiuvienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Turskis Zenonas; Dzitac Simona; Stankiuvienė Aušra; Šukys Ritoldas. A fuzzy group decision-making model for determining the most influential persons in the sustainable prevention of accidents in the construction SMEs. International journal of computers communications & control. Oradia: Agora University. ISSN 1841-9836. vol. 14, iss. 1 (2019), p. 90-106. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Stankiuvienė Aušra; Čyras Petras; Vakrinienė Sigutė. Risk identification in technical regulation. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 341-349. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Stankiuvienė Aušra; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Analysis of occupational safety and health at work after becoming Lithuania member of European Union. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282006, p. 1215-1220. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Stankiuvienė Aušra. Analysis and strategy of occupational safety and health according European Union requirements. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 287-291. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Stankiuvienė Aušra; Šakėnaitė Jurgita. Priešgaisrinės saugos praktinio mokymo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 35-39. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Stankiuvienė Aušra; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Pokyčiai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, Lietuvai tapus ES nare. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 12, nr. 2 (2006), p. 146-151. [M.kr.:M 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Stankiuvienė Aušra. Ergonomics perspective from Lithuania. The ergonomist. London: Redactive Publishing Ltd. vol. 3, iss. 567 (2018), p. 14-15. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Jakutis Algirdas; Stankiuvienė Aušra. Profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe ekonominės pasekmės. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 14, Nr. 6 (2004), p. 52-55. [M.kr.:M 004; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Jakutis Algirdas; Stankiuvienė Aušra. Profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe ekonominės ir socialinės pasekmės. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. X, nr. 1 (2004), p. 26-31. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Stankiuvienė Aušra; Šakėnaitė Jurgita. Ergonominių rizikos veiksnių valdymo svarba statybos įmonėse. Žmogaus ir gamtos sauga = Human and Nature Safety : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2017 m. gegužės 3-5 d., Kaunas / ASU, LR žemės ūkio ministerija, VDU, LMA. Kaunas: Akademija, 2017. ISSN 1822-1823, p. 16-19. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Plečkaitis Povilas; Stankiuvienė Aušra. Rankinio krovinių tvarkymo UAB „Senukai“ ergonominis tyrimas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:M 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Aleksandra Vitalijus; Stankiuvienė Aušra. Ergonominių darbo aplinkos veiksnių ir patirtų traumų sąsajų tyrimas statybos įmonėje. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:M 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Stankiuvienė Aušra; Čyras Petras; Vakrinienė Sigutė. Risk identification in technical regulation. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-9]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Stankiuvienė Aušra; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Analysis of occupational safety and health at work after becoming Lithuania member of European Union. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Stankiuvienė Aušra. Analysis of occupational safety and health at work condition in building lot. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Stankiuvienė Aušra. Analysis and strategy of occupational safety and health according European Union requirements. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Šukys Ritoldas; Stankiuvienė Aušra; Karpovič Zbignev. Emissions from smouldering pine wood as a source of air pollution. Mатеріали Х Mіжнародної науково-практичної конференції «Tеорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій», 11-12 квітня 2019 року. Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019, p. 229-234. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Stankiuvienė Aušra; Čyras Petras. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimas statybos įmonėse. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29-31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 441-446. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Stankiuvienė Aušra; Daugys Povilas; Čepaitis Povilas. Kas sukuria komfortą biure?. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2018, Nr. 7, p. 25-31. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Stankiuvienė Aušra. Ar sauga statybų aikštelėje taps prioritetu?. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2015, Nr. 10, p. 16-18. [M.kr.:S 001; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Stankiuvienė Aušra; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Analysis of occupational safety and health at work after becoming Lithuania member of European Union. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 510-511. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Stankiuvienė Aušra. Nelaimingų atsitikimų rizikos valdymas ir optimizavimas statyboje. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.643]
2008 - Stankiuvienė Aušra. Nelaimingų atsitikimų rizikos valdymas ir optimizavimas statyboje : daktaro disertacija : technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T). Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.786]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2017 - Kaminskas Kazys Algirdas; Stankiuvienė Aušra. Ergonominio tyrimo metodikos ir jų taikymas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:M 004; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 10.420]
2014 - Stankiuvienė Aušra. Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 4.040]