Antanas Savickas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Savickas Antanas. Orlaivių navigacijos prietaisai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 22.286]
2017 - Savickas Antanas. Elektroninės orlaivių navigacijos sistemos : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 20.080]

Mokomosios knygos

2014 - Savickas Antanas. Aviacinė elektronika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 20.490]
2012 - Savickas Antanas. Aviacinės elektronikos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 3.890]
2009 - Savickas Antanas. Orlaivių valdymas ir navigacija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 43.929]
2005 - Savickas Antanas. Orlaivių valdymas ir navigacija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 41.071]