Genovaitė Snuviškienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2009 - Marina Valerija; Marin Igor; Snuviškienė Genovaitė. The comparative analysis of English and Lithuanian transport terms and some methods of developing effective science writing strategies by non-native speakers of English. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 3 (2009), p. 218-224. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Snuviškienė Genovaitė. Benefiting from a text - oriented EFL/ESP course. Nation and language: modern aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 4rd International Conference, October 21-22, 2010, KTU Panevėžys Institute. Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 2029-0497, p. 87-91. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Snuviškienė Genovaitė. Reinforcing gramatical structure in authentic reading texts. Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 4 (2006), p. 87-90. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Marina Valerija; Snuviškienė Genovaitė. Error analysis of scientific papers written by non-native speakers of english. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 20, no. 6 (2005), p. 274-279. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Snuviškienė Genovaitė. The ESP/EFL teacher’s role in distance learning. Language teaching tomorrow : the journal of higher education language teaching and learning [elektroninis išteklius]. Jyvaskyla: JAMK University of Applied Sciences. ISSN 2343-0281. , 2015/5/1, p. 1-4. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Snuviškienė Genovaitė. Chanting students feel more addressed. Kalba ir kontekstai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Užsienio kalbų fakultetas. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1822-5357. T. 1 (2006), p. 278-284. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Mickonis Jonas; Snuviškienė Genovaitė. Skaitymo mokymo metodika baigiamajame darbo etape. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. Nr. 13 (2005), p. 65-70. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Juškienė Regina; Mauzienė Liudmila; Snuviškienė Genovaitė. Kalbinė veikla ir mąstymas. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 30-34. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Snuviškienė Genovaitė. Facilitating the ESP learners' individual progress in hybrid distance learning. EPC 2013: Prima conferinta internationala educatie-profesionalizare-creatie in societatea cunoasterii. 28-29 noiembrie 2013, Iasi, Romania. Iasi: Performantica, 2013. ISBN 9786066850674, p. 255-265. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Snuviškienė Genovaitė. Teaching ESL in a continuous process of changes. Tarptautinė konferencija "Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai". 2007 m. birželio 18-19 d. Vilnius = International conference "Languages in Lithuania : aspirations and achievements". 18 -19 June, Vilnius / Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. Vilnius: Lietuvių kalbos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, 2007. ISBN 9789955695677, p. 198-203. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Snuviškienė Genovaitė. The comparative analysis of English construction, structure and their Lithuanian equivalents. Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste : konferencijos, skirtos VGTU Užsienio kalbų katedros 40-mečiui, medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057698, p. 206-216. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Snuviškienė Genovaitė. Reading-based second language vocabulary acquisition. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2004-04-23, Panevėžys. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096195, p. 194-196. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2008 - Snuviškienė Genovaitė. Žvilgsnis į šiandienos anglų kalbos pasaulį. Bernardinai.lt: interneto dienraštis. Vilnius: Viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“, 2008, p. [1-3]. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Snuviškienė Genovaitė. English for civil engineers. Part II : Building materials : educational book. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 5.670]
2012 - Snuviškienė Genovaitė. English for construction management : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 2.050]
2010 - Snuviškienė Genovaitė. English for civil engineers : educational book. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 9.429]
2007 - Snuviškienė Genovaitė. English for civil engineers : educational book. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 9.429]
2006 - Snuviškienė Genovaitė. English for civil engineers : educational book. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 9.429]