Arūnas Speičys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Selivonec Jelena; Krenevičius Algimantas; Speičys Arūnas. Vijų poros deformavimo rodiklių eksperimentinis nustatymas. Mechanika - 2005 : 10 osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2005 m. balandžio 7-8. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098503, p. 67-72. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]