Rasa Stankevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Šaulys Valentinas; Survilė Oksana; Stankevičienė Rasa. An assessment of self-purification in streams. Water. Basel: MDPI AG. ISSN 2073-4441. vol. 12, iss. 1 (2020), p. 1-14. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Šaulys Valentinas; Survilė Oksana; Klimašauskas Mindaugas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Stankevičienė Rasa; Tumavičė Aja. Assessing the hydraulic conductivity of open drainage for surface water in road safety zones. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 174-180. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Survilė Oksana; Šaulys Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Stankevičienė Rasa; Litvinaitis Andrius; Stankevičius Mindaugas. Assessment and research of river restoration processes in regulated streams of Southeastern Lithuania. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 3 (2016), p. 1245-1251. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šaulys Valentinas; Barvidienė Oksana; Stankevičienė Rasa; Česnulevičius Algimantas. Evaluating the impact of neogene sediments on the river runoff formation. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 4 (2015), p. 1689-1696. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Lukianas Antanas; Ruminaitė Rasa. Periodiškai šlapių žemių sausinimo drenažu įtaka upių nuotėkiui. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 4 (2009), p. 226-235. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Stankevičius Mindaugas; Ruminaitė Rasa. The treatment and handling systems of industrial pollutants which generated and discharged into surface runoff from airports. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-9. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Ruminaitė Rasa; Stankevičius Mindaugas. The influence of the land drainage on the river runoff in Lielupe river basin district. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Ruminaitė Rasa. Analysis of annual and seasonal total nitrogen pollution in the Muša catchment. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Ruminaitė Rasa; Barvidienė Oksana. Impact of land drainage and natural factors on the changes of the hydrological regime of the Tatula river. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 654-658. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Ruminaitė Rasa. Impact of anthropogenic activities on river water quality in the region of Lielupė river basin district. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 648-653. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Ruminaitė Rasa; Rudzianskaitė Aurelija. Change of Water Quality in the Rivers and Streams of Lithuania Karst Zone. Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 332-336. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Ruminaitė Rasa; Lukianas Antanas. Peculiarities of water runoff and pollution in Lielupe watershed. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 709-716. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Lukianas Antanas; Ruminaitė Rasa. Land drainage development process and runoff changes in Lithuanian rivers. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 606-612. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Stankevičienė Rasa; Survilė Oksana; Šaulys Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. The treatment and handling systems of de/anti-icing contaminants which generated and discharged into surface runoff from airports territories. Journal of water security. Kaunas; Riga: Aleksandras Stulginskis University; Riga Technical University. ISSN 2345-0363. 2019, vol. 5, p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Ruminaitė Rasa. Mūšos baseino upių metinės ir sezoninės vandens taršos bendruoju azotu analizė taikant FYRIS modelį. Vandens ūkio inžinerija = Water mangement engineering. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-2335. 2012, Nr. 40(60), p. 54-63. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Ruminaitė Rasa; Barvidienė Oksana. Žemių sausinimo ir gamtinių veiksnių įtaka Tatulos hidrologinio režimo pokyčiams. Vandens ūkio inžinerija = Water mangement engineering. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2011, Nr. 39(59), p. 93-100. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Ruminaitė Rasa; Šileika Antanas Sigitas. Mūšos baseino upių vandens taršos fosforu analizė taikant FYRIS modelį. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2010, Nr. 36(56), p. 41-49. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Ruminaitė Rasa. Lielupes baseino upių nuotėkio ir vandens kokybės pokyčiai 1992-2006 m. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2010, Nr. 36(56), p. 100-108. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Rudzianskaitė Aurelija; Ruminaitė Rasa. Karsto zonos upių ir upelių vandens kokybės palyginamoji analizė. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2010, Nr. 37(57), p. 64-70. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Ruminaitė Rasa; Šileika Antanas Sigitas; Lukianas Antanas. Analysis of the Mūša catchment pollution with total nitrogen. Ekologija. .. ISSN 0235-7224. Vol. 55, no. 2 (2009), p. 112-120. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Ruminaitė Rasa; Šileika Antanas Sigitas; Lukianas Antanas. Analysis of pollution of the Mūša catchment with total nitrogen. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 55, no. 2 (2009), p. 112-120. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Stankevičienė Rasa; Survilė Oksana. Land drainage development processes and changes in the context of runoff change in northern Lithuania. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Stankevičius Mindaugas; Ruminaitė Rasa. The treatment and handling systems of industrial pollutants which generated and discharged into surface runoff from airports. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-9]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Ruminaitė Rasa; Stankevičius Mindaugas. The influence of the land drainage on the river runoff in Lielupe river basin district. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Ruminaitė Rasa. Analysis of annual and seasonal total nitrogen pollution in the Muša catchment. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Ruminaitė Rasa; Barvidienė Oksana. Impact of land drainage and natural factors on the changes of the hydrological regime of the Tatula river. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 654-658. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Ruminaitė Rasa. Impact of anthropogenic activities on river water quality in the region of Lielupė river basin district. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Ruminaitė Rasa. Šiaurės Lietuvos mažųjų upių baseinų kokybės tyrimai. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-5456, p. 253-259. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Ruminaitė Rasa. Azoto kaitos tendencijos Kulpės ir Daugyvenės upių baseinuose. Jaunimas siekia pažangos - 2009 = Youth seeks progress - 2009: doktorantų mokslinės konferencijos [bal. 3-4 d.] straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universiteto doktorantų korporacija „Kolegos“. LŽŪU: Akademija. ISSN 1822-2331. 2009, Nr. 3, p. 147-151. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Ruminaitė Rasa; Lukianas Antanas. Pernelyg šlapių žemių sausinimo įtakos upių nuotėkiui vertinimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 200-207. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Ruminaitė Rasa; Lukianas Antanas. Peculiarities of water runoff and pollution in Lielupe watershed. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-8]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Lukianas Antanas; Ruminaitė Rasa. Land drainage development process and runoff changes in Lithuanian rivers. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Ruminaitė Rasa; Lukianas Antanas. Vandens taršos šaltinių kaita Lielupės upių baseinų rajone. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 463-469. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Ruminaitė Rasa; Lukianas Antanas. Vandens taršos ir nuotekio kaita Tatulos upės baseine. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Ruminaitė Rasa; Lukianas Antanas. Antropogeninės veiklos Dubysos ir Mūšos upių baseinuose kaitos analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 487-492. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Ruminaitė Rasa. Antropogeninės veiklos įtakos upių nuotėkiui ir vandens kokybei tyrimai ir vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 13.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Stankevičienė Rasa; Stankevičius Mindaugas. Hidrogeodinamika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:N 005; T 004] [Aut.lankų sk.: 9.700]