Lina Rutkienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Rutkienė Lina. Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais. Terminologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2019, Nr. 26, p. 140-161. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2017 - Rutkienė Lina. Statybos terminijos dūrinių klasifikacija pagal sintaksinius-semantinius sandų santykius. Terminologija = Terminology. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2017, Nr. 24, p. 164-176. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Buivydienė Vaida; Rutkienė Lina. Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje. Žmogus ir žodis. Svetimosios kalbos : mokslo darbai = Man and the word. Foreign languages : research papers. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. T. 17, Nr. 3 (2015), p. 124-136. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Rutkienė Lina. Praktinio ir akademinio specialybės kalbos kultūros žinių taikymo analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 1 (2014), p. 89-96. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Rutkienė Lina. Statybos terminija XX a. pradžioje: „Statybos meno ir technikos“ (1922–1923 m.) terminų analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 63-74. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Rutkienė Lina. "Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinyno" kalba. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 19, Nr. 1 (2011), p. 102-107. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Rutkienė Lina. Kai kurių statybos terminų vartosena: teorijos ir praktikos neatitiktis. Santalka. Filosofija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 2 (2010), p. 93-99. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Rutkienė Lina; Buivydienė Vaida. Dėstytojų nuostatų dėl svetimžodžių funkcionavimo akademinėje kalboje tyrimas. Gimtoji kalba mokykloje: straipsnių rinkinys. Šiauliai: Lucilijus. ISSN 2351-5430. [t.] 5-6 (2017), p. 35-44. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Buivydienė Vaida; Rutkienė Lina. Dabartinės technikos mokslų kalbos leksikos hibridizacija. Baltu filoloģija. Riga: LU Akadēmiskais apgāds. ISSN 1691-0036. T. 25, no 1 (2016), p. 5-20. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2006 - Rutkienė Lina. VGTU Statybos fakulteto studentų mokslo kalba. Asmenybė ir kultūra / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Humanitarinis institutas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059526, p. 161-171. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Rutkienė Lina. Statybos fakulteto studentų mokslo kalba: terminų klaidos. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 61-64. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Zinkevičiūtė Lina. Terminų klaidos aplinkosaugininkų darbuose. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2000, Nr. 8, p. 29-33. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Rutkienė Lina. Statybos specialistų mokslo kalbos problemos. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai : 2-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2006 m. balandžio 28-29 d., Panevėžys / Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto Kalbų centras. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250402, p. 202-205. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Rutkienė Lina. VGTU studentų mokslo kalba: terminų klaidos. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2004-04-23, Panevėžys. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096195, p. 182-183. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Recenzijos

Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

2016 - Rutkienė Lina. Recenzija : Jonas Naruškevičius. Elektrolankinis suvirinimas : vadovėlis įvairios kvalifikacijos suvirintojams / redagavo Danutė Bartkienė. Vilnius: Mažoji Evelina, 2011, 197 p. Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2016, Nr. 7, p. 9-13. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Buivydienė Vaida; Rutkienė Lina. Hibridų ir jų norminių atitikmenų konkurencija technikos mokslų kalboje. 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskas zinatniskas konferences "Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums”. Referātu tēzes, 2016. gada 17. un 18. martā = Prof. Arturo Uozuoio 52-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas". Pranešimų tezės, 2016 m. kovo 17-18 d. Ryga: Latvijos universitetas, 2016. ISBN 9789934181283, p. 15-16. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Buivydienė Vaida; Rutkienė Lina. Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje. VIII tarptautinė konferencija Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje : įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui, 2014 m. birželio 9–10 d., Vilnius = 8th international conference Innovating language teaching and learning in Europe : diversity, quality, mobility, employability, 9–10 June 2014, Vilnius (Lithuania). Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2014. ISBN 9786098122084, p. 19-20. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2015 - Juršaitė Ona; Rutkienė Lina. Angelė Kaulakienė : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 4.571]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2019 - Buivydienė Vaida; Kirvaitis Raimundas; Rutkienė Lina; Vladarskienė Rasuolė. Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas : vadovėlis. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 19.140]
2015 - Rutkienė Lina. Technologijų specialistų profesinė kalba: sistema ir vartosena : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 9.330]

Mokomosios knygos

2010 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 5.470]
2008 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 10.643]
2007 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 10.571]