Rūta Simanavičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kleizienė Rita; Šernas Ovidijus; Vaitkus Audrius; Simanavičienė Rūta. Asphalt pavement acoustic performance model. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 10 (2019), p. 1-15. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Kumpienė Jūratė; Nordmark Désirée; Hamberg Roger; Carabante Ivan; Simanavičienė Rūta; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Leaching of arsenic, copper and chromium from thermally treated soil. Journal of environmental management. London: Elsevier Ltd. ISSN 0301-4797. Vol. 183, Part 3 (2016), p. 460-466. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Reizgevičius Marius; Ustinovičius Leonas; Simanavičienė Rūta; Rasiulis Romas; Pelikša Mykolas. The evaluation and justification of the effectiveness of 4D CAD using multi-criteria analysis. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 6 (2014), p. 884-892. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Simanavičienė Rūta; Liaudanskienė Rita; Ustinovičius Leonas. Assessing reliability of design, construction, and safety related decisions. Automation in Construction. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 0926-5805. Vol. 39 (2014), p. 47-58. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Simanavičienė Rūta; Liaudanskienė Rita; Ustinovičius Leonas. A new synthesis method of structural, technological and safety decisions (SyMAD-3). Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 2 (2012). [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Simanavičienė Rūta; Ustinovičius Leonas. A new approach to assessing the biases of decisions based on multiple attribute decision making methods. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 117, no. 1 (2012), p. 29-32. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Liaudanskienė Rita; Simanavičienė Rūta; Ustinovičius Leonas. A model for solving structural, technological and safety problems. Journal of Civil Engineering and Management / Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 30-42. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Ustinovičius Leonas; Simanavičienė Rūta. The sensitivity analysis for cooperative decision by TOPSIS method. Cooperative design, visualization, and engineering : 7th international conference, CDVE 2010 Calvia, Mallorca, Spain, September 19-22, 2010, proceedings. Berlin: Springer. ISSN 0302-9743. Vol. 6240 (2010), p. 89-96. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Simanavičienė Rūta; Ustinovičius Leonas. The application of quantitative multiple criteria decision making methods in the decision support systems. Information technologies'2009 : proceedings of the 15th international conference on Information and Software Technologies, IT 2009. Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 2029-0063, p. 53-58. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Simanavičienė Rūta; Ustinovičius Leonas. Determining the reliability of cooperative decisions by sensitivity analysis of quantitative multicriteria decision methods. Cooperative design, visualization, and engineering : 6th international conference, CDVE 2009, Luxembourg, September 20-23, 2009 : proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer. ISSN 0302-9743. Vol. 5738 (2009), p. 305-312. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Ustinovičius Leonas; Simanavičienė Rūta. The application of stochastic dominance to sensitivity analysis in quantitative multiple criteria decision making (MCDM-1). Cooperative design, visualization, and engineering : 5th international conference, CDVE 2008, Mallorca, SPAIN, SEP 21-25, 2008 . Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer. ISSN 0302-9743. Vol. 5220 (2008), p. 184-191. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Ustinovičius Leonas; Ševčenko Galina; Kochin Dmitry; Simanavičienė Rūta. Classification of the investment risk in construction. Cooperative design, visualization, and engineering : 4th international conference, CDVE 2007, Shanghai, China, September 16-20, 2007. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer. ISSN 0302-9743. Vol. 4674 (2007), p. 209-216. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Simanavičienė Rūta; Petraitytė Vaida. Sensitivity analysis of the TOPSIS method in respect of initial data distributions. Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 55, no. 1 (2016), p. 45-51. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Simanavičienė Rūta; Cibulskaitė Jovita. Sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumo statistinė analizė. Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 54, no. 1 (2015), p. 110-118. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Simanavičienė Rūta. Statistinių metodų taikymas daugiatikslių sprendimų patikimumui įvertinti. Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 65 (2013), p. 120-126. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Pupeikienė Lina; Simanavičienė Rūta. Evaluating the methodology of teaching Java. Advanced research in scientific areas (ARSA 2012) : the 1st virtual International conference, Slovakia, December 3–7, 2012. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. ISSN 1338-9831, p. 2082-2085. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Simanavičienė Rūta; Ustinovičius Leonas. Jautrumo analizės metodai ir jų naudojimas daugiakriteriniams sprendimams analizuoti. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 25-28. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Simanavičienė Rūta; Ustinovičius Leonas. Daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė taikant Monte Karlo modeliavimą. Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 57 (2011), p. 188-196. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Simanavičienė Rūta. MAUT metodo naudojimas esant apibrėžtumo sąlygoms. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 46, spec, nr. (2006) (2005), p. 405-411. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Simanavičienė Rūta. TOPSIS metodo jautrumas normalizavimo taisyklių atžvilgiu. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 71-76. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Simanavičienė Rūta; Ustinovičius Leonas. Sensitivity analysis for quantitative decision making methods: TOPSIS and SAW. Information technologies'2010 : proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010. Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 33-38. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Simanavičienė Rūta; Ustinovičius Leonas. Kiekybinių daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų taikymo problemos. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos INFORMATIKA (2008 m. balandžio 9-11 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283027, p. 101-107. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Simanavičienė Rūta. MAUT metodas- vienas iš daugiakriterinių metodų. Matematika (2006 m.balandžio 20 d.). Informatika (2006 m. balandžio 12-13 d.d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059976, p. 21-28. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Simanavičienė Rūta. Businesko diferencialinės lygties vidinės sietys. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.), informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 17-25. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Simanavičienė Rūta. Kiekybinių daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 10.500]
2011 - Simanavičienė Rūta. Kiekybinių daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė : daktaro disertacija : technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T). Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 9.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Banys Rimas; Simanavičienė Rūta. Diferencialinis skaičiavimas. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 8.950]