Edgar Sokolovskij

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Vehicle velocity relation to slipping trajectory change: an option for traffic accident reconstruction. Promet – Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. vol. 30, no. 4 (2018), p. 395-406. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Skačkauskas Paulius; Sokolovskij Edgar. Modification and reliability estimation of vector based Dubins path approach for autonomous ground vehicles path re-planning. Eksploatacja i niezawodnosc – Maintenance and reliability. Lublin: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. vol. 20, no. 4 (2018), p. 549-557. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Gutarevych Yuryi; Shuba Yevheniy; Matijošius Jonas; Karev Stanislav; Sokolovskij Edgar; Rimkus Alfredas. Intensification of the combustion process in a gasoline engine by adding a hydrogen-containing gas. International journal of hydrogen energy. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-3199. vol. 43, iss. 33 (2018), p. 16334-16343. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Pravilonis Tautvydas; Sokolovskij Edgar; Surblys Vytenis. The analysis of deformations of the frame in a basic minibus and a low floor minibus. Mechanika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1207. Vol. 23, Nr. 3 (2017), p. 365-369. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Surblys Vytenis; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Estimation of road roughness from data of on-vehicle mounted sensors. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 3 (2017), p. 369-374. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Škerlič Sebastjan; Muha Robert; Sokolovskij Edgar. Application of modern warehouse technology in the Slovenian automotive industry. Transport. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. Vol. 32, iss. 4 (2017), p. 415-425. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Kajackas Algimantas; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Influence of VANET system on movement of traffic flows in emergency situations. PROMET – Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 27, no. 3 (2015), p. 237-246. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Levulytė Loreta; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. The research of dynamic characteristics of a vehicle driving over road roughness. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 16, iss. 4 (2014), p. 518-525. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Žuraulis Vidas; Levulytė Loreta; Sokolovskij Edgar. The impact of road roughness on the duration of contact between a vehicle wheel and road surface. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 4 (2014), p. 431-439. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. The opportunities for establishing the critical speed of the vehicle on research in its lateral dynamics. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Lublin: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss.4 (2013), p. 312-318. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Sokolovskij Edgar; Prentkovskis Olegas. Investigating traffic accidents: the interaction between a motor vehicle and a pedestrian. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 3 (2013), p. 302-312. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Rimkus Alfredas; Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Sokolovskij Edgar. Betterment of ecological parameters of a diesel engine using Brown‘s gas. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 2 (2013), p. 133-140. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Matijošius Jonas; Sokolovskij Edgar. Research into the quality of fuels and their biocomponents. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 3 (2009), p. 212-217. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. The influence of road surface on an automobile's braking characteristic. Strojniški vestnik - Journal of mechanical engineering. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia. ISSN 0039-2480. Vol. 53, no. 4 (2007), p. 216-223. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Sokolovskij Edgar; Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Kinderytė-Poškienė Jurgita. Investigation of automobile wheel impact on the road border. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 3 (2007), p. 119-123. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Skačkauskas Paulius; Sokolovskij Edgar. Analysis of the hybrid global path planning algorithm for different environments. Transport and telecommunication journal. Warsaw; Riga: Sciendo; Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. vol. 20, no. 1 (2019), p. 1-11. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Muha Robert; Sever Drago; Sokolovskij Edgar. An approach to the location of a warehouse distribution centre in the international environment: a Slovenian perspective. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin - Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. Szczecin: Maritime University of Szczecin, DS "Korab". ISSN 1733-8670. vol. 55(127) (2018), p. 79-85. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Levulytė Loreta; Baranyai David; Torok Adam; Sokolovskij Edgar. Bicycles’ role in road accidents: a review of literature. Transport and telecommunication journal. Warsaw: De Gruyter Open Ltd. ISSN 1407-6160. Vol. 17, no. 2 (2016), p. 122-127. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Prentkovskis Olegas; Sokolovskij Edgar; Bartulis Vilius. Investigating traffic accidents: a collision of two motor vehicles. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 25, no. 2 (2010), p. 105-115. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Kinderytė-Poškienė Jurgita; Sokolovskij Edgar. Traffic control elements influence on accidents, mobility and the environment. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 1 (2008), p. 55-58. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Sokolovskij Edgar. Computer modeling of the process of overturning of the automobile. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 22, no. 1 (2007), p. 19-23. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Sokolovskij Edgar. Automobile braking and traction characteristics on the different road surfaces. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 22, no. 4 (2007), p. 275-278. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Žuraulis Vidas; Levulytė Loreta; Sokolovskij Edgar. Vehicle speed prediction from yaw marks using photogrammetry of image of traffic accident scene. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 89-94. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Petraška Artūras; Sokolovskij Edgar. The comparison of the accident rates in heavy transport sectors of Europe and USA. International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), November 24-25, 2016 Belgrade, Serbia [Elektronininis išteklius] : proceedings. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center, 2016. ISBN 9788691615338, p. 1097-1101. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Surblys Vytenis; Sokolovskij Edgar. Research of the vehicle brake testing efficiency. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 452-458. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Sokolovskij Edgar. Computer modelling of the automobile's movement. Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Tec. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2007, p. 122-125. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Sokolovskij Edgar. Cohesion characteristics and automobile decelerations, while braking on the different road surfaces. Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2006. ISSN 1822-296X, p. 154-157. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Surblys Vytenis; Sokolovskij Edgar. Lengvųjų automobilių pasyvių ir pusiau aktyvių pakabų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Transporto inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania: Transport engineering and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-5. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Levulytė Loreta; Baranyai David; Sokolovskij Edgar; Török Ádám. Pedestrians’ role in road accidents. International journal for traffic and transport engineering (IJTTE). Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd. ISSN 2217-544X. Vol. 7, iss. 3 (2017), p. 328-341. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Skačkauskas Paulius; Mejeras Vilius; Sokolovskij Edgar. Autonominio automobilio valdymo algoritmo formulavimas ir teorinė analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 571-577. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. The influence of vehicle skidcar system on vibrations and dynamic characteristics . Proceedings of the Institute of vehicles = Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Warszawa: Warsaw University of Technology Institute of Vehicles. ISSN 1642-347X. 2015, No. 1(101), p. 19-30. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Kemzūraitė Kristina; Mikaliūnas Šarūnas; Sokolovskij Edgar; Garbinčius Giedrius. Automobilio judėjimo posūkyje tyrimas žiemos sąlygomis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 25-28. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Žukas Artūras; Sokolovskij Edgar. Įvairių automobilio manevravimo kelių ilgių palyginimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 10-13. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Bogdevičius Marijonas; Spruogis Bronislovas; Sivilevičius Henrikas; Bartulis Vilius; Jurevičius Jurgis; Prentkovskis Olegas; Sokolovskij Edgar; Vladimirov Oleg; Suslavičius Vladimiras; Junevičius Raimundas; Karalevičius Irmantas; Vika Aleksandr; Dabulevič. The 20th anniversary of the Department of Transport Technological Equipment of the Vilnius Gediminas Technical University. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 21, no. 1 (2006). [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2006 - Sokolovskij Edgar. Parameters of automobile movement in case of braking and bumping by wheels to the vertical protrusion of road covering. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2006, Nr.1(57), p. 41-47. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Lukoševičienė Ona; Sokolovskij Edgar. Movement of the vehicle being braked when some wheels are incapable of braking or have lost touch with the road surface. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 21, no. 1 (2006), p. 8-11. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Sokolovskij Edgar; Mikaliūnas Šarūnas. Modelling of collisions of the automobiles. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 21, no. 4 (2006), p. 239-244. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Sokolovskij Edgar. Investigation of the interaction of an automobile wheel with a vertical obstacle. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 20, no. 4 (2005), p. 141-145. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Sokolovskij Edgar. Experimental investigation of the braking process of automobiles. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 20, no. 3 (2005), p. 91-95. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Skačkauskas Paulius; Sokolovskij Edgar. Feasible path planning algorithm for city road network. Research and Technology - Step into the Future. Special issue Sci-Bi: Digitalization in Logistics and Transport. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1691-2853. vol. 13, no. 2 (2018), p. 12-20. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Prentkovskis Olegas; Sokolovskij Edgar. Computer-run simulation of rollover of the motor vehicle. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 9, no. 1 (2008), p. 14-20. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Sokolovskij Edgar; Prentkovskis Olegas. Исследование затрат энергии и потерь скорости автомобиля при столкновении колеса с вертикальным препятствием. Известия Волгоградского государственного технического университета: межвузовский сборник научных статей. Серия "Наземные транспортные системы", Вып. 2. Волгоград: РПК "Политехник". ISSN 1990-5297. 2007, № 8(34), p. 27-29. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. The experimental research of different phases of the car deceleration. Машиностроене & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2005, № 9, p. 59-62. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. The application of simulation of car wheel interation with the road elements to road accident examinations. Машиностроене & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2005, № 10-11, p. 80-83. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Lukoševičienė Ona; Sokolovskij Edgar. Transporto priemonės judėjimas, ratams atitrūkus nuo kelio paviršiaus. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. XVI, nr. 1 (2001), p. 29-34. [M.kr.:10T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Sokolovskij Edgar. Padangų techninės būklės įtaka eismo saugumui. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. XV, nr. 4 (2000), p. 168-174. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Sokolovskij Edgar. Automobilių ratų pažeidimų, susidarančių prieš pat autoavariją ir jos metu, analizė ir jų statistiniai tyrimai. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. XV, nr. 3 (2000), p. 118-122. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Sokolovskij Edgar. Improvement of the methodology for calculating pollution caused by road vehicles. ICTTE 2018. International Conference on Traffic and Transport Engineering, September 27-28th, 2018 Belgrade, Serbia : proceedings. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd., 2018. ISBN 9788691615345, p. 1188-1194. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Pravilonis Tautvydas; Sokolovskij Edgar. Autobuso hibridinio karkaso stiprumo įvertinimas apsivertimo atveju. 21-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Transporto inžinerija ir vadyba", 2018 m. gegužės 4-5 d. Vilnius : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers "Science – Future . Vilnius: VGTU, 2018, p. 109-113. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. Biodiesel (FAME) impact on the work of diesel internal combustion engine. VІ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів". Kiev: Національний авіаційний університет, 2017. ISBN 9786176736325, p. 19-22. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Urbonas Svajūnas; Sokolovskij Edgar. Automobilio automatinio stabdymo sistemu tyrimas. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Scien. Vilnius: VGTU, 2016, p. 125-131. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Prentkovskis Olegas; Junevičius Raimundas; Sokolovskij Edgar; Garbinčius Giedrius; Kliukas Romualdas. Analysis of the peer-reviewing process of the manuscripts being submitted to the research journal Transport. The seventh world congress "Aviation in the XXI-st century". Safety in aviation and space technologies, September 19-21 2016, Kyiv, Ukraine : proceedings / National Academy of Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Avi. Kyiv: National Aviation University, 2016, p. 1-5. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Pravilonis Tautvydas; Sokolovskij Edgar. Smulkiaserijinės gamybos būdu Lietuvoje gaminamų autobusų saugumas ir patikimumas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Scien. Vilnius: VGTU, 2015. ISBN 9786094578533, p. 48-51. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Mažylytė Agnė; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. M2 IR M3 kategorijos autobusų stovumo tyrimas. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 107-111. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Levulytė Loreta; Uzialo Jan; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Kelio nelygumų įtaka automobiliojudėjimui. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 231-236. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Matijošius Jonas; Sokolovskij Edgar. Бутиловый спирт как топливо будущего автотранспорта. Матерiали lV Міжнародноï науково-технічноï конференціï «Проблеми хіммотології», 24-25 вересня, 2012 року. Одеса: Астропринт, 2012. ISBN 9789661905992, p. 398-401. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Levulytė Loreta; Grikštaitė Diana; Sokolovskij Edgar. Modifikuoto sunkiasvorio automobilio stovumo parametrų analizė. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 123-126. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Grikštaitė Diana; Levulytė Loreta; Sokolovskij Edgar. Eismo įvykio – pėsčiojo partrenkimo tyrimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 201-204. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Sokolovskij Edgar; Prentkovskis Olegas; Kemzūraitė Kristina; Bartulis Vilius; Garbinčius Giedrius; Торок А.. PC-CRASH: Моделирование опрокидывания легкового автомобиля. Матеріали X міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», 19-21 квітня 2011 року. Том 3. Киïв: Національний авіаційний университет, 2011, p. 71-75. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Matijošius Jonas; Sokolovskij Edgar. Research into the quality of biocomponents on the fuel quality. TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference [April 22–23, 2009] / Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Transport Engineering Faculty of VGTU. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Ministry of T. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2376. 2009, p. 147-151. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Prentkovskis Olegas; Beljatynskij Andrey; Prentkovskienė Rasa; Lukoševičienė Ona; Sokolovskij Edgar. Investigation of traffic accident: gate deformations during motor vehicle-gate interaction. The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia : proceedings / Transport and Telecommunication Institute, Kh. Kordonsky Charitable Foundation (USA), Latvian . Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818115, p. 251-255. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Sokolovskij Edgar. Сравнительный анализ эффектиности торможения автомобилей с АБС и без АБС. Современные научно-технические проблемы транспорта: Сборник научных трудов IV Международной научно - технической конференции, 11-13 октября 2007 года. Ульяновск: НлГТУ, 2007. ISBN 9785979500713, p. 74-78. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. Influence of oscillations of motor vehicle elements on process of its emergency braking. Proceedings of the international scientific conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2007", 25th-27th September 2007, Zlata Idka / Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. Kosice: Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 9788096976027, p. 211-217. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. Influence of oscillations of motor vehicle elements on process of its emergency braking. Proceedings of the international scientific conference "MOSATT 2007 - Modern Safety Technologies in Transportation", 25th-27th September 2007, Zlata Idka [CD] / Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. Kosice: Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 9788096976034, p. [1-7]. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Sokolovskij Edgar. Исследования параметров торможения автомобилей, снабженных системами антиблокирования тормозов, и без них. Актуальные вопросы теории и практики судебной автотехнической экспертизы: сборник материалов Международного научно-практического семинара "Актуальные вопросы теориии практики судебной автотехнической экспертизы" / Министерство юстиции Украины, Харьковский. Харьков: Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса, 2005, p. 93-100. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Sokolovskij Edgar. Исследование столкновения колеса автомобиля с вертикальным препятствием. Актуальные вопросы теории и практики судебной автотехнической экспертизы: сборник материалов Международного научно-практического семинара "Актуальные вопросы теориии практики судебной автотехнической экспертизы" / Министерство юстиции Украины, Харьковский. Харьков: Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса, 2005, p. 73-82. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. The experimental research of different phases of the car deceleration. trans & Motauto'05+ : 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo : proceedings. Vol. 2, Technics and Technologies. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322106, p. 176-179. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. The application of simulation of car wheel interation with the road elements to road accident examinations. trans & Motauto'05+ : 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo : proceedings. Vol. 2, Technics and Technologies. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322106, p. 122-125. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Sokolovskij Edgar. Stabdomo automobilio judėjimas, nestabdant arba atitrūkus nuo kelio paviršiaus kai kuriems ratams. Transport means - 2005 : proceedings of the 9th international conference : October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955099429, p. 44-49. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Sokolovskij Edgar. Automobilių stabdymo dinamikos eksperimentiniai tyrimai. Mechanika - 2005 : 10 osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2005 m. balandžio 7-8. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098503, p. 440-445. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Sokolovskij Edgar. Automobilio kinetinės energijos sąnaudų ratams atsitrenkus į vertikalią kliūtį įvertinimas. Mechanika - 2005 : 10 osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2005 m. balandžio 7-8. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098503, p. 414-420. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Sokolovskij Edgar. Исследования тормозного процесса автомобилей. Матерiали Першоï Мiжнароноï наукого-практично конференцiï "Науковий потнцiал СВIТУ' 2004" 1-15 листопада 2004 року. Т. 60, Технiчнi науки. Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2004. ISBN 966873601X, p. 34-37. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Sokolovskij Edgar. Исследования взаимодействия колеса с вертикальным препятсвием. Матерiали Першоï Мiжнароноï наукого-практично конференцiï "Науковий потнцiал СВIТУ' 2004" 1-15 листопада 2004 року. Т. 60, Технiчнi науки. Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2004. ISBN 966873601X, p. 38-41. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Sokolovskij Edgar. Transporto priemonių judėjimo modeliavimas kompiuterinės programos PC CRASH pagalba. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 26-32. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Sokolovskij Edgar. Automobilių su ABS sistema stabdymo parametrai. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės mėn. 22 d., pranešimų medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055229, p. 192-197. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Lukoševičienė Ona; Sokolovskij Edgar. Automobilio stabdymo ir šoninio slydimo parametrų nustatymas judant skirtingomis kelio dangomis. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 133-137. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Lukoševičienė Ona; Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. Automobilio judėjimo parametrų nustatymas atskiriems automobilio ratams atsiplėšus nuo žemės paviršiaus. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 142-145. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Sokolovskij Edgar. Stabdomo automobilio judėjimo parametrų nustatymas. Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054451, p. 168-174. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Sokolovskij Edgar. Akvaplanavimas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius: Technika, 2001, p. 31-35. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Sokolovskij Edgar. Sprogusių padangų tyrimai. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. gegužės mėn. 24 d., medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2000, p. 13-16. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Sokolovskij Edgar. Automobilių ratų pažeidimų, atsirandančių autoįvykio metu ir prieš jį, tyrimai. Transportas-2000 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 5-6 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 135-143. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Sokolovskij Edgar. Padangų techninės būklės įtaka eismo saugumui. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. gegužės mėn. 14 d., medžiaga. TRANSPORTAS. Vilnius: Technika, 1999, p. 36-47. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
1998 - Sokolovskij Edgar. Vairavimo instruktorių rengimo tobulinimas. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 228-234. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Sokolovskij Edgar. Automobilių važiavimo greičių prieš autoavariją nustatymas. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 221-227. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Sokolovskij Edgar. Eismo įvykių modeliavimas saugumui keliuose padidinti. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2013, nr. 2, p. 64-67. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Sokolovskij Edgar. Eismo įvykių aplinkybių tyrimas, naudojant kompiuterinį modeliavimą. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius: Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2007, Nr. 2, p. 35-37. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Skačkauskas Paulius; Sokolovskij Edgar. Feasible path planning algorithm for city road network. The 18th international multi-conference Reliability and Statistics in Transportation and Comunication (RelStat’18), 17-20 October 2018 Riga, Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2018. ISBN 9789984818917, p. 11. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2004 - Sokolovskij Edgar. Rato sąveikos su keliu ir jo elementais tyrimai eismo įvykių ekspertizės kontekste : daktaro disertacija. Vilnius: 2004. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 10.500]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 2.200]
2012 - Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. Automobilių dinamika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 6.000]
2008 - Bureika Gintautas; Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. Geležinkelio riedmenų tepimo medžiagos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 8.571]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Sokolovskij Edgar; Matijošius Jonas. Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 3.000]