Pavel Skorupa

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Dubovičienė Tatjana; Skorupa Pavel. Passive voice as a means of impersonal presentation of facts in English quality press. Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimosios kalbos. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. T. 19, Nr. 3 (2017), p. 38-47. [M.kr.:H 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Skorupa Pavel; Dubovičienė Tatjana. Pronouns as means of impersonal presentation in English quality press. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 24, no. 2 (2016), p. 82-89. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Skorupa Pavel; Dubovičienė Tatjana. Linguistic characteristics of commercial and social advertising slogans. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. vol. 23, no. 2 (2015), p. 108-118. [M.kr.:H 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Dubovičienė Tatjana; Skorupa Pavel. The analysis of some stylistic features of english advertising slogans. Žmogus ir žodis / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392-8600. T. 16, nr. 3 (2014), p. 62-76. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Skorupa Pavel. Shocking contents in social and commercial advertising. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. vol. 7, no. 2 (2014), p. 69-81. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Baranovskaja Ivona; Skorupa Pavel. Some aspects of English idiom in traditional media classification and the problem of translation into Lithuanian. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 5-12. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Skorupa Pavel; Baranovskaja Ivona. English idiomatic words and their equivalents in Lithuanian as terms in traditional media. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 2 (2012), p. 194-206. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Baranovskaja Ivona; Skorupa Pavel. Some aspects of culture teaching in foreign language and esp classes: cultural scripts and small talk. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 19, nr. 2 (2011). [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2009 - Skorupa Pavel; Dubovičienė Tatjana. Idiomaticity of English business terms and their equivalents in Lithuanian. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 17, nr. 4 (2009) (2009), p. 52-61. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2019 - Bilkis Laimutis; Ragauskaitė Alma; Sviderskienė Dalia; Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia; Skorupa Pavel. Grasilda Blažienė:bibliografija : bibliografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 6.214]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2016 - Baranovskaja Ivona; Skorupa Pavel. Creative industries. English for specific purposes : textbook. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 24.530]
2014 - Rusko Tatjana; Skorupa Pavel. English for entertainment industry : course book. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 15.640]
2013 - Rusko Tatjana; Skorupa Pavel. English for real estate managers : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 7.250]

Mokomosios knygos

2011 - Rusko Tatjana; Skorupa Pavel. English for firefighters : study book. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 12.540]
2011 - Baranovskaja Ivona; Skorupa Pavel. English for creative industries : study book. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 16.900]
2008 - Skorupa Pavel. Mastering English vocabulary in real estate : educational book. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 8.250]