Eglė Drungienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Jaržemskis Andrius; Speičytė Eglė; Padvilikis Giedrius. Research into user behaviour to evaluate demand for technical parameters of electric vehicles. Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 346-349. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Speičytė Eglė. Impact of public logistic centre establishment on freight transport external costs. Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-296X, p. 69-72. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Barysienė Jurgita; Speičytė Eglė. Darnaus transporto sistemos plėtojimo Lietuvoje analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 77-80. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Speičytė Eglė. Viešųjų logistikos centrų steigimo įtaka kombinuotam transportui. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 23-27. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Speičytė Eglė. The analysis of Lithuania railway transport performance in sustainable transport context. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 221-225. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]