Jelena Stankevič

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2007 - Kulvietienė Regina; Stankevič Jelena; Šileikienė Irma. Information system for a virtual university: concept and implementation. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. Vol. 6, iss. 4 (2007), p. 858-864. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Kulvietienė Regina; Stankevič Jelena; Šileikienė Irma. The course delivery process in LMS. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 45, spec, nr (2005), p. 208-212. [M.kr.:N009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Kulvietienė Regina; Kulvietis Genadijus; Šileikienė Irma; Stankevič Jelena. E-learning using learning management system. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 44, spec, nr (2004), p. 304-308. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Stankevič Jelena; Šileikienė Irma. Distance education delivery using the lotus learning management system. Information Technology and Control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2004, No. 4(33), p. 23-27. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Styro Dmitrijus; Usovaitė Ana; Stankevič Jelena. Data processing for connection between hard cosmic ray flux variations and human health disorder analyzis. Medical Physics in the Baltic States : proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 147-149. [M.kr.:N002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Kulvietienė Regina; Stankevič Jelena; Šileikienė Irma. A concept of virtual university implementation. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU '06) [Elektroninis išteklius] : Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006 [CD]. Tenerife: WSEAS, 2006. ISBN 9608457572, p. 138-141. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Kulvietienė Regina; Stankevič Jelena; Šileikienė Irma. Information technologies for virtual university development. Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi : proceedings of the international conference, held at Kaunas University of Technology, Lithuania, May 26-27, 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098740, p. 48-53. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Kulvietienė Regina; Šileikienė Irma; Stankevič Jelena. Learning management system for blended e-learning delivery. 29th IUT Conference 10-13 July 2004 Bern, Switzerlandelektroninis išteklius [CD] : proceedings. Bern: 2004, p. 1-8. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Kulvietienė Regina; Stankevič Jelena. Blended e-learning delivery using the LearningSpace-Virtual Classroom. ALTA'03. Elektroninio mokymo tinklai ir technologijos : proceedings of the International conference held at Kaunas University of Technology, Lithuania, September 11-12, 2003. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094850, p. 89-92. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Kulvietienė Regina; Stankevič Jelena; Šileikienė Irma. Conception of virtual university. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï "Наука та ïнновацiï - '2005", 17-31 жовтня 2005 року. Т. 15, Педагогiчнi науки. Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2005. ISBN 9667191990, p. 97-103. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Stankevič Jelena. E-mokymo valdymas įdiegus Lotus Learning Management System. Informacinės technologijos : aktualijos ir perspektyvos : mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Alytus 2004 m. gegužės 25. Alytus: 2004, p. 146-150. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]