Arvydas Stankevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas; Gulbinovič Lech; Stankevičius Arvydas; Poviliauskas Darius. Survivability modelling of Lithuanian government information system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012), p. 95-98. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Naruškevičius Leonas; Šimkūnaitė Birutė; Valiulienė Genovaitė; Žielienė Albina; Jasulaitienė Vitalija; Sudavičius Aloyzas; Baranauskas Mykolas; Pakštas Vidas; Stankevičius Arvydas. Co2S3 thin layer: unusual electrochemical behaviour during direct Ni electroplating. Transactions of the institute of metal finishing. Leeds: Maney publishing. ISSN 0020-2967. Vol. 85, iss.4 (2007), p. 207-211. [M.kr.:N 002; N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Rozovskis Grigorijus; Naruškevičius Leonas; Šimkūnaitė Birutė; Sudavičius Aloyzas; Kaliničenko Aleksandr; Baranauskas Mykolas; Stankevičius A.. Kobalto ir bismuto sulfidų sluoksnių, sudarytų pasikartojančios joninio sluoksnio adsorbcijos ir reakcijos metodu naudojantis Co(III) ir Bi(III) junginių koloidiniais tirpalais, savybės. Cheminė technologija. .. ISSN 1392-1231. 2005, Nr. 3(37), p. 26-31. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gulbinovič Lech; Stankevičius Arvydas. Computer system survivability evaluation based on risk analysis. Information systems architecture and technology: web information systems engineering, knowledge discovery and hybrid computing. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. ISBN 9788374936309, p. 291-301. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]