Rokas Semėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Semėnas Rokas; Baušys Romualdas. Modelling of autonomous search and rescue missions by interval-valued neutrosophic WASPAS framework. Symmetry. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 1 (2020), p. 1-21. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2019 - Baušys Romualdas; Cavallaro Fausto; Semėnas Rokas. Application of sustainability principles for harsh environment exploration by autonomous robot. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 9 (2019), p. 1-18. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Semėnas Rokas; Baušys Romualdas. Autonomous navigation in the robots' local space by multi criteria decision making. 2018 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 26 April 2018, Vilnius, Lithuania. New York: IEEE, 2018. ISBN 9781538667385, p. 1-6. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Semėnas Rokas. Apšvietimo normalizavimo algoritmų tyrimas veidams atpažinti. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 3 (2017), p. 334-339. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Juodagalvienė Birutė; Semėnas Rokas. Namo-laivo modeliavimas ir vizualizavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 61-65. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]