Viktor Skrickij

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Bogdevičius Marijonas; Janutėnienė Jolanta; Didžiokas Rimantas; Razmas Saulius; Skrickij Viktor; Bogdevičius Paulius. Investigation of the hydrodynamic processes of a centrifugal pump in a geothermal system. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 33, iss. 1 (2018), p. 223-230. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Skrickij Viktor; Savitski Dzmitry; Ivanov Valentin; Skačkauskas Paulius. Investigation of cavitation process in monotube shock absorber. International journal of automotive technology. Basel; Seoul: Springer; Korean Society Automotive Engineers - KSAE. ISSN 1229-9138. vol. 19, iss. 5 (2018), p. 801-810. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Soltany Zeynab; Rostamzadeh Reza; Skrickij Viktor. A model to evaluate supply chain technology implementation influence on organizational performance. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 33, iss. 3 (2018), p. 779-792. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Skrickij Viktor; Bogdevičius Marijonas; Žygienė Rasa. Evaluation of the spur gear condition using extended frequency range. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 3 (2017), p. 476-484. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Jonevičius Vaclovas; Lipinskis Tadas; Skrickij Viktor; Pincevičius Albertas. Investigation of recoil force influence on dynamic parameters of carrier M113. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 5 (2016), p. 3205-3212. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Skrickij Viktor; Bogdevičius Marijonas; Junevičius Raimundas. Diagnostic features for the condition monitoring of hypoid gear utilizing the wavelet transform. Applied acoustics. Oxford: Elsevier. ISSN 0003-682X. Vol. 106 (2016), p. 51-62. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Bogdevičius Marijonas; Prentkovskis Olegas; Junevičius Raimundas; Skrickij Viktor; Šukevičius Šarūnas. Behavior and optimization of pneumatic damping system. Iranian journal of science and technology, transactions of mechanical engineering. New York: Springer International Publishing. ISSN 2228-6187. Vol. 40, iss. 2 (2016), p. 105-112. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Bogdevičius Marijonas; Žygienė Rasa; Dailydka Stasys; Bartulis Vilius; Skrickij Viktor; Pukalskas Saugirdas. The dynamic behaviour of a wheel flat of a railway vehicle and rail irregularities. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015), p. 217-232. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2010 - Skrickij Viktor; Bogdevičius Marijonas. Vehicle gearbox dynamics: centre distance influence on mesh stiffness and spur gear dynamics. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 25, no. 3 (2010), p. 278-286. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Bogdevičius Marijonas; Žygienė Rasa; Skrickij Viktor. Methodology for the determination of maximum contact vertical wheel loads. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 348-352. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Gorbunov Mikola; Prosvirova Olha; Kovtanets Maksym; Nozhenko Volodymyr; Bureika Gintautas; Skrickij Viktor. Experimental study of the influence of friction surfaces cooling parameters on efficiency of the braking system of a railway vehicle operations. Transport means 2018 : proceedings of the 22nd international scientific conference, October 03-05, 2018 Trakai, Lithuania. Part 3. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. ISSN 1822-296X, p. 1435-1438. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Bogdevičius Marijonas; Skrickij Viktor. Investigation of dynamic processes in ball bearings with defects. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials IV. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 198 (2013), p. 651-656. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Skrickij Viktor. Cilindrinių tiesiakrumplių krumpliaračių pažaidų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 91-94. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Skrickij Viktor. Automobilio pavarų dėžės cilindrinių tiesiakrumplių krumpliaračių krumplių kontaktinės sąveikos tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 6 (2010), p. 94-97. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Gvozdas Tautrimas; Skrickij Viktor. Transporto priemonės valdomos pakabos komfortabilumo tyrimas. 21-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Transporto inžinerija ir vadyba", 2018 m. gegužės 4-5 d. Vilnius : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers "Science – Future of Lithuania" "Transport engineering and management", 4-5 May 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2018, p. 19-22. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Žiupka Šarūnas; Skrickij Viktor. Šaltojo progresinio štampavimo proceso stabilumo rodiklių analizė. 21-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Transporto inžinerija ir vadyba", 2018 m. gegužės 4-5 d. Vilnius : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers "Science – Future of Lithuania" "Transport engineering and management", 4-5 May 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2018, p. 6-9. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Autukevičiūtė Renata; Steponavičius Nerijus; Mačėnas Justinas; Masiulis Mindaugas; Vladarskis Tadas; Taskin Nikolaj; Skrickij Viktor. Lifto modelio dinaminių procesų tyrimas. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“, 6 May 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2016. ISSN 2029-7149, p. 49-52. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Baroniūnas Edgaras; Mačiulis Kornelijus; Pastarnokas Artūras; Repečka Donatas; Skrickij Viktor; Tamošiūnas Mantas. Pneumatinės transporto priemonės šildytuvo hidrodinaminių procesų tyrimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport engineering and management“, 6 May 2015, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2015. ISBN 9786094578533, p. 147-150. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Skrickij Viktor. Transporto mašinų transmisijos elementų dinaminių procesų tyrimas : daktaro disertacija : technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 9.000]
2014 - Skrickij Viktor. TRANSPORTO MAŠINŲ TRANSMISIJOS ELEMENTŲ DINAMINIŲ PROCESŲ TYRIMAS. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 9.000]