Mindaugas Samoška

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2009 - Morkvėnas Renatas; Bivainis Juozas; Samoška Mindaugas. Analysis of organization knowledge potential content. Proceedings of the 30st international conference on Information technology interfaces (ITI 2009). June 22-25, Cavtat/Dubrovnik, Croatia / University Zagreb, Croatian Academy Science & Arts, IEEE Croatia Sect. Zagreb: University of Zagreb. SRCE, 2009. ISBN 9789537138158, p. 499-503. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Samoška Mindaugas. Visuomenės gerovės ir verslo sąlygų palankumo vertinimo tyrimų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 1 (2013), p. 1-6. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Samoška Mindaugas. Verslo sąlygų vertinimo metodų analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011), p. 82-89. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Samoška Mindaugas. Verslo sąlygų palankumo vertinimo problema. Mokslas - Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: verslas XXI amžiuje. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 3 (2009), p. 66-69. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Samoška Mindaugas. Ease of doing business index indicator weighting by applying quantitative methods. 18th International student conference on electrical engineering. Poster 2014, May 15, 2014, Prague, Czech Republic : [proceedings]. [CD]. Prague: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 9788001054994, p. 1-5. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Samoška Mindaugas. Quantitative indicator weighting perspectives through prosperity in measuring index of business environment. 17th International student conference on electrical engineering. Poster 2013, May 16, 2013, Prague, Czech Republic : [proceedings]. [CD]. Prague: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 9788001052426, p. [1-5]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Samoška Mindaugas. Verslo aplinkos veiksnių analizė ir jų vertinimo kriterijai. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Samoška Mindaugas. Verslo sąlygų palankumo vertinimo modelio tobulinimas. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-8]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Samoška Mindaugas; Mickonytė Aurelija. Ease of doing business assessment model for E-business companies. 14th International Student Conference on Electrical Engineering Poster 2010 May 6, 2010 Prague, Czech Republic : proceedings / Czech Technical University. Faculty of Electrical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2010. ISBN 9788001045442, p. 1-6. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]