Algirdas Sokas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Sokas Algirdas. Graphical methods for designing bolted joints in engineering drawings. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 1044-1052. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Sokas Algirdas. Graphics programming for designing conical-helix surface. Mechanika'2015 : proceedings of the 20th international scientific conference, 23, 24 April, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015. ISSN 1822-2951, p. 235-239. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Specific creation features of the hydro-technical sluice automated design system. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7092, p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Sokas Algirdas. Graphical methods for designing steel truss nodes sheets in the engineering. Mechanika'2013 : proceedings of the 18th international conference, 4, 5 April, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-2951, p. 223-226. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Sokas Algirdas; Vilkevič Violeta. Graphical methods for designing welding joints in engineering drawings. Mechanika-2012 : proceedings of the 17th international conference, 12, 13 April, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-2951, p. 282-286. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Sokas Algirdas; Vdovinskienė Sonata. The house plan drawing and heating system automated design. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 807-811. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Sokas Algirdas. Inteligent agent find its way in the drawing. Solid State Phenomena : Mechatronic Systems and Materials : materials production technologies : selected, peer reviewed papers from the 5th International conference on mechatronic systems and materials MSM 2009, which was held in Vilnius, Lithuania, from 22 to 25 October 2009. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 165 (2010), p. 425-430. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Sokas Algirdas. Specific creation features of the house heating automated design system. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 864-869. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Sokas Algirdas. Programming for engineers' education. 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008 / The Association of European Civil Engineering Faculties, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Civil Engineering of VGTU. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282891, p. 141-146. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Sokas Algirdas. Specific creation features of the truss nodes automated design systems. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 792-797. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Sokas Algirdas. Programming graphical objects and information in engineering drawings. The 14th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2006 WSCG '2006, Plzen Czech Republic, January 31 - February 2, 2006: posters proceedings / University of West Bohemia. Plzen: University of West Bohemia, 2006. ISBN 8086943046, p. 35-36. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva. Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 922-927. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Sokas Algirdas. Automated design and visualization system of a house foundation from blocks. Journal of Civil Engineering and Architecture. Libertyville: “David Publishing Company”, USA. ISSN 1934-7359. Vol. 4, no. 9 (2010), p. 26-31. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Sokas Algirdas. Graphical methods for designing house heating system. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 20 (2010), p. 51-56. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Sokas Algirdas. Practice of non-graphical object xrecord in engineering design. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 18 (2008), p. 86-90. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Sokas Algirdas. Calculation and drawing of construction elements in engineering design. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 17 (2007), p. 61-65. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Sokas Algirdas. Programming graphical objects and database in design. Proceedings on the International Conference on Engineering Education : ICEE'2005 : July 25-29, 2005, Gliwice, Poland : International Conference on Engineering Education "Global Education Interlink". Gliwice: Silesian University of Technology. ISSN 1562-3580. Vol. 2 (2005), p. 152-158. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Sokas Algirdas. Database and graphical objects in engineering design. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 15 (2005), p. 67-74. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Sokas Algirdas. Graphical objects and information in engineering design. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. zeszyt 13 (2003) (2004), p. 54-56. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Sokas Algirdas. Automatized formation of specifications in engineering drawings. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 14 (2004), p. 58-63. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Sokas Algirdas. Creating a composite solid. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika = Engineering and computer graphics : Tarptautinė asociacija BALTGRAF, straipsnių rinkinys, [kn.] 4. Vilnius: Technika, 1998, p. 67-70. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Sokas Algirdas. Trimačio objekto projekcijos programavimas C++ kalba. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. ISSN 2335-8661, p. 111-116. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Sokas Algirdas. Dvimatės grafikos programavimas C++ kalba. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. ISSN 2335-8661, p. 106-110. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Sokas Algirdas. Braižomoji geometrija AutoCAD aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. ISSN 2335-8661, p. 57-59. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2019 - Sokas Algirdas. Bézier paviršiaus valdymas AutoCAD aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. ISSN 2335-8661, p. 117-121. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Sokas Algirdas. Splaino kreivių programavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksando Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 77-81. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Sokas Algirdas. B-splaino tinklo programavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksando Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 99-103. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Sokas Algirdas. B-splaino kreivių skaičiavimas de Boor-Cox metodu.. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 82-86. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Sokas Algirdas. B-splaino kreivių programavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 87-92. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Sokas Algirdas. B-splaino dalinio tinklo programavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksando Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 93-98. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Sokas Algirdas. Mūsų konferencijos 1995-2016 metais.. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 5-10. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Sokas Algirdas. Informacinių technologijų magistrantūros studijų programai 25 metai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 11-16. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Sokas Algirdas. Fuzzy navigation system for virtual robot. Engineering Graphics BALTGRAF-14 : proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2017, p. 15-18. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Sokas Algirdas. Bezier paviršiaus programavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 71-75. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Sokas Algirdas. Bezier objekto programavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 76-80. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Sokas Algirdas. Bezier kreivių programavimas.. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 66-70. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Sokas Algirdas. Virtualaus roboto programos sąveikos diagramos. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 124-127. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Sokas Algirdas. Virtualaus roboto programos klasių diagrama. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 136-139. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Sokas Algirdas. Virtualaus roboto programos būsenų diagrama. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 128-131. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Sokas Algirdas. Neraiškių reikšmių radimo veiklų diagrama. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 132-135. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Sokas Algirdas. Dirbtinio intelekto programos projektavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 120-123. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Sokas Algirdas. Software agent system controls comfort settings in the house. BALTGRAF 2015 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 40-46. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Sokas Algirdas. Judantis grafinis objektas išvengia kliūčių. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 74-79. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Sokas Algirdas. Judantis grafinis objektas apeina kliūtis. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 80-85. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Sokas Algirdas. Grafinių objektų susikirtimo taško programinis suradimo metodas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 70-73. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Sokas Algirdas. Grafinių objektų programinis redagavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 66-69. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Sokas Algirdas. Dviejų neraiškių funkcijų apibrėžto paviršiaus modeliavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 86-90. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Sokas Algirdas. The equilibrium equations matrix manipulations for creation of flat steel truss automated design system. Mechanika'2014 : proceedings of the 19th international conference, 24, 25 April, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 1822-2951, p. 243-247. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Specific creation features of the hydro-technical sluice automated design system. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Sokas Algirdas. Neraiškių skaičių keitimas raiškiais. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISSN 2335-8661, p. 56-59. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Sokas Algirdas. Neraiškios sistemos sprendimų programinis įgyvendinimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISSN 2335-8661, p. 52-55. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Sokas Algirdas. Neraiškios sistemos priklausomybių funkcijos. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISSN 2335-8661, p. 44-47. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Sokas Algirdas. Neraiškios sistemos loginiai sprendimai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISSN 2335-8661, p. 48-51. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Sokas Algirdas. Geometry and fuzzy navigation system for virtual robot in the drawing environment. Proceedings of the 16th International conference on geometry and graphics, Innsbruck, August 4-8, 2014. Innsbruck: Innsbruck university press, 2014. ISBN 9783902936462, p. 531-537. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Sokas Algirdas. Dirbtinis intelektas ir geometrija. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISSN 2335-8661, p. 40-43. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Sokas Algirdas. Vektorių ir matricų pateikimas brėžinyje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d. / Kauno technologijos universiteto Grafinių darbų katedra, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 115-118. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Sokas Algirdas. Programmatical detection method of flat graphical objects formed from lines. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 193-198. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Sokas Algirdas. Modelling of shortest route in the drawing. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 185-192. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Klasės objekto kūrimas brėžinio aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d. / Kauno technologijos universiteto Grafinių darbų katedra, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 106-109. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Sokas Algirdas. Grafinių objektų rinkinio formavimo metodai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d. / Kauno technologijos universiteto Grafinių darbų katedra, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 110-114. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Sokas Algirdas. Algorithms and procedures of determining the optimal route in the graph. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 202-206. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Sokas Algirdas. Metalinės santvarkos mazginio lakšto formavimo grafikos problemų sprendimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Kaunas: Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 38-41. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Sokas Algirdas; Vdovinskienė Sonata. The house plan drawing and heating system automated design. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Sokas Algirdas. Matricos ir plokščios metalinės santvaros grafika. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 45-49. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Sokas Algirdas. Geometry and artificial intelligence. Engineering Graphics BALTGRAF-11 : proceedings of the Eleventh International Conference. Tallinn, Estonia, June 9-10, 2011. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011. ISBN 9789949231126, p. 55-61. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Sokas Algirdas. Algorithms and procedures of determining the shortest route in the graph. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 211-215. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Sokas Algirdas. Trumpiausio kelio paieška. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 124-127. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Sokas Algirdas; Juodagalvis Vytautas. Trimačių objektų programavimas AUTOCAD aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 132-135. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Sokas Algirdas. Grafas ir trumpiausio maršruto nustatymas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 128-131. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Flat steel truss automated design system. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 804-809. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Flat steel truss automated design system. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 804-809. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Sokas Algirdas; Endriukaitytė Audronė. Automated design and visualization system of a house foundation from blocks. MS'10 Prague : Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 [elektroninis išteklius], 22-25 June 2010, Prague, Czech Republic [CD] / AMSE. Prague: CTU, 2010. ISBN 9788001045749, p. [1-5]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Sokas Algirdas. Plokščių brėžinio objektų atpažinimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 77-81. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Sokas Algirdas. Modelling of an optimal route. TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference [April 22–23, 2009] / Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Transport Engineering Faculty of VGTU. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania. SC Lithuanian Railways. Lithuanian National Freight Forwarders Association LINEKA member of the International Federation of Freight Forwarders Associations, FIATA. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2376. 2009, p. 221-225. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Sokas Algirdas. Graphical methods for designing house heating system. Proceedings of 6th conference "Geometry and graphics". Ustroń, 2009 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. Gliwice: Politechnika Śląska, 2009, p. 31-32. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Sokas Algirdas. Creation of automated design systems. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 121-126. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Sokas Algirdas. Automatizuoto projektavimo sistemų kūrimas. Klasių diagrama. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 73-81. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Sokas Algirdas. Specific creation features of the house heating automated design system. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Sokas Algirdas; Kvietkauskas Rymantas. Formation of specifications with spreadsheet in design. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 66-71. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Sokas Algirdas. Education methodology for creation of automated design systems. 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008 [elektroninis išteklius]. August 4-8, 2008 in Dresden, Germany : proceedings [CD] / International Society for Geometry and Graphics ISGG. Dresden: Dresden University of Technology, 2008. ISBN 9783867800426, p. [1-5]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Database and data exchange technology in engineering design. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 159-164. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Sokas Algirdas. Automatizuoto projektavimo sistemų kūrimas. Veiklų diagrama. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d. Kaunas: KTU, 2008. ISBN 9789955255031, p. 80-83. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Sokas Algirdas. Specific creation features of the truss nodes automated design systems. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Sokas Algirdas. Calculation and drawing of construction elements in engineering design. Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre, The Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: 2007, p. 120-121. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Sokas Algirdas. Automatizuoto projektavimos sistemų kūrimas. Būsenų diagrama. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955252627, p. 72-75. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Sokas Algirdas. Creation of graphical objects' properties and methods. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006/ International Association BALTGRAF. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596299, p. 101-105. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Sokas Algirdas. Automatizuoto projektavimo sistemų kūrimas. Sąveikos diagramos. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250658, p. 3-8. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Sokas Algirdas. Automatized formation of specifications with spreadsheet in engineering drawings. Proceedings of 9th Conference "Geometry and Computer": Ustroń 26th - 28th June 2006. Ustroń: Silesian Technical University in Gliwice, 2006, p. 50-51. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Sokas Algirdas. Data exchange technology and database in engineering drawings. Third International Conference on Construction in the 21st Century : Advancing Engineering, Management and Technology September : 15-17, 2005 Athens, Greece : proceedings. Athens: CITC-III, 2005. ISBN 9602546557, p. 764-769. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Sokas Algirdas. Automatizuoto projektavimo sistemų kūrimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098767. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2004 - Gerdžiūnas Pranas; Kvietkauskas Rymantas; Sokas Algirdas. Standards in engineering graphics practice. Engineering graphics BALTGRAF-7 : proceeding of the seventh international conference (May 27-28, 2004 Vilnius, Lithuania). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057264, p. 211-217. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Sokas Algirdas. Programming Graphical Objects And Spreadsheet In Engineering Design. Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics January 27–31, 2004. Eger, Hungary. Vol. I. Eger Hungary: B.V.B. Nyomda es Kiado Kft, 2004, p. 431-438. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Sokas Algirdas; Vilkevič Violeta. Drawing and data exchange technology in engineering design. Engineering graphics BALTGRAF-7 : proceeding of the seventh international conference (May 27-28, 2004 Vilnius, Lithuania). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057264, p. 104-110. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Sokas Algirdas. Automatized formation of specifications in engineering drawings. Proceedings of 8th Seminar "Geometry and Computer". Ustroń 15th - 17th June 2004. Ustroń: 2004, p. 55-56. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Žvironaitė Jadvyga; Sokas Algirdas; Kvietkauskas Rymantas. Исследование композиций на основе природного ангидрита. Труды международной научно-практической конференции "Наука и технология силикатных материалов-настоящее и будущее", Москва, 14-17 октября 2003 г. Т. 4. Москва: 2003, p. 313-316. [M.kr.:T 007; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Sokas Algirdas. Graphical objects and information in engineering design. Proceedings of 4th Seminar "Geometry and Graphics in Teaching Contemporary Engineer". Szczyrk: 2003, p. 68-69. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Sokas Algirdas. Engineering graphics and visual basic. Engineering Graphics BALTGRAF-6 : proceedings of the Sixth International Conference. Riga, Latvia, June 13-14, 2002. Riga: 2002, p. 82-87. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Sokas Algirdas. Informacinių technologijų magistrantūros raida. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], 2011 m. balandžio 28 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. 12-16. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Sokas Algirdas. Grafinių objektų apskaitos technologija. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094370, p. 102-106. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Sokas Algirdas. Grafinių primityvų aplikacijų valdymas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2002, p. 93-97. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Sokas Algirdas. Grafinė duomenų bazė ACAD aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, 2001 m. birželio 6 d., Kaunas. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9955090065, p. 118-121. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Sokas Algirdas. Grafinė duomenų bazė. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, [2000 m. birželio 6 d., Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137586, p. 62-68. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2007 - Sokas Algirdas. Practice of nongraphical object xrecord in engineering design. Proceedings of 10th seminar "Geometry and computer". Ustroń, 18th - 20th June 2008 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre, The Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: Politechnika Śląska, 2007, p. 45-46. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Sokas Algirdas. Geometry and fuzzy navigation system for virtual robot in the drawing environment. The 16th International conference on geometry and graphics (ICGG 2014) Innsbruck, Austria, August 4-8, 2014 : Unit for Geometry and CAD, University of Innsbruck, International Society for Geometry and Graphics (ISGG). Innsbruck: Innsbruck university press, 2014, p. 124-126. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Sokas Algirdas. Programmatical detection method of flat graphical objects formed from lines. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia : abstracts. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 48. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Sokas Algirdas. Modelling of shortest route in the drawing. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia : abstracts. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 47. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva. Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 227-228. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Sokas Algirdas. Intelligent agent finds its way in the drawing. The 5th International Conference "Mechatronic Systems and Materials". MSM-2009 : abstracts, 22-25 October, 2009 Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284932, p. 112-113. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Sokas Algirdas. Specific creation features of the truss nodes automated design systems. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 345-346. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Sokas Algirdas. Software agent finds its way in the changing environment. Practical applications of agent-based technology. Rijeka, Croatia: InTech, 2012. ISBN 9789535102762, p. 111-126. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2012 - Sankauskienė Tajana; Kumpikas Pranas; Milius Petras; Nenorta Vidmantas; Pilkaitė Tilmutė; Sokas Algirdas; Vansevičius Antanas; Vasylius Algimantas; Vdovinskienė Sonata. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Akademija, 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.357]
2008 - Vinogradova Jūratė; Baušys Romualdas; Makutėnienė Daiva; Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Gabrielaitis Linas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminės konferencijos KOMPIUTERINĖ GRAFIKA IR PROJEKTAVIMAS (2008 m. balandžio 8 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. V. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 11.071]
2006 - Baušys Romualdas; Gerdžiūnas Pranas; Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė; Vinogradova Jūratė. Kompiuterinė grafika ir projektavimas, 2006 m. balandžio 11 d: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis". Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 10.357]
2005 - Kerienė Jadvyga-Regina; Saulis Leonas; Belevičius Rimantas; Čiegis Raimondas; Adomėnas Petras Gailutis; Kulvietis Genadijus; Vasilecas Olegas; Gerdžiūnas Pranas; Čiupaila Lionginas; Sokas Algirdas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.) : informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 34.250]
1998 - Gerdžiūnas Pranas; Sokas Algirdas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika = : Engineering and computer graphics : straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 6.571]
1994 - Audzijonis Petras; Auzukalns Jānis; Kumpikas Pranas; Mägi Rein; Sokas Algirdas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika = : Engineering and computer graphics : mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Technika, 1994. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 9.357]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Sokas Algirdas. Grafinių sistemų projektavimas ir programavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 2.420]
2007 - Sokas Algirdas. Grafinių objektų ir informacijos valdymas VBA kalba : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 4.214]
2006 - Sokas Algirdas. Grafikos programavimas VBA kalba : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 4.000]
2005 - Sokas Algirdas. Programavimas VBA kalba : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.786]
1999 - Sokas Algirdas. Kompiuterinė braižyba : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.643]