Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Adomaitytė Gintarė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Navickienė Vida. Shift of creativity concepts: from mysticism to modern approach. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, Nr. 3 (2018), p. 203-210. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Valantinaitė Ilona. A three - dimensional aproach in education for sustainable future. Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 63-69. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Navickienė Vida. A liberal versus an entrepreneurial university? How universities communicate their values. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science = Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Tomsk: Tomsk State University. ISSN 1998-863X. 2020, № 53, p. 51-58. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Personal branding on Facebook: how teachers stage themselves on social media. INTED2018. 12th International Technology, Education and Development conference, 5-7 March 2018, Valencia (Spain) : conference proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018. ISSN 2340-1079, p. 3968-3972. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona. Professional purposefulness of the students of technologies education. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th international scientific conference, 13th-14th May, 2016, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 9. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 247-254. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Valantinaitė Ilona; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Dislere Vija. Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic countries: the field of electronics. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th international scientific conference, 13th-14th May, 2016, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 9. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 174-186. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Vainorytė Brigita. The concurrent and consecutive models of initial teacher training : problematics and tendencies. Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th international scientific conference, 15 th-16 th May, 2015, LLU, Jelgava, Latvia. No. 8: Dedicated to the 15 th Anniversary of Institute of Education and Home Economics. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-808X. 2015, p. 347-354. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Technology education in Lithuania - a tool for creating a sustainable future. Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th international scientific conference, 15 th-16 th May, 2015, LLU, Jelgava, Latvia. No. 8: dedicated to the 15 th anniversary of Institute of Education and Home Economics. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-808X. 2015, p. 269-276. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Žilinskaitė-Vytė Viktorija. From handicraft to technologies: historical development of handicraft education in general schools in Lithuania. EURASIA journal of mathematics, science and technology education. London: Modestum Ltd. ISSN 1305-8215. vol. 16, iss. 1 (2020), p. 1-13. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Valantinaitė Ilona; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Žilinskaitė-Vytė Viktorija. Culturally conditioned visual communication in creative expression. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 13, iss. 1 (2020), p. 216-245. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2020 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Katinaitė Karolina. Communicating lithuania’s destination branding. Mokslas – Lietuvos ateitis. Komunikacija, kūrybiškumas, inovacijos = Science – Future of Lithuania. Communication, creativity, innovations. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-9. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Navickienė Vida; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 12, iss. 1 (2019), p. 49-60. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Adomaitytė Gintarė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Navickienė Vida; Valantinaitė Ilona. Communication of creativeness in business media. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 11, iss. 1 (2018), p. 201-212. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Kirliauskaitė Eglė. Createch, kuriam priklauso rytojaus rinkos : pokalbis su VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto dekane Ž. Sederevičiūte-Pačiauskiene. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(16), p. 14-18. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Įsimintiniausi universiteto dešimtmečio įvykiai : Doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 1(12), p. 43. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Technological education as a platform for developing global and national identity. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt = Education and academic self-concept in the globalized world. Frankfurt, M: Peter Lang GmbH, 2014. ISSN 1434-8748, p. 411-421. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]